Projecten in uitvoering

 • Bodem als basis

  Een gezonde bodem is goed voor het water. Daarom voeren we samen met LTO het project 'Bodem als basis' uit.

 • Dijkverbetering 20-3 tussen Geervliet en Hekelingen

  Op Voorne-Putten worden delen van de dijk tussen Geervliet en Hekelingen (normtraject 20-3) verbeterd. Deze dijk beschermt inwoners van Voorne-Putten tegen water dat vanuit de grote rivieren komt.

 • Duurzame nieuwbouw gemaal Oudenhoorn

  De nieuwbouw van gemaal Oudenhoorn zorgt voor een duurzaam gemaal dat toekomstbestendig is en voor een groter gebied het waterbeheer verzorgt.

 • Maatregelen Sint Anthonypolder

  Het watersysteem rond de Sint Anthonypolder in de Hoeksche Waard wordt de komende tijd aangepakt. Hiermee worden zowel de waterkwaliteit als het waterbeheer van de Binnenbedijkte Maas verbeterd.

 • Natuurlijke duingroei Springertduinen

  Op de kop van Goeree brengen we duinen aan het groeien. Niet met vrachtwagens vol zand, maar door gebruik te maken van de wind.

 • Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS)

  Bij waterschap Hollandse Delta hebben we in totaal meer dan 500 geautomatiseerde gemalen, sluizen en stuwen in ons beheer. Om de technische aansturing van deze systemen soepeler te laten verlopen én efficiënter waterbeheer uit te kunnen voeren zijn we de NBWS gestart.

 • Onderwaterdijkversterking

  Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water aan de dijken werken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst.

 • Optimalisatie Brielse Meer

  Voldoende zoet water voor de regio, nu en in de toekomst. Daar werken we aan bij het Brielse Meer op Voorne-Putten.

 • Pipingproef Hedwigepolder

  Een innovatieve praktijkproef in de Hedwigepolder geeft ons inzicht in de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping

 • Renovatie Rioolgemaal Brabant in Spijkenisse

  We moderniseren het rioolgemaal Brabant omdat de mechanisch en elektrotechnische installatie aan het eind van de technische levensduur is. Ook wordt het gebouw zelf gerenoveerd en de buitenruimte heringericht.

 • Versterken kade langs de Keen in Strijen

  In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waleweg en de Binnensingel versterken.

Afgeronde projecten

 • Aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk

  Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam ligt ‘ingeklemd’ tussen andere percelen en de locatie zelf is zeer dichtbebouwd. Daarmee is de ruimte schaars en zijn er zeer weinig werkplekken beschikbaar voor de medewerkers.

 • Rotterdamseweg Ridderkerk

  In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk.

 • Compenserende Maatregelen Kierbesluit

  Op deze pagina vindt u alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   

 • De Blauwe Verbinding

  Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.

 • Gebiedsplan Cromstrijen

  Vanaf 2015 heeft waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aangepakt. Nadat de gemalen in de polders aan vervanging toe waren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.

 • Ontwikkelplan Bernisse

  Schoon en voldoende water op een slimme manier combineren met recreatie en biodiversiteit, dat is wat we in het Bernissegebied doen.

 • Nieuwe Dordtse Biesbosch

  Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden.

Projecten in voorbereiding

 • Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

  Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen. Tussen 2022 en 2025 wordt de waterhuishouding in dit natuurgebied stapsgewijs geoptimaliseerd.

 • Waterschap wil Springertduinen laten groeien.

  Het college van dijkgraaf en heemraden wil de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee ten westen van Ouddorp op een natuurlijke wijze versterken.