Projecten in uitvoering

 • In de Hedwigepolder (Zeeuws-Vlaanderen) wordt een innovatieve praktijkproef uitgevoerd om de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping te onderzoeken.
 • We gaan de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterken.
 • In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waterweg en de Binnensingel versterken.
  De Keen bij Strijen
 • Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water aan de dijken werken. Via een speciale website kunt u reacties geven en vragen stellen over deze projecten.
  Dijk langs de Grevelingen
 • In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk.
  Tankstation langs de Rotterdamseweg in Roidderkerk
 • Met het uitvoeren van een aantal maatregelen in en rond het Brielse Meer investeert Hollandse Delta in de zoetwatervoorziening van de toekomst.
  Onderwaterfoto Brielse Meer
 • Vanaf 2015 pakt waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aan. Nadat de gemalen in de polders vervanging toewaren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.
 • Waterschap Hollandse Delta zet zich in voor een goede invulling van het Bernissegebied op Voorne-Putten. Daarbij werken we nauw samen met omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden.
  Bloemen langs de waterkant

Afgeronde projecten

 • Op deze pagina vindt u alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   
  Kier in de Haringvliet sluizen
 • Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.
  Kanosluis in de Blauwe Verbinding
 • Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden.
  water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch

Projecten in voorbereiding