Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden. Het is een gevarieerd agrarisch, natuur en recreatief gebied voor wandelaars, fietsers en ruiters.
 

Recreatie mogelijkheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft een duurzaam watersysteem (goede waterkwaliteit en mogelijkheden voor waterberging) als basis. Natuur en recreatie lopen er op een natuurlijke manier in elkaar over en versterken elkaar. De polderstructuur met kreken en dijken en de ligging aan de rivier maken het tot een bijzonder gebied.

Watersysteem

Het watersysteem is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Via het pompgebouw aan de Nieuwe Merwedeweg haalt waterschap Hollandse Delta vers water uit de Nieuwe Merwede. Dit water komt eerst in de bezinkplas. Hier kan het meegevoerde slib uit het rivierwater bezinken. Vervolgens stroomt het water door sloten met rietoevers. Deze natuurvriendelijke oevers hebben een zuiverende werking op het water. Hierdoor verbetert de kwaliteit aanzienlijk.

Waterschap Hollandse Delta is beheerder van het watersysteem. Hiermee houden we droge voeten en krijgen we schoner water in de stad, het natuurgebied en het landbouwgebied binnen de dijken van het Eiland van Dordrecht. Ook is de waterberging fors toegenomen.

Natuurverbinding

De Nieuwe Dordtse Biesbosch verbindt de Dordtse Biesbosch in het westen met de Sliedrechtse Biesbosch in het oosten. Dit is een zogenoemde natte verbinding: waterrijke delen wisselen droge stukken af. Hierdoor ontstaat een afwisselend natuurgebied van grasland, moeras en water.

Recreatie

Met een groot netwerk van wandel- fiets- en ruiterpaden biedt de Nieuwe Dordtse Biesbosch veel nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Richting Hania’s polder en rond het pompgebouw (de hevel) bij de Oosthaven zijn hiervoor de meeste mogelijkheden. Hania’s polder ligt dicht tegen de stadsrand. De wandel- en ruiterpaden sluiten aan op het natuurgebied de Elzen. Het pompgebouw is een markant punt aan de dijk met een informatiecentrum. Vanaf hier heeft u een weids uitzicht.

Strategisch Groenproject

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een van de Strategische Groenprojecten in Nederland. Het doel hiervan is de aanleg van grote groengebieden met meerdere functies. Een groengebied ligt vlakbij de stad en heeft aantrekkelijke recreatiegebieden op loop- en fietsafstand.

Partners

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gezamenlijk project van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en waterschap Hollandse Delta.

Meer informatie

Informatie over de Nieuwe Dordtse Biesbosch kunt u vinden op www.dordrecht.nl(externe link).

Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief!(externe link)

water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch