Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam ligt ‘ingeklemd’ tussen andere percelen en de locatie zelf is zeer dichtbebouwd. Daarmee is de ruimte schaars en zijn er zeer weinig werkplekken beschikbaar voor de medewerkers van Sluisjesdijk en projectmedewerkers.  
De huidige werkplekken en controlekamer bevindt zich boven risicobronnen (gasmotoren en hoofdverdeelkast) en voldoen niet aan de huidige Arbo-richtlijnen. 
Uitbreiding van werkplekken op de huidige locatie is niet mogelijk in verband met de nieuw te realiseren centrale ruimte op het dakterras naast de kantine voor het schakelkastenprojecten (ombouw en herplaatsing 40 schakelkasten). Daarnaast is er een structureel tekort aan werkplekken, overlegruimte en instructieruimte. 

Ventilatiegebouw Sluisjesdijk

Waarom doen we het?

De bedoeling van het project is voldoende en veilige werkplekken te creëren met overlegruimtes en instructieruimte.
De controlekamer komt aan de voorkant van het terrein te liggen wat een veel logischer plek is om bezoekers te ontvangen.
De portocabins op de achterzijde van het terrein kunnen dan komen te vervallen wat weer extra ruimte creëert voor de aannemers, opslag en mogelijke toekomstige uitbreiding van de slibverwerkingsinstallatie.  
 

Wat houdt het project in?

Aan de voorkant van het terrein staat het ventilatiegebouw, een groot en hoog gebouw dat naast ventilatie vooral in gebruik is als opslag.
In het gebouw is vanwege de hoogte vooral sprake van veel loze ruimte. 
In het gebouw worden twee verdiepingen aangebracht.
Op de eerste verdieping worden kantoorruimte met vergaderruimtes, een pantry en toiletruimte gecreëerd.
Op de tweede verdieping komt een kantine met vergaderruimte en op de begane grond de controlekamer, douches en omkleedruimte.

Impressie van het kantoorpand ventilatiegebouw

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambitie van WSHD in 2050 is aan de architect meegegeven om toe te passen in het ontwerp. 
Dit heeft geresulteerd in het toepassen van duurzame materialen voor onder andere de gevel- en dakbekleding, isolatie, plafonds en wanden.

Op het gebied van energie zal gebruik gemaakt worden van zonnepanelen, extra isolerende beglazing, led-verlichting en warmtepompen voor verwarming in de winter en koeling in de zomer.
Het ventilatiegebouw zal worden aangesloten op de cv-installatie van Sluisjesdijk zodat gebruik kan worden gemaakt van de overtollige restwarmte die geproduceerd wordt. 

Vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie zal er een sedumdak toegepast worden dat zorgt voor opname regenwater (stortbuien) en een gunstig effect heeft voor het rendement van de zonnepanelen tijdens warme perioden (minder opwarming dankzij sedum). 

Planning

  1. Afgerond: Voorbereiding

    Voor de zomer zijn de werkzaamheden gegund en konden de voorbereidende werkzaamheden opgestart worden.

  2. Afgerond: Verbouwing

    De verbouwingswerkzaamheden starten begin november en zijn in mei 2022 afgerond.

  3. Afgerond: Inrichting

    Aansluitend kan dan de inrichting van de ruimtes plaatsvinden.

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (info@wshd.nl) of  telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk.

Luchtfoto van Sluisjesdijk