Om te zorgen voor schoon en voldoende water onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder andere door ze regelmatig te baggeren. Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Zo leveren we een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. 

Wat is baggeren?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, singels en meren. Deze sliblaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden ze gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

Voorbereidingen

Voordat we gaan baggeren:

 • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
 • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van een laboratorium.
 • Kijken we of baggeren nodig is.

Ook belangrijk om te weten:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen.
 • Dit ‘overhangend hout' moet 1 september van het jaar vóór de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.
Baggeren op Goeree-Overflakke

We onderhouden zo'n 7200 km aan watergangen in ons gebied. Dus als je al die sloten en singels achter elkaar zou leggen, is dat ongeveer de afstand van Rotterdam tot India. Het onderhoud aan al deze watergangen is dan ook een groot project, waarbij we samenwerken met verschillende partners.

Baggeren in stedelijk gebied 2022

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk. We doen er altijd alles aan om schade aan percelen en tuinen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kiezen we bijvoorbeeld voor een kleine kraan, baggeren vanaf een boot, met een schep of aangepast materieel. 

Aannemers in stedelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die in 2022 actief zijn in de volgende plaatsen:

Regio IJsselmonde/Dordrecht

Gemeente

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Albrandswaard

GKB Realisatie B.V(externe link)

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Barendrecht

GKB Realisatie B.V.(externe link)

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Hendrik-Ido-Ambacht

GKB Realisatie B.V(externe link)

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Zwijndrecht

Aannemingsbedrijf Van der Lee

0418 - 642 465

Yanick Boogert

06-15306035

Dordrecht

GKB Realisatie B.V(externe link)

0180 - 642929

J. Scherpenissse

06-54383126
j.scherpenisse@drechtsteden.nl

Rotterdam

Hoogvliet

GKB Realisatie B.V(externe link)

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

PernisGKB Realisatie B.V(externe link)0345 68 45 90Jacco Swillens
Eric Gerding
06-41491697
06-51303699

Regio Hoeksche Waard

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Oud-Beijerland

Kuipers Infra

078  67 42 187

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Regio Voorne-Putten

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Westvoorne

Kuipers Infra

078  67 42 187

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Brielle

Kuipers Infra

078  67 42 187

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Spijkenisse

Kuipers Infra

078  67 42 187

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Baggeren in landelijk gebied 2022

Voor baggeropdrachten in landelijk gebied werken we met een geïntegreerd contract. Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het baggeren van sloten. De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap, zoals:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het maken van afspraken over de verwerking van het baggermengsel;
 • het informeren over de werkzaamheden;
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 • het afhandelen van meldingen en eventuele klachten.

Aannemers in landelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die actief zijn in landelijk gebied per regio.

 Regio

 Aannemer

 Contactpersoon

 Telefoon

Goeree-Overflakkee

JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV(externe link)

Rien van Driel 

06-50451095

IJsselmonde/
Eiland van Dordrecht
2022: Aannemingsbedrijf Growepa B.V(externe link)

Yanick Boogert

06-15306035

Hoeksche Waard

Kuijpers infra(externe link)

Silvia Smout

078-6742187

Hoeksche Waard herprofilerenMinekus Zuidland B.V.(externe link)Silvia Smout0181 451 618

Voorne-Putten

2021/'22:
JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV(externe link)

Bianca van Rooij 

06–42936177

Baggeren in KRW watergangen en grote wateren 2022

Hieronder vind je de aannemers die betrokken zijn bij het baggeren van grote wateren en watergangen die onder de Kader Richtlijn Water (KRW) vallen. Hieronder staan de werkzaamheden uit 2021 die nog niet klaar zijn. in de loop van het jaar vullen we de lijst aan met nieuwe werkzaamheden uit 2022.

 

Opdracht

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder van het waterschap

Contact toezichthouder

Oud-Beijerlandse kreekDe Heer Land en Water0182-30 93 72Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Haven van GoudswaardDe Kuiper0183- 8209 20Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Verloren Diep

Aannemingsbedrijf Van der Lee0418 - 642 465Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Zijtakken Binnen bedijkte MaasGKB Realisatie B.V(externe link)0180 - 642929Jacco Swillens
Erik Gerding

06-41491697
06-51303699

Meer en Oude Mol (Strijen)Aannemingsbedrijf Van der Lee0418 - 642 465Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Devel (Heerjansdam)De Heer Land en Water0182-30 93 72Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
't Waaltje (Rijsoord)Aannemingsbedrijf Van der Lee0418 - 642 465Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Voorhaven Voornse sluisJP Schilder072- 502 1964Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

5-dagenregeling voor agrariërs

Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na goedkeuring van uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien.

Aanvragen kan via het online aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren

Let op: de 5-dagenregeling baggeren gaat in op het moment van goedkeuring ingediende formulier! 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Waarom is baggeren belangrijk?

De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden de meeste een keer in de acht jaar gebaggerd. Het weghalen van de baggerlaag is belangrijk, omdat het zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Door te baggeren komt er meer zuurstof en licht in het water. Dat is goed voor de planten, vissen en andere (water-) dieren. Ook moeten sloten en singels breed en diep genoeg blijven voor voldoende aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Bekijk video over baggeren

Baggeren en de natuur

Het waterschap is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het watersysteem met de daarbij behorende ecologie. Om dat voor de langere tijd te kunnen borgen, is onderhoud aan de watergangen nodig.

Voor een deel van het watersysteem voeren wij daarom zelf het onderhoud uit. Daarbij houden wij rekening met de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de korte termijn, tijdens het onderhoud, kunnen niet altijd worden voorkomen. Daarom proberen we het onderhoud zo in te plannen dat we niet in het broedseizoen of bij bijzondere omstandigheden (hitte/ kou) hoeven te werken. Zo worden eventueel nadelige effecten op de ecologie tot een minimum beperkt.

Wij werken volgens vastgestelde wet- en regelgeving en wanneer wij werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de wet Natuurbescherming werken wij volgens onze gedragscode(externe link). Tijdens het broedseizoen of in bijzondere omstandigheden letten wij extra op met begeleiding van een ecoloog van het waterschap.

Kaart met planning en schouwvoering

Contact

Heb je nog vragen over baggeren of baggerwerkzaamheden? Bekijk dan het informatieblad over baggeren of uitvoeringsbeleid baggeren. Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via het contactformulier