Schoon en voldoende water, daar gaan we voor. Daarom onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder meer door ze regelmatig te baggeren. Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Zo leveren we een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. 

We onderhouden zo'n 7200 km aan watergangen in ons gebied. Dus als je al die sloten en singels achter elkaar zou leggen, is dat ongeveer de afstand van Rotterdam tot India. Het onderhoud aan al deze watergangen is dan ook een groot project, waarbij we samenwerken met verschillende partners.

Taakverdeling

Baggeren in stedelijk gebied

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk. We doen er altijd alles aan om schade aan percelen en tuinen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kiezen we bijvoorbeeld voor een kleine kraan, baggeren vanaf een boot, met een schep of aangepast materieel. 

Voorbereidingen

Voordat we kunnen baggeren:

 • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
 • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van het laboratorium Aquon.

Ook belangrijk om te weten:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen. Dit ‘overhangend hout' moet vóór 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.

Wilt u weten welke aannemer bij u komt baggeren? Bekijk dan de pagina Baggeren in uitvoering.

Vragen en opmerkingen

Heeft u een vraag over de baggerwerkzaamheden in stedelijk gebied? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Baggeren in landelijk gebied

We werken voor onze landelijke baggeropgaven met een geïntegreerd contract. Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het baggeren van sloten. De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap, zoals:

 • het beantwoorden van uw vragen
 • het maken van afspraken over de verwerking van de baggerspecie  
 • het informeren van u en de omgeving over de werkzaamheden
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
 • het afhandelen van uw meldingen en eventuele klachten.

Wilt u weten welke aannemer bij u komt baggeren? Bekijk de pagina Baggeren in uitvoering.

5-dagenregeling voor agrariërs

Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien.

Aanvragen kan op 2 manieren:

 

Let op: de 5-dagenregeling geldt alleen als u na de aannemer, ook ons direct op de hoogte stelt dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd wordt. 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Wat is baggeren en waarom is het belangrijk?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, singels en meren. Deze sliblaag ontstaat door dode bladeren, afgestorven waterplanten en afspoeling van bodemdeeltjes. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat.

De baggerlaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden de meeste een keer in de acht jaar gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

Het weghalen van de baggerlaag is belangrijk, omdat het zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Door te baggeren komt er meer zuurstof en licht in het water. Dat is goed voor de planten, vissen en andere (water-) dieren. Ook moeten sloten en singels breed en diep genoeg blijven voor voldoende aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Handige links

Op de kaart met planning en schouwvoering staat in welk jaar wij een bepaald gebied baggeren. 

Op de pagina Baggeren in uitvoering vindt u de contactgegevens van de aannemers die voor ons het werk uitvoeren.