Om te zorgen voor schoon en voldoende water onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder andere door ze regelmatig te baggeren. Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Zo leveren we een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. 

Wat is baggeren?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten, singels en meren. Deze sliblaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden ze gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

We onderhouden zo'n 7200 km aan watergangen in ons gebied. Dus als je al die sloten en singels achter elkaar zou leggen, is dat ongeveer de afstand van Rotterdam tot India. Het onderhoud aan al deze watergangen is dan ook een groot project, waarbij we samenwerken met verschillende partners.

Baggermachine aan het werk op Goeree-Overflakkee

Baggeren in stedelijk gebied

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk. We doen er altijd alles aan om schade aan percelen en tuinen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kiezen we bijvoorbeeld voor een kleine kraan, baggeren vanaf een boot, met een schep of aangepast materieel. 

Voorbereidingen

Voordat we kunnen baggeren:

 • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
 • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van het laboratorium Aquon.

Ook belangrijk om te weten:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen. Dit ‘overhangend hout' moet vóór 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.

Aannemers in stedelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die tussen 1 augustus 2021 en 15 maart 2022 actief zijn in de volgende plaatsen:

Regio IJsselmonde

Gemeente

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Albrandswaard

GKB Realisatie B.V

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Ridderkerk

GKB Realisatie B.V.

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Barendrecht

GKB Realisatie B.V

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Zwijndrecht

Aannemingsbedrijf Van der Lee

0418 - 642 465

Aad Horstink

06-24110820

Heerjansdam

Aannemingsbedrijf Van der Lee

0418 - 642 465

Aad Horstink

06-24110820

Hendrik-Ido-Ambacht

GKB Realisatie B.V

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Rotterdam

Hoogvliet

GKB Realisatie B.V

0180 - 642929

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Eiland van Dordrecht (start: 1 oktober 2021)

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Dordrecht

De Jong / Zuurmond

0345 68 45 90

J. Scherpenissse

06-54383126
j.scherpenisse@drechtsteden.nl

Regio Voorne-Putten

Gemeente

Aannemer

Contact aan

Toezichthouder

Contact toezichthouder

Hellevoetsluis

De Jong / Zuurmond

0345 68 45 90

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Geervliet

De Jong / Zuurmond

0345 68 45 90

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Rozenburg

De Jong / Zuurmond

0345 68 45 90

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Spijkenisse

De Jong / Zuurmond

0345 68 45 90

Jacco Swillens
Eric Gerding

06-41491697
06-51303699

Baggeren in landelijk gebied

Voor baggeropdrachten in landelijk gebied werken we met een geïntegreerd contract. Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het baggeren van sloten. De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap, zoals:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het maken van afspraken over de verwerking van het baggermengsel;
 • het informeren over de werkzaamheden;
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 • het afhandelen van meldingen en eventuele klachten.

Aannemers in landelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die actief zijn in landelijk gebied per regio.

 Regio

 Aannemer

 Contactpersoon

 Telefoon

Goeree-Overflakkee

JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV

Rien van Driel 

06-50451095

IJsselmonde/Eiland van Dordrecht

De Jong / Zuurmond

ANS Baggermanagement B.V., Alphen aan den Rijn

020 - 76 70 131

Hoeksche Waard

Wordt niet gebaggerd in 2021

 

 

Voorne-Putten

JARO Grondwerken & Kraanverhuur BV

Bianca van Rooij 

06–42936177

Baggeren in KRW watergangen en grote wateren

Hieronder vind je de aannemers die betrokken zijn bij het baggeren van grote wateren en watergangen die onder de Kader Richtlijn Water (KRW) vallen.

Hoeksche Waard

Opdracht

Aannemer

Contact aannemer

Toezichthouder van het waterschap

Contact toezichthouder

Oud-Beijerlandse kreek Nader te bepalen      
Haven van Goudswaard Nader te bepalen      
Vissersvliet (Zuid-Beijerland) Nader te bepalen      
Kuipersveer (Puttershoek) Nader te bepalen   Jacco Swillens 06-41491697

Bekijk ook: Kaart met locaties in de Hoeksche Waard (pdf)

Voorne-Putten
Opdracht Aannemer Contact aannemer Toezichthouder van het waterschap Contact toezichthouder
Haven van Brielle Nader te bepalen   Jacco Swillens 06-41491697

5-dagenregeling voor agrariërs

Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na goedkeuring van uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien.

Aanvragen kan via het online aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren

Let op: de 5-dagenregeling baggeren gaat in op het moment van goedkeuring ingediende formulier! 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Waarom is baggeren belangrijk?

De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden de meeste een keer in de acht jaar gebaggerd. Het weghalen van de baggerlaag is belangrijk, omdat het zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Door te baggeren komt er meer zuurstof en licht in het water. Dat is goed voor de planten, vissen en andere (water-) dieren. Ook moeten sloten en singels breed en diep genoeg blijven voor voldoende aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Bekijk video over baggeren

Baggeren en de natuur

Het waterschap is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het watersysteem met de daarbij behorende ecologie. Om dat voor de langere tijd te kunnen borgen, is onderhoud aan de watergangen nodig.

Voor een deel van het watersysteem voeren wij daarom zelf het onderhoud uit. Daarbij houden wij rekening met de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de korte termijn, tijdens het onderhoud, kunnen niet altijd worden voorkomen. Daarom proberen we het onderhoud zo in te plannen dat we niet in het broedseizoen of bij bijzondere omstandigheden (hitte/ kou) hoeven te werken. Zo worden eventueel nadelige effecten op de ecologie tot een minimum beperkt.

Wij werken volgens vastgestelde wet- en regelgeving en wanneer wij werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de wet Natuurbescherming werken wij volgens onze gedragscodeTijdens het broedseizoen of in bijzondere omstandigheden letten wij extra op met begeleiding van een ecoloog van het waterschap.

Kaart met planning en schouwvoering

Contact

Heb je nog vragen over baggeren of baggerwerkzaamheden? Bekijk dan het informatieblad over baggeren of  uitvoeringsbeleid baggeren. Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via het contactformulier