Als agrariër kunt u een verzoek bij ons indienen om uw sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na uw verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. De 5-dagenregeling baggeren is bedoeld voor agrariërs die hun percelen oogsten en direct weer bewerken om te zaaien of te poten.

Aanvragen kan op 2 manieren:
•    Telefonisch via 0900 2005 005  
•    Online via aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren

Let op: de 5-dagenregeling geldt alleen als u na de aannemer, ook ons direct op de hoogte stelt dat de sloot gemaaid en/of gebaggerd wordt. 

 

Klachten

Klachten en meldingen die een direct gevolg zijn van het handelen van de aannemer meldt u bij de aannemer. Zoals schades als gevolg van de werkzaamheden, de werkplanning van de aannemer en andere inhoudelijke vragen over de uitvoering. De aannemer handelt deze meldingen/klachten zelf af en wij ontvangen een overzicht van deze klachten en de status daarvan. Als u het niet eens wordt met de aannemer, neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het

  • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te kunnen voeren.
  • Als de aannemer niet aan zijn verplichtingen uit het bestek voldoet, kan het waterschap deze sanctioneren.
  • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
  • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

  

 


 

Meer weten

Op de kaart met planning en schouwvoering staat in welk jaar wij een bepaald gebied baggeren. 

Kijk op baggeren in uitvoering om te zien welke aannemer het werk voor ons uitvoert.