Om te zorgen voor schoon en voldoende oppervlaktewater onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder andere door ze regelmatig te baggeren. Baggeren zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en betere waterkwaliteit. Zo leveren we een bijdrage aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. 

Wat is baggeren?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten (ook watergangen genoemd), singels en meren. Deze sliblaag groeit gestaag aan. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat watergangen helemaal dichtslibben, worden ze gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.

Voorbereidingen

Voordat we gaan baggeren:

 • Meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel.
 • Bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van een laboratorium.
 • Kijken we of baggeren nodig is.

Ook belangrijk om te weten:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen.
 • Dit ‘overhangend hout' moet voor 1 september van het jaar vóór de uitvoering van het baggerwerk gebeuren.
 • Eigenaren van gronden langs oppervlaktewaterlichamen in het te baggeren jaar schouwvak, moeten ervoor zorgen dat beschermingszones vrij zijn van gewassen van 15 september tot 15 maart.
Baggeren op Goeree-Overflakkee

We onderhouden zo'n 7200 km aan watergangen in ons gebied. Dus als je al die sloten en singels achter elkaar zou leggen, is dat ongeveer de afstand van Rotterdam tot Orlando USA. Het onderhoud aan al deze watergangen is dan ook een groot project, waarbij we samenwerken met verschillende partners.

Baggeren Binnenbedijkte Maas

Baggeren in stedelijk gebied 2024

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk. We doen er altijd alles aan om schade aan percelen en tuinen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kiezen we bijvoorbeeld voor een kleine kraan, baggeren vanaf een boot, met een schep of met aangepast materieel. 

Aannemers in stedelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die in 2024 actief zijn in de volgende plaatsen:

Regio IJsselmonde/Dordrecht

GemeenteAannemerContact aanToezichthouderContact toezichthouder
AlbrandswaardGKB Realisatie0180-42929Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
BarendrechtGKB Realisatie0180-42929Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
RidderkerkGKB Realisatie0180-42929Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
RotterdamGKB Realisatie0180-42929Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
DordrechtGKB Realisatie0180-42929M. de Bruijnjm.de.bruijn@rechtsteden.nl
Regio Hoeksche Waard
GemeenteAannemerContact aanToezichthouderContact toezichthouder
Westmaas / MaasdamKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
's-GravendeelKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
     
Regio Voorne-Putten
GemeenteAannemerContact aanToezichthouderContact toezichthouder

Rockanje

23 volgt

Kuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
BrielleKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
SpijkenisseKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
HellevoetsluisKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99
HeenvlietKuipers Infra078-674 21 87Jacco Swillens
Eric Gerding
06-414 916 97
06-513 036 99

Baggeren in landelijk gebied 2024

Voor baggeropdrachten in landelijk gebied werken we met een geïntegreerd contract. Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het baggeren van sloten. De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap, zoals:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het maken van afspraken over de verwerking van het baggermengsel;
 • het informeren over de werkzaamheden;
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 • het afhandelen van meldingen en eventuele klachten.

Aannemers in landelijk gebied

Hieronder vind je de verschillende aannemers die actief zijn in landelijk gebied per regio.

 Regio Aannemer Contactpersoon Telefoon
Goeree-OverflakkeeIn deze regio wordt dit jaar niet gebaggerd  
IJsselmonde
Eiland van Dordrecht
Nog niet bekend  
Hoeksche WaardKuipers infra, StrijenSilvia Smout078-6742187
Voorne-PuttenJARO Grondwerken & Kraanverhuur BVBianca van Rooij 06–429 361 77

Baggeren in KRW watergangen, grote wateren en overige watergangen

Hieronder vind je de aannemers die betrokken zijn bij het baggeren van grote wateren en watergangen die onder de Kader Richtlijn Water (KRW) vallen.

KRW (grote wateren) 2024

Naam en locatieAannemerContact aannemerToezichthouder van het waterschapContact toezichthouder
De Vliet
(Voorne-Putten)
Nog niet bekend   

Binnenbedijkte Maas

(Hoeksche Waard)

JP SchilderCaroline Schilder 0643542776Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Oud-Nieuw Reijerswaard

IJsselmonde

Nog niet bekend   

Overige watergangen

 
Naam en locatieAannemerContact aannemerToezichthouder van het waterschapContact toezichthouder

Kreekseboezem, Rotterdam

GKB Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699
Poortugaalse havenGKB Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Spoorsloten HSL (Kijfhoek)

H17697 - H05875 - H15792

GKB Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Hevel IJsselmonde Oostdijk

U41738

Nog niet bekend   

Gemaal Veerweg (Zwijndrecht)

U41731

Nog niet bekend   

Hevel Noorderdiepzone

U51471

De Heer Land & Water0182-309372Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Keersluis Dirksland

B51403

Nog niet bekend   

Hoogezand Numansdorp

U41689

De Kuiper groep0183820920Jacco Swillens
Erik Gerding
06-41491697
06-51303699

Instroom 't Waaltje Ridderkerk

B09224

Nog niet bekend   

5-dagenregeling voor agrariërs

Een agrariër kan een verzoek bij ons indienen om een sloot te laten maaien of te laten baggeren. Dit heet de 5-dagenregeling. Na goedkeuring van het verzoek moet het onderhoud binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. Deze regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen na de oogst direct weer willen inzaaien met een gewas voor het nieuwe jaar (geen groenbemester).

Aanvragen kan via het online aanvraagformulier 5-dagenregeling baggeren

Let op: de 5-dagenregeling baggeren gaat in op het moment van goedkeuring van het ingediende formulier! 

Goed om te weten

 • De 5-dagenregeling is niet bedoeld voor het winterklaar maken van percelen. Het betreft een inspanningsverplichting van het waterschap en de aannemer om het onderhoud in een kort tijdsbestek uit te voeren.
 • U kunt het waterschap niet aansprakelijk stellen, als een aannemer 'te laat' komt na een melding.
 • Als de 5-dagenregeling wordt misbruikt, hoeft de aannemer de werkzaamheden niet uit te voeren.

Waarom is baggeren belangrijk?

De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. Elk jaar komt er een beetje bij. Om te voorkomen dat s;oten (watergangen) helemaal dichtslibben, worden de meeste 1 keer in de 8 jaar gebaggerd. Het weghalen van de baggerlaag is belangrijk, omdat het zorgt voor betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Door te baggeren, komt er meer zuurstof en licht in het water. Dat is goed voor de planten, vissen en andere (water-) dieren. Ook moeten sloten en singels breed en diep genoeg blijven voor voldoende aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. 

Bekijk video over baggeren

Baggeren en de natuur

Het waterschap is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het watersysteem met de daarbij behorende ecologie. Om dat voor de langere tijd te kunnen borgen, is onderhoud aan de watergangen nodig.

Voor een deel van het watersysteem voeren wij daarom zelf het onderhoud uit. Daarbij houden wij rekening met de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de korte termijn, tijdens het onderhoud, kunnen niet altijd worden voorkomen. Daarom proberen we het onderhoud zo in te plannen dat we niet in het broedseizoen of bij bijzondere omstandigheden (hitte/ kou) werken om eventuele nadelige effecten op de ecologie tot een minimum te beperken.

Wij werken volgens vastgestelde wet- en regelgeving en wanneer wij werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de wet Natuurbescherming werken wij volgens onze gedragscode. Tijdens het broedseizoen of in bijzondere omstandigheden letten wij extra op en is er begeleiding van een ecoloog van het waterschap.

Kaart met planning en schouwvoering

Contact

Heb je nog vragen over baggeren of baggerwerkzaamheden? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.
Omschrijf daarbij duidelijk je naam en contactgegevens, om welk gebied het gaat en voeg eventueel duidelijke foto's bij. 
Onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Het laatste nieuws rondom baggeren

Meer nieuws