Projecten in uitvoering

 • Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam ligt ‘ingeklemd’ tussen andere percelen en de locatie zelf is zeer dichtbebouwd. Daarmee is de ruimte schaars en zijn er zeer weinig werkplekken beschikbaar voor de medewerkers.
  Ventilatiegebouw Sluisjedijk
 • Een gezonde bodem is goed voor het water. Daarom voeren we samen met LTO het project 'Bodem als basis' uit.
  Boeren op het Eiland van Dordt op het land aan het werk met hun trekkers
 • Bij waterschap Hollandse Delta hebben we in totaal meer dan 500 geautomatiseerde gemalen, sluizen en stuwen in ons beheer. Om de technische aansturing van deze systemen soepeler te laten verlopen én efficiënter waterbeheer uit te kunnen voeren zijn we de NBWS gestart.
  Luchtfoto dorp
 • Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water aan de dijken werken. Via een speciale website kunt u reacties geven en vragen stellen over deze projecten.
  Dijk langs de Grevelingen
 • Schoon en voldoende water op een slimme manier combineren met recreatie en biodiversiteit, dat is wat we in het Bernissegebied doen.
 • Voldoende zoet water voor de regio, nu en in de toekomst. Daar werken we aan bij het Brielse Meer op Voorne-Putten.
  Onderwaterfoto Brielse Meer
 • In de Hedwigepolder (Zeeuws-Vlaanderen) wordt een innovatieve praktijkproef uitgevoerd om de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping te onderzoeken.
 • We gaan de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterken.
 • In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waterweg en de Binnensingel versterken.
  De Keen bij Strijen

Afgeronde projecten

 • In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk.
  Tankstation langs de Rotterdamseweg in Roidderkerk
 • Op deze pagina vindt u alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   
  Kier in de Haringvliet sluizen
 • Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.
  Kanosluis in de Blauwe Verbinding
 • Vanaf 2015 pakt waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aan. Nadat de gemalen in de polders vervanging toewaren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.
 • Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden.
  water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch

Projecten in voorbereiding