Projecten in uitvoering

 • Baggeren Binnenbedijkte Maas

  In 2024 baggeren wij een deel van de Binnenbedijkte Maas. Het gaat om het gedeelte rond Mijnsheerenland en Westmaas.

  Overzichtskaartje met delen van de Binnenbedijkte Maas die in 2024 worden gebaggerd
 • Bodem als basis

  Een gezonde bodem is goed voor het water. Daarom voeren we samen met LTO het project 'Bodem als basis' uit.

  Boeren op het Eiland van Dordt op het land aan het werk met hun trekkers
 • Dijkverbetering 20-3 tussen Geervliet en Hekelingen

  Op Voorne-Putten worden delen van de dijk tussen Geervliet en Hekelingen (normtraject 20-3) verbeterd. Deze dijk beschermt inwoners van Voorne-Putten tegen water dat vanuit de grote rivieren komt.

  decoratief
 • Duurzame nieuwbouw gemaal Oudenhoorn

  De nieuwbouw van gemaal Oudenhoorn zorgt voor een duurzaam gemaal dat toekomstbestendig is en voor een groter gebied het waterbeheer verzorgt.

  Gemaal Oudenhoorn
 • Maatregelen Sint Anthonypolder

  Het watersysteem rond de Sint Anthonypolder in de Hoeksche Waard wordt de komende tijd aangepakt. Hiermee worden zowel de waterkwaliteit als het waterbeheer van de Binnenbedijkte Maas verbeterd.

  Oudeland van Strijen
 • Natuurlijke duingroei Springertduinen

  Op de kop van Goeree brengen we duinen aan het groeien. Niet met vrachtwagens vol zand, maar door gebruik te maken van de wind.

  Werkzaamheden voor kerven in Springertduinen
 • Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS)

  Bij waterschap Hollandse Delta hebben we in totaal meer dan 500 geautomatiseerde gemalen, sluizen en stuwen in ons beheer. Om de technische aansturing van deze systemen soepeler te laten verlopen én efficiënter waterbeheer uit te kunnen voeren zijn we de NBWS gestart.

  Luchtfoto dorp
 • Onderwaterdijkversterking

  Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water aan de dijken werken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst.

 • Optimalisatie Brielse Meer

  Voldoende zoet water voor de regio, nu en in de toekomst. Daar werken we aan bij het Brielse Meer op Voorne-Putten.

  Onderwaterfoto Brielse Meer
 • Pipingproef Hedwigepolder

  Een innovatieve praktijkproef in de Hedwigepolder geeft ons inzicht in de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping

 • Projecten: werken aan de weg

  Hollandse Delta onderhoudt bijna alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom op de Zuid-Hollandse Eilanden. Deze lopen meestal door polders en over dijken. Regelmatig is er onderhoud en nieuwe weginrichting nodig. Lees er meer over op deze pagina.

 • Renovatie Rioolgemaal Brabant in Spijkenisse

  We moderniseren het rioolgemaal Brabant omdat de mechanisch en elektrotechnische installatie aan het eind van de technische levensduur is. Ook wordt het gebouw zelf gerenoveerd en de buitenruimte heringericht.

  Rioolgemaal Brabant gebouw en terrein
 • Versterken kade langs de Keen in Strijen

  In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waleweg en de Binnensingel versterken.

  De Keen bij Strijen
 • Vlaamseweg dicht tot september

  De slootkanten zijn niet stabiel genoeg. Het gevolg is dat voertuigen snel kunnen wegzakken.

  Vlaamseweg in het Oudeland van Strijen

Projecten in voorbereiding

Afgeronde projecten

 • Aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk

  Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam ligt ‘ingeklemd’ tussen andere percelen en de locatie zelf is zeer dichtbebouwd. Daarmee is de ruimte schaars en zijn er zeer weinig werkplekken beschikbaar voor de medewerkers.

  Ventilatiegebouw Sluisjedijk
 • Rotterdamseweg Ridderkerk

  In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk.

  Tankstation langs de Rotterdamseweg in Roidderkerk
 • Compenserende Maatregelen Kierbesluit

  Op deze pagina vind je alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   

  Kier in de Haringvliet sluizen
 • De Blauwe Verbinding

  Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.

  Kanosluis in de Blauwe Verbinding
 • Gebiedsplan Cromstrijen

  Vanaf 2015 heeft waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aangepakt. Nadat de gemalen in de polders aan vervanging toe waren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.

 • Ontwikkelplan Bernisse

  Schoon en voldoende water op een slimme manier combineren met recreatie en biodiversiteit, dat is wat we in het Bernissegebied doen.

  De Bernisse
 • Nieuwe Dordtse Biesbosch

  Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden.

  water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch