Projecten in uitvoering

 • Rotterdamseweg Ridderkerk

  In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk. Tussen de Ringdijk en de A15 komt op sommige plaatsen stil asfalt. 
  De vier kruispunten krijgen nieuwe verkeerslichten. De installaties worden op elkaar afgestemd wat de doorstroming van verkeer verbetert. Daarnaast komt er nieuw asfalt. Op enkele tussenliggende stukken, nabij de woningen, komt stil asfalt. Hiervoor wordt uitzonderlijk ook op werkdagen ’s avonds en ’s nachts gewerkt.

  Tankstation langs de Rotterdamseweg in Roidderkerk
 • Brielse Meer

  Met het uitvoeren van een aantal maatregelen in en rond het Brielse Meer investeert Hollandse Delta in de zoetwatervoorziening van de toekomst.

  Brielse Meer onderwater
 • Gebiedsplan Cromstrijen

  Vanaf 2015 pakt waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aan. Nadat de gemalen in de polders vervanging toewaren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten. Met deze werkzaamheden zorgen we voor voldoende zoet en schoon water in de sloten.

 • Bernissegebied op Voorne-Putten

  Waterschap Hollandse Delta zet zich in voor een goede invulling van het Bernissegebied op Voorne-Putten. Daarbij werken we nauw samen met omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden.

  Bloemen langs de waterkant

Afgeronde projecten

 • Compenserende Maatregelen Kierbesluit

  Op deze pagina vindt u alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   

  Kier in de Haringvliet sluizen
 • De Blauwe Verbinding

  Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde. Hierdoor verbetert de wateraanvoer en waterkwaliteit. Bovendien is de Blauwe Verbinding een recreatieve bevaarbare route, functioneert de waterverbinding ook als waterberging en is het  een ecologische verbinding  tussen de verschillende groengebieden op het eiland IJsselmonde. 
  De partners in de blauwe verbinding zijn: waterschap Hollandse Delta, gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, provincie Zuid Holland, Stadsregio Rotterdam en Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
   
   
   
   

  Kanosluis in de Blauwe Verbinding
 • Nieuwe Dordtse Biesbosch

  Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden. Het is een gevarieerd agrarisch, natuur en recreatief gebied voor wandelaars, fietsers en ruiters.
   

  water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch

Projecten in voorbereiding