Projecten in uitvoering

 • Aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk

  Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam ligt ‘ingeklemd’ tussen andere percelen en de locatie zelf is zeer dichtbebouwd. Daarmee is de ruimte schaars en zijn er zeer weinig werkplekken beschikbaar voor de medewerkers.

  Ventilatiegebouw Sluisjedijk
 • Bodem als basis

  Een gezonde bodem is goed voor het water. Daarom voeren we samen met LTO het project 'Bodem als basis' uit.

  Boeren op het Eiland van Dordt op het land aan het werk met hun trekkers
 • Natuurlijke duingroei Springertduinen

  Op de kop van Goeree brengen we duinen aan het groeien. Niet met vrachtwagens vol zand, maar door gebruik te maken van de wind.

 • Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS)

  Bij waterschap Hollandse Delta hebben we in totaal meer dan 500 geautomatiseerde gemalen, sluizen en stuwen in ons beheer. Om de technische aansturing van deze systemen soepeler te laten verlopen én efficiënter waterbeheer uit te kunnen voeren zijn we de NBWS gestart.

  Luchtfoto dorp
 • Onderwaterdijkversterking

  Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water aan de dijken werken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst.

  Dijk langs de Grevelingen
 • Ontwikkelplan Bernisse

  Schoon en voldoende water op een slimme manier combineren met recreatie en biodiversiteit, dat is wat we in het Bernissegebied doen.

 • Optimalisatie Brielse Meer

  Voldoende zoet water voor de regio, nu en in de toekomst. Daar werken we aan bij het Brielse Meer op Voorne-Putten.

  Onderwaterfoto Brielse Meer
 • Pipingproef Hedwigepolder

  Een innovatieve praktijkproef in de Hedwigepolder geeft ons inzicht in de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping

 • Renovatie Rioolgemaal Brabant in Spijkenisse

  We moderniseren het rioolgemaal Brabant omdat de mechanisch en elektrotechnische installatie aan het eind van de technische levensduur is. Ook wordt het gebouw zelf gerenoveerd en de buitenruimte heringericht.

  Rioolgemaal Brabant gebouw en terrein
 • Versterken kade langs de Boezem in Puttershoek

  We gaan de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterken.

  Dijk langs de Boezem in Puttershoek
 • Versterken kade langs de Keen in Strijen

  In Strijen gaan we de boezemkade De Keen tussen de Waleweg en de Binnensingel versterken.

  De Keen bij Strijen

Afgeronde projecten

 • Rotterdamseweg Ridderkerk

  In de maanden maart tot en met mei 2020 vervangt het waterschap de verkeerslichten op alle kruisingen van de Rotterdamseweg in Ridderkerk.

  Tankstation langs de Rotterdamseweg in Roidderkerk
 • Compenserende Maatregelen Kierbesluit

  Op deze pagina vindt u alle informatie over de compenserende maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.
   

  Kier in de Haringvliet sluizen
 • De Blauwe Verbinding

  Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.

  Kanosluis in de Blauwe Verbinding
 • Gebiedsplan Cromstrijen

  Vanaf 2015 pakt waterschap Hollandse Delta de polders Torenstee en Hoogezand in Cromstrijen aan. Nadat de gemalen in de polders vervanging toewaren is besloten het hele watersysteem in het gebied opnieuw in te richten.

 • Nieuwe Dordtse Biesbosch

  Sinds 2019 is Dordrecht een groot natuur- en recreatiegebied rijker: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het ligt ten zuiden van de stad Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot, vergelijkbaar met 1000 voetbalvelden.

  water en groen Nieuwe Dordtse Biesbosch

Projecten in voorbereiding

 • Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

  Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen. Tussen 2022 en 2025 wordt de waterhuishouding in dit natuurgebied stapsgewijs geoptimaliseerd.

  Oudeland van Strijen van bovenaf gezien
 • Waterschap wil Springertduinen laten groeien.

  Het college van dijkgraaf en heemraden wil de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee ten westen van Ouddorp op een natuurlijke wijze versterken.

  Plan voor doorgroeien van de Springertduinen