Bijna dagelijks krijgen we verzoeken van inwoners of ze een stukje grond van ons mogen kopen. Soms is dat mogelijk, omdat we het niet meer nodig hebben om ons werk goed uit te voeren. Als verkoop niet aan de orde is, kunnen we de grond verhuren of verpachten. Het (her)vestigen van een zakelijk recht is ook een mogelijkheid. U kunt een aanvraag indienen bij waterschap Hollandse Delta met onderstaand formulier.  
 

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u de tarieven. U ontvangt de rekening na afloop van uw aanvraag.
 

Soort aanvraag

Behandelkosten
(excl. BTW)

Toelichting

Verkoop

 € 595,-

De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van Hollandse Delta.

Huur of pacht

 € 260,-

De huur- of pachtsom wordt vooraf door Hollandse Delta vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van het gebruik en de courantheid van het perceel.

Vestiging zakelijk recht

 € 260,-

De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en de courantheid van het perceel.  

(Her)vestiging recht van erfpacht

 € 595,-

Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.

Aanvraagformulier grond kopen, huren of pachten

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of deze aan de voorwaarden voldoet en stellen wij de prijs voor de grond vast. Daarna krijgt u van ons bericht over het verslag.

Vastgoedbeleid

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid 2019. Daarin leest u meer over hoe wij omgaan met onze eigendommen, zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende zaken en (projectmatige) grondverwerving.

Project Grond- en watergebruik

We hebben als waterschap veel grond in eigendom. Soms wordt grond gebruikt door anderen. Het gaat onder andere om stukjes tuin, steigers of stroken grond langs een weiland of akker. Vaak zijn de gebruikers zich van geen kwaad bewust. Met het project Grond- en watergebruik willen we duidelijkheid krijgen over de gegevens die in het Kadaster staan en het feitelijke gebruik. U leest er meer over op deze pagina.