Waterschap Hollandse Delta verkoopt onder bepaalde voorwaarden grond. We verhuren of verpachten ook grond. Het vestigen van een zakelijk recht is ook mogelijk. U betaalt kosten voor de aanvraag om grond te kopen, te huren of te pachten.

Grond kopen, huren of pachten

Hoe werkt het

  • U vult het aanvraagformulier in
  • Wij controleren of de aanvraag volledig is
  • Wij toetsen de aanvraag en stellen de kosten vast
  • U ontvangt bericht van ons over de aanvraag

Kosten

Voor de aanvraag om grond te kopen, huren of pachten moet u kosten betalen. 

Soort aanvraag Behandelkosten
(excl. btw)
Toelichting
Verkoop  € 595,- De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². Hollandse Delta betaalt de taxatie.
Huur of pacht  € 425,- Hollandse Delta stelt de huur- of pachtsom vooraf vast. Het bedrag hangt af van hoe het perceel gebruikt gaat worden en van hoe courant het perceel is. 
Vestiging zakelijk recht  € 425,- De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de normen van LTO-Gasunie. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en van hoe courant het perceel is.  
Vestiging of herbevestiging recht van erfpacht  € 595,- Recht van erfpacht kan worden gevestigd of herbevestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.