Home

Nieuws

  • Oude dieselmotor naar trammuseum in Ouddorp

    Hollandse Delta schenkt de oude dieselmotor van gemaal Oudenhoorn aan het trammuseum in Ouddorp.

  • Klaar voor het stormseizoen

    Dijken zijn gecontroleerd, vloedschottentest in Dordrecht liep gesmeerd en aankomend weekend Festival voor de Vloed in Dordrecht en Storm op Komst in Rotterdam. Momenten om aandacht te vragen voor waterbewustzijn bij bewoners.

  • Werkzaamheden Kanaal door Voorne

    Het waterschap werkt aan de boezemwaterkeringen langs het kanaal door Voorne in Hellevoetsluis. Drie gevonden autowrakken worden verwijderd onder begeleiding van de politie.