Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen elektronisch bekend via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) 

Met de Over uw buurt service(externe link) kunt u de bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail. 

Over uw buurt service(externe link)

Maakt u geen gebruik van de service? Dan staan hieronder de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.