Bekendmakingen

Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen elektronisch bekend via www.officielebekendmakingen.nl

Met de Over uw buurt service kun je de bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail. 

Over uw buurt service

Maak je geen gebruik van de service? Dan staan hieronder de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.