Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen elektronisch bekend via www.officielebekendmakingen.nl

Met de Over uw buurt service kun je de bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail. 

Over uw buurt service

Maak je geen gebruik van de service? Dan staan hieronder de bekendmakingen van waterschap Hollandse Delta.