Dijkversterking 20-3 tussen Geervliet en Hekelingen

Op Voorne-Putten worden delen van de dijk tussen Geervliet en Hekelingen (normtraject 20-3) versterkt. Deze dijk beschermt inwoners van Voorne-Putten tegen water dat vanuit de grote rivieren komt.

Waarom gaan we de dijk versterken?

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhoudt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om ook extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsing worden, waar dat nodig is, dijken versterkt. Uit toetsing is gebleken dat delen van normtraject 20-3 op dit moment niet voldoen. Dit betekent niet dat er direct gevaar dreigt. Er is genoeg tijd om de dijk te versterken.

decoratief

Wat wordt er versterkt?

De dijkversterking is in totaal circa 5,5 kilometer. De dijk is opgedeeld in drie deelgebieden: Hartelkanaal, Oude Maas en Spui. Ieder deelgebied heeft zijn eigen opgave:

 • Hartelkanaal: de grasbekleding van de dijk is onvoldoende op twee locaties.
 • Oude Maas: de stabiliteit van de dijk aan de binnenzijde is onvoldoende op twee plekken.
 • Spui: de stabiliteit van de dijk aan de binnenzijde is onvoldoende.

Op de afbeelding worden deze locaties in het roze weergegeven. Bekijk hieronder de afbeelding in PDF op groter formaat.

Kaart locaties dijkversterking

Wat doen we in 2023–2024?

Het waterschap doorloopt verschillende fases voordat de dijkversterking wordt uitgevoerd. Dit begint met de verkenningsfase die van 2023 tot en met 2024 loopt. Tijdens deze fase worden mogelijke oplossingen onderzocht en een voorkeursalternatief gekozen.

 • Start verkenning

  Benieuwd op welke manier dit wordt georganiseerd? Bekijk dan onze ‘Kennisgeving Voornemen & Participatie' in het Waterschapsblad.
   

 • Inloopavond 

  Op 15 juni 2023 heeft het waterschap een inloopavond georganiseerd in het Dorpshuis Hekelingen. Hier is toelichting gegeven over het project en is kennisgemaakt met belanghebbenden.
   

 • Mogelijke oplossingen

  Het waterschap is alle mogelijke oplossingen aan het verzamelen die bijdragen aan het versterken van de dijk. Voor ieder deelgebied staan de mogelijke oplossingen met een toelichting beschreven: Hartelkanaal, Oude Maas en Spui. Tot 4 oktober 2023 hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad een reactie op de oplossingen te geven of een nieuwe oplossing aan te dragen.
   

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Nota Kansrijke Alternatieven (NKA)

  In september heeft het waterschap alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het versterken van de dijk gedeeld met de omgeving. Deze oplossingsrichtingen zijn afgewogen door inhoudelijke experts. Op basis van de afweging zijn kansrijke alternatieven geselecteerd en beschreven in de Nota Kansrijke Alternatieven (NKA). Naast het NKA is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie wordt beschreven op welke manier de milieu- en omgevingseffecten worden getoetst bij de selectie van het voorkeursalternatief.

  Op 21 november 2023 heeft het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) de NRD en het NKA vastgesteld. De stukken zijn van donderdag 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024 in te zien via de website officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie geven.

 • Inloopavond 30/11/2023

  Op 30 november 2023 heeft het waterschap een inloopavond in het Dorpshuis Hekelingen georganiseerd. Hier is toelichting over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) gegeven en konden de tekeningen en schetsen worden bekeken.

Hoe zien de vervolgstappen eruit?

Vervolg verkenningsfase: 2024

In de verkenningsfase wordt op basis van het plan-MER (Milieu Effect Rapportage) en de NVKA (Nota Voorkeursalternatief) het VKA van de dijkversterkingen verder uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het project-MER ter voorbereiding op de planuitwerking.

Planuitwerking: 2025 – 2026 

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief vertaald naar een plan voor de uitvoering. Onderdeel hiervan is het aanvragen van de benodigde vergunningen en toestemmingen.

Realisatie: 2027 – 2028 

In de realisatiefase wordt een werkomschrijving opgesteld, aanbesteed aan een aannemer en uitgevoerd.

Contact

Heb je een vraag, idee of opmerking over dit project?
Neem dan contact op met het projectteam via dijkversterkingsproject20-3@wshd.nl of 088 974 3000.

Heb jij affiniteit met techniek en ben je benieuwd welke data is gebruikt voor het bepalen van de opgave in het voortraject? Dan vind je het misschien leuk om de data te bekijken in onze Digital Twin – link Digital Twin (geodan.nl) - van de dijk.

*disclaimer: de informatie uit dit model was de basis voor ons project en geeft geen informatie over de huidige stand van zaken.