Duurzaam werken gaat over onze verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en planeet. Een duurzame organisatie vindt het juiste evenwicht tussen economische, sociale en milieubelangen.

Via de Agenda Duurzaam WSHD werken we eraan om in 2035 onze CO2-uitstoot, liefst tot nul, te beperken. Daarmee geven we serieus invulling aan de ambitie van de Waterschappen om als sector uiterlijk in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Duurzaam en toekomstbestendig

Waterschap Hollandse Delta zet zich elke dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige vaar(wegen). Dit doen we duurzaam en toekomstbestendig door:

  • De kringloop van grondstoffen, water en energie te sluiten (circulair werken).
  • Energie te besparen.
  • De biodiversiteit te versterken.

Klimaatneutraal en circulair

In 2035 willen we klimaatneutraal werken en in 2050 willen we 100% circulair zijn. Daarmee geeft waterschap Hollandse Delta invulling aan het nationaal Klimaatakkoord, dit betekent:

  • Alleen gebruik maken van schone, hernieuwbare energie en grondstoffen.
  • Geen schadelijke uitstoot veroorzaken naar bodem, lucht of water.
  • Afvalvrij werken door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.

Agenda Duurzaam WSHD

Via de Agenda Duurzaam WSHD werken we eraan om al in 2035 onze CO2-uitstoot, liefst tot nul, te beperken. Daarmee geven we serieus invulling aan de ambitie van de Waterschappen om als sector uiterlijk in 2035 klimaatneutraal te zijn. We zetten in op energiebesparing, het zelf opwekken van hernieuwbare energie en op het gebruik van circulaire materialen.

Duurzaam Opdrachtgeverschap

Om dit te bereiken werken we volgens de uitgangspunten van het Duurzaam Opdrachtgeverschap. De komende jaren zullen we daarom ook steeds meer letten op de voetafdruk van de materialen en diensten die we inkopen, bijvoorbeeld door bij aanbestedingen circulair uit te vragen.

Agenda Duurzaam WSHD

Via de Agenda Duurzaam WSHD werken we eraan om al in 2035 onze CO2-uitstoot, liefst tot nul, te beperken.

Naar Agenda Duurzaam WSHD

Vlinder op een bloem