Waterschap Hollandse Delta vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving worden behandeld. Als het nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie of overheid, bijvoorbeeld een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.