Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met wateroverlast. Heeft u als particulier een goed idee om wateroverlast tegen te gaan of er bewuster mee om te gaan, vraag dan subsidie aan. U kunt voor uw goede idee 20% subsidie ontvangen, met een maximum van € 5000. 

  • Geeft u tot € 1.000 uit voor het project? Gebruik dan het aanvraagformulier kleinschalige maatregel(en). Heeft u de werkzaamheden al uitgevoerd in de afgelopen drie maanden? Dan kunt u de subsidie met terugwerkende kracht aanvragen. 
  • Bedragen de projectkosten tot € 25.000? Gebruik dan het formulier aanvraag subsidie. De subsidie kunt u aanvragen als u de werkzaamheden nog niet heeft uitgevoerd. U krijgt de subsidie als u de werkzaamheden heeft uitgevoerd en hiervoor verantwoording heeft afgelegd. Dat doet u met: het formulier verantwoording subsidie, een financieel verslag en foto’s van de werkzaamheden.
  • U stuurt het formulier per e-mail naar waterschap Hollandse Delta.

Veel gemeenten stimuleren inwoners om hun tuin of huis te verduurzamen. Kijk daarom ook eens op de website van uw gemeente.

Inspiratie om aan de slag te gaan

Wij hebben een brochure uitgebracht met nuttige informatie over klimaatadaptatie:

Bekijk de brochure 'Aan de slag met klimaatadaptatie'

Meisje met rode regenlaarzen staat midden in een grote plas regenwater waarvan het water hoog opspat

Johan van Driel, heemraad Water & Klimaat: “Het waterschap bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere periode van droogte. We treffen hiervoor maatregelen zoals het creëren van extra waterberging en langer vasthouden van water in een gebied. Ook u kunt zich voorbereiden op een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld door de tuin watervriendelijk te maken of met een groen dak. Of simpelweg tegels er uit te halen. Met deze subsidie kan iedereen in het werkgebied van het waterschap bijdragen aan het veranderend klimaat, voor nu en voor onze kinderen.”

Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Met de Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie hebben burgers de gelegenheid subsidie aan te vragen voor waterinitiatieven. In tegenstelling tot eerdere fases van deze regeling, is de subsidie alleen voor burgers bedoeld.

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan