Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we daar minder last van. Daarom kunt u ook dit jaar subsidie krijgen voor watervriendelijke initiatieven.

Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en rioleringen minder belast worden. Denk aan meer groen en minder tegels, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Zo veranderen we onze omgeving in een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. 

De subsidie bedraagt 20% van de kosten voor de maatregel(en) die u neemt (inclusief btw.). Particulieren ontvangen maximaal € 5.000. Voor rechtspersonen is de subsidie maximaal € 10.000. Een project moet minimaal € 250 kosten. 

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen van eigenaars en woningbouwverenigingen.

Voor particulieren geldt dat als u dit jaar nog een subsidieaanvraag indient, u begin 2022 een beslissing op uw aanvraag ontvangt. Dit komt omdat het subsidiebudget voor particulieren dit jaar al op is. Volgend jaar is er weer budget beschikbaar en krijgt u bericht van ons over uw subsidieaanvraag.

Voorbeelden van watervriendelijke initiatieven

 • Woningen en garages met groene (sedum)daken
 • Meer groen en minder tegels
 • Vergroening van het schoolplein

Subsidie aanvragen - particulieren

Voorwaarden om subsidie te kunnen krijgen:

 1. Met de maatregel past u uw omgeving aan aan extreme neerslag of droogte.
 2. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 3. U levert de rekening aan van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 5. De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
 6. De maatregel kost minimaal € 250.
 7. U vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.
 8. Het gaat om een of meer particuliere maatregelen.

Vraag subsidie aan

Subsidie aanvragen - rechtspersonen

Voorwaarden om subsidie te kunnen krijgen:
1.    Met de maatregel past u uw omgeving aan aan extreme neerslag of droogte.
2.    De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta
3.    Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling.
4.    U heeft een offerte of onderbouwing van de kosten.
5.    De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
6.    De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
7.    U vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
8.    Na realisatie van het project levert u het formulier verantwoording subsidie aan. 

De aanvraag bestaat uit 2 stappen:
1.    Ten minste 4 weken voor de start van het project vraagt u de subsidie aan. Bij deze aanvraag levert u een realistische en sluitende projectbegroting met onderbouwing en offerte/offertes van de te maken kosten. Wanneer de aanvraag compleet is, krijgt u van het waterschap een beslissing waarmee de subsidie wordt verleend.
2.    Nadat het project is afgerond, dient u binnen 6 weken een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Bij deze aanvraag levert u een verslag van de uitgevoerde activiteiten, een financieel verslag en foto’s van de situatie vóór en na uitvoering van het project. Zodra wij alle documenten hebben ontvangen, ontvangt u een beslissing waarmee de subsidie definitief wordt vastgesteld. De vaststelling van de subsidie gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Let op: de subsidie kan nooit hoger worden vastgesteld dan het bedrag dat in de subsidieverleningsbrief staat.
 

Vraag subsidie aan

Beschikbare subsidie 2021

Voor de uitvoering van de regeling is in 2021 voor particulieren een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Ook voor rechtspersonen is een bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Tip: veel gemeenten stimuleren watervriendelijke initiatieven. Kijk ook eens op de website van uw gemeente.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met 0900 2005 005. U kunt ook mailen naar stimuleringsregeling@wshd.nl.

Zo kunt ú rekening houden met het veranderende klimaat

Het waterschap en het klimaat

Het waterschap bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere periode van droogte. We treffen hiervoor maatregelen, zoals het creëren van extra waterberging en langer vasthouden van water in een gebied. 

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan. 

De officiële regeling

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in de stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie.