Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met wateroverlast of juist droogte. Met subsidies stimuleren we particulieren om wateroverlast tegen te gaan en om bewuster om te gaan met water. In 2020 hebben we 240 watervriendelijke verzoeken goedgekeurd. De meeste aanvragen waren voor een regenton of een groen dak voor het opvangen van regenwater. Naar verwachting kunt u vanaf het voorjaar 2021 weer subsidie aanvragen voor waterinitiatieven. 

Jongen en man op dak leggen sedum aan
Aanleg van een groen dak

Zo kunt ú rekening houden met het veranderende klimaat

Het waterschap en het klimaat

Johan van Driel is heemraad Water & Klimaat bij Hollandse Delta: “Het waterschap bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere periode van droogte. We treffen hiervoor maatregelen, zoals het creëren van extra waterberging en langer vasthouden van water in een gebied. Ook u kunt zich voorbereiden op een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld door de tuin watervriendelijk te maken of met een groen dak. Of simpelweg tegels er uit te halen.”

Meer lezen over de uitdagingen waar we voor staan