Duurzame nieuwbouw gemaal Oudenhoorn

De nieuwbouw van gemaal Oudenhoorn zorgt voor een duurzaam gemaal dat toekomstbestendig is en voor een groter gebied het waterbeheer verzorgt. 

Door het raam van het gemaal kun je de pomp zien staan

Wat houdt het project in?

Gemaal Oudenhoorn bevindt zich aan de Zeedijk 3 te Oudenhoorn (Voorne-Putten) en dateert uit 1970. Het gemaal bestaat uit een gemaalgebouw binnendijks, een persleiding door het dijklichaam met uitstroomconstructie buitendijks in het Haringvliet. De persleiding wordt gebruikt om zoet water in te laten.

De huidige dieselmotor van het gemaal veroorzaakt hinder voor de omgeving. Andere onderdelen van het gemaal zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom wordt het gemaal vernieuwd en komt er een nieuwe elektromotor in waardoor de gemaalcapaciteit wordt vergroot. Hiermee is het watersysteem geschikt voor de toekomst. 

Afwerking van de vloer van gemaal Oudenhoorn

Visvriendelijk

De pompinstallatie van het nieuwe gemaal wordt visvriendelijk uitgevoerd. Ook wordt er in de waterkering een vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen zich verplaatsen van het water in de polder naar het Haringvliet en terug. Een gevarieerde visstand zorgt voor een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Voor de aanwezige vleermuizen wordt het gemaal voorzien van vleermuiskasten.

Glasalen

Duurzaam door hergebruik en energiebesparing

Het nieuwe gemaal wordt duurzaam gebouwd met materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Maar ook tijdens de uitvoering hergebruiken we materialen van het oude gemaal zoals bijvoorbeeld de fundering en het hekwerk.

Daarnaast krijgt het nieuwe gemaal een energiezuinige elektromotor. Deze heeft meer vermogen dan de huidige motor en is bovendien beter voor het milieu. Ook worden er andere energiebesparende maatregelen genomen zoals onder meer de verlichting en de verwarming.

Wat gaat we doen?

Naast de sloop en het opnieuw opbouwen van het gemaal worden er meerdere werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van een deel van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden:

 • Graafwerkzaamheden in het dijklichaam;
 • Plaatsen van een nieuwe persleiding als vispassage in de dijk;
 • Verharding fietspad verwijderen en vernieuwen over korte afstand;
 • Nieuwe damwanden slaan in het Haringvliet bij de uitstroomopening, stortsteen vergraven, aanleg nieuw uitstroomwerk;
 • Sloop en nieuwbouw gemaalgebouw. Waar nodig en/of mogelijk worden delen van het oude gemaal hergebruikt;
 • Vervanging krooshekreiniger;
 • Vervanging instroomconstructie.

Planning

 1. Afgerond: April 2023 - april 2024

  De uitvoering van de werkzaamheden.

 2. Afgerond: April 2023

  Start van de werkzaamheden.

 3. Nog te doen: Officiële opening

  Officiële opening voor genodigden in juli.

Samenwerking

Voor dit project verleent Rijkswaterstaat subsidie voor het plaatsen van de vispassage. De aannemer die het werk uitvoert is Van Hattum en Blankevoort BV.