Ontwikkelplan Bernisse

Het Bernissegebied op Voorne-Putten is een prachtige plek. Om de natuurbeleving te versterken en te blijven zorgen voor schoon en voldoende water, hebben we het project Ontwikkelplan Bernisse uitgevoerd.

Waarom doen we het?

We willen van het Bernissegebied een prettige omgeving maken, voor mens, water en natuur. Daarom hebben we in 2018, na het kappen van de knotwilgen, samen met omwonenden, gemeenten en belangenorganisaties het Ontwikkelplan Bernisse opgesteld. Daarin gaat toekomstbestendig waterbeheer hand-in-hand met natuur en recreatie. Zo werken we in het Bernissegebied aan een prettige leefomgeving.

Wat houdt het plan in?

Het plan bevat verschillende bouwstenen. Er zitten grotere ingrepen bij zoals het aanleggen van beschermde vooroevers en een nieuwe duiker. Maar ook kleinere aanpassingen zoals het realiseren van visoevers, een recreatieve rustplek en een ijsvogelwand. De werkzaamheden voor deze bouwstenen zijn inmiddels allemaal uitgevoerd.

Wil je het plan inzien?

Stuur een mail naar project-bernisse@wshd.nl.

De Bernisse

Waarom doen we het?

We willen van het Bernissegebied een prettige omgeving maken, voor mens, water en natuur. Daarom hebben we in 2018, na het kappen van de knotwilgen, samen met omwonenden, gemeenten en belangenorganisaties het Ontwikkelplan Bernisse opgesteld. Daarin gaat toekomstbestendig waterbeheer hand-in-hand met natuur en recreatie. Zo werken we in het Bernissegebied aan een prettige leefomgeving.

Planning

 1. Afgerond: Aanbrengen groenstructuur

  Het aanbrengen van groenstructuur in de vorm van een bomenlaan of beplanting van singels zorgt voor een betere natuurbeleving en herkenning van het gebied. In het open polderland zorgt de beplanting voor oriëntatie en afwisseling in het landschap. De samenstelling van de bomen zal bestaan uit verschillende soorten op basis van inheemse en gebiedseigen soorten.

 2. Afgerond: Aanleg vispaaiplaatsen

  Met de aanleg van vispaaiplaatsen komen er ondiepe, beschutte plekken aan de oevers waar jonge vis kan schuilen. De vispaaiplaats krijgt een flauw aflopende oever met dood hout in het water.

 3. Afgerond: Rietmoeras

  Ontwikkeling van een rietmoeras als aantrekkelijk foerageer- en broedgebied voor vogels. Het rietmoeras bestaat uit een afwisseling van ondiep water en diepere delen, open plekken in de rietkraag, moerasvegetatie, en een overgang naar het diepere water van de Bernisse.

 4. Afgerond: Solitaire bomen

  Deze vrijstaande bomen kunnen vrij uitgroeien en vorm krijgen. Ze vormen daarmee waardevolle herkenningspunten in dit nog relatief jonge gebied.

 5. Afgerond: Recreatieve rustplek

  De aanleg van rustplekken in combinatie met een kleinschalige speelplek waarbij ouders dichtbij kinderen kunnen zitten en goed overzicht hebben. Deze plekken zijn voor de meer rustzoekende gezinnen.

 6. Afgerond: Aanleg hondenstrandje

  Om honden veilig en gemakkelijk een verfrissende duik in het water van de Bernisse te kunnen laten nemen wordt er een hondenstrandje aangelegd. Dit zal een flauw aflopend talud van zand of grind zijn. De locatie wordt zorgvuldig gekozen zodat het de omringende natuur niet verstoord en tegelijkertijd praktisch bereikbaar is voor hondenbezitters.

 7. Afgerond: Aanbrengen bomen in het water

  Dood hout in water in de vorm van stobben, takken of complete bomen vormt een aantrekkelijke schuilplaats voor jonge vissen en andere macrofauna. Het aan te brengen hout wordt dermate vastgelegd zodat het niet gaat opdrijven of wegspoelen.

 8. Afgerond: Aanleg ijsvogelwanden

  Om de biodiversiteit te stimuleren maken we op verschillende plaatsen wanden waarin ijsvogels kunnen nestelen.

 9. Afgerond: Aanleg duikerverbinding

  Om de waterkwaliteit in de Stompaardseplas te verbeteren, hebben we een duikerverbinding aangelegd tussen de plas en de Bernisse.

 10. Afgerond: Knotwilgen terug

  Wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard), Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) en Eric van der Meij (ambtelijk opdrachtgever bij het waterschap) hebben de eerste knotwilgen terug geplaatst. In totaal komen er zo'n 1.100 knotwilgen langs de oevers van de Bernisse. 

 11. Afgerond: Aanleg vooroevers

  Een beschermde vooroever ontstaat door een rij palen op enige afstand van de oever te plaatsen. Dit heeft 2 voordelen: in het ondiepe water kunnen allerlei ander plantsoorten groeien en de oever zelf wordt beter beschermd tegen golfslag.

 12. Afgerond: Bestuurlijk besluit

  Het algemeen bestuur van het waterschap stemt in met de maatregelen voor het ontwikkelplan Bernisse en reserveert hiervoor 800.000 euro.

 13. Afgerond: Planvorming

  Samen met bewoners, natuurorganisaties en gemeenten hebben we een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Bernissegebied.

Samenwerking

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herontdekt.

Het laatste nieuws over de Bernisse

Bekijk meer nieuws

Vragen en onderhoud

Over het onderhoud en het terugbrengen van natuur in het Bernisse-gebied ontvingen wij veel vragen. Bekijk onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Om voor schoon en voldoende water te zorgen, onderhouden medewerkers van mijn waterschap de natuur in de Bernisse. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van slootranden of het snoeien van bomen of struiken. Lees hoe wij de natuur onderhouden en waarom.