Waterschap Hollandse Delta zet zich in voor een goede invulling van het Bernissegebied op Voorne-Putten. Daarbij werken we nauw samen met omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden.

Bloemen langs de waterkant

Voor de zomer van 2018 organiseerde Hollandse Delta een tweetal sessies over de oevers van de Bernisse.

Ideeën voor Bernisse

Deze bijeenkomsten waren bedoeld om inbreng van omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden op te halen over hoe het gebied rond de Bernisse ingericht moest worden. Er zijn toen 17 verschillende ideeën gepresenteerd die langs de Bernisse ingezet zouden kunnen worden. 

Zomer 2018 is gewerkt om alle opgehaalde informatie te verwerken in een overzichtskaart met de mogelijke toepassingen van de verschillende idees langs de Bernisse.

3 scenario's

Voordat dit verwerkt wordt in een definitief ontwikkelplan Bernisse werd in september 2018 de Verenigde Vergadering om richting gevraagd over de inrichting en het beschikbare budget. Hiervoor werden een drietal scenario’s voorgelegd met elk een eigen financieel plaatje. Daarna volgde een openbare presentatie waarbij aan omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden ruimte werd gegeven om laatste zienswijzen in te brengen. 

Uitwerking Ontwikkelplan Bernisse

In de Verenigde Vergadering (VV) van november 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de maatregelen voor het ontwikkelplan Bernisse en reserveerde hiervoor 800.000 euro.

Meer informatie over Bernisse

Voor vragen kunt u ons bellen via 0900 2005 005 of mailen: Project-Bernisse@wshd.nl. Actuele stukken:

Laatste informatie

Op 25 januari 2018 stemde het bestuur (VV) in met de opdracht: breng de natuurbeleving terug in het Bernisse gebied. Het bestuur gaf ook aan dat zij elke 3 maanden meer wil horen over de voortgang. Deze informatiepagina is één van de communicatie maatregelen.

Vragen en onderhoud

Over het onderhoud en het terugbrengen van natuur in het Bernisse-gebied ontvingen wij veel vragen. Bekijk onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Om voor schoon en voldoende water te zorgen, onderhouden medewerkers van mijn waterschap de natuur in de Bernisse. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van slootranden of het snoeien van bomen of struiken. Lees hoe wij de natuur onderhouden en waarom.