• Baggeren van een singel
  Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar.  Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd. De bagger wordt dan weggehaald.
 • Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
  Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in zeven dijkringen, die het land beschermen tegen het water. Een dijkring is een gebied wat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat het buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zodanig aangelegd dat deze een zeer hoge waterstand kunnen keren.
 • Een groepje kinderen van ca 6 jaar staan op een dijk en krijgen door een meneer in een gele veiligheidsjas uitleg over dijkversterkingen
  Overal om ons heen is water. Water is belangrijk voor nu en later!
 • Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.
  De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door deze klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Dat is niet alleen lastig, maar kan ook risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom moet Nederland zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarvoor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bekendgemaakt. Het doel van dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk is om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. En ook jij kan een steentje bijdragen.
 • Op de foto is van achteren een tractor te zien die bezig is om de wegberm te maaien
  Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken.
 • Nabezinktank
  Weet jij wat er gebeurt nadat je de wc hebt doorgetrokken? Of hebt gedoucht? Waar het water uit jouw huis naartoe gaat?
 • Afbeelding van een apparaat om de waterkwaliteit te meten
  Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon en voldoende water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.
 • Een dijk wordt aangelegd met behulp van een mobiele kraan
  U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.
 • Weg over een dijk wordt omzoomd door bomen
  Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1. 233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom.  Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht.
 • Mensen staan op een steiger bij Goeree Overflakkee
  Zwemmen? Controleer eerst het zwemwateradvies!