Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en voldoende (schoon) water. Met 758 kilometer dijken en duinen beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam (Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren. Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fietspaden. Met 20 zuiveringsinstallaties maken wij al het rioolwater schoon.

 • Schoon en voldoende water, daar gaan we voor. Daarom onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder meer door ze regelmatig te baggeren.
 • Bij storm, hoogwater en hevige regenval zijn we als waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, komen we in actie.
  Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
 • Overal om ons heen is water. Water is belangrijk voor nu en later!
  Een groepje kinderen van ca 6 jaar staan op een dijk en krijgen door een meneer in een gele veiligheidsjas uitleg over dijkversterkingen
 • Weet u wat er gebeurt nadat u de wc heeft doorgetrokken of heeft gedoucht? Waar gaat het water uit uw huis eigenlijk naar toe?
  Nabezinktank
 • Door klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen.
  Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.
 • Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Wij werken hiervoor samen met een aantal aannemers die de slootkanten maaien.
  Strypse Wetering FOTO REEM
 • Hollandse Delta maait de bermen langs wegen die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.
 • Sloten en singels zijn belangrijk in het aan- en afvoeren van water. Dit moet ongehinderd kunnen. Daarom is vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Een goede breedte en diepte is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in sloten en singels.
   
 • U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.
  Een dijk wordt aangelegd met behulp van een mobiele kraan
 • Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1.233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom. 
 • Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.
  Sloot met brede rietkraag ernaast. Blauwe lucht met witte schapenwolken erboven
 • Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er voldoende zoet water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.
  Waterberging
 • Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot en met 30 september. Waterschap Hollandse Delta controleert in die periode elke 2 weken de waterkwaliteit.
  Mensen staan op een steiger bij Goeree Overflakkee