• Schoon en voldoende water, daar gaan we voor. Daarom onderhouden we onze sloten en singels zorgvuldig. Dat doen we onder meer door ze regelmatig te baggeren.
 • Bij storm, hoogwater en hevige regenval zijn we als waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, komen we in actie.
  Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
 • Overal om ons heen is water. Water is belangrijk voor nu en later!
  Een groepje kinderen van ca 6 jaar staan op een dijk en krijgen door een meneer in een gele veiligheidsjas uitleg over dijkversterkingen
 • Weet u wat er gebeurt nadat u de wc heeft doorgetrokken of heeft gedoucht? Waar gaat het water uit uw huis eigenlijk naar toe?
  Nabezinktank
 • Door klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen.
  Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.
 • Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken. 
 • Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon en voldoende water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.
 • U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.
  Een dijk wordt aangelegd met behulp van een mobiele kraan
 • Hollandse Delta onderhoudt wegen en vaarwegen (1.233 kilometer) en vrijliggende fietspaden (352 kilometer). Deze lopen meestal door polders en over dijken buiten de bebouwde kom. 
 • Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot en met 30 september. Waterschap Hollandse Delta controleert in die periode elke 2 weken de waterkwaliteit.
  Mensen staan op een steiger bij Goeree Overflakkee