Wat doet het waterschap?

Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hieronder vind je een overzicht van onze werkzaamheden.