De gemalen in de polders Torenstee en Hoogezand zijn aan vervanging of renovatie toe. Besloten is het watersysteem helemaal opnieuw in te richten. Tijdens de werkzaamheden zorgt waterschap Hollandse Delta voor voldoende zoet en schoon water in de sloten.