Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Dat noemen we ook wel waterstaatkundige zorg.