Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Dat noemen we ook wel waterstaatkundige zorg.

Twee waterschappers werken samen en overleggen bij de bezinkplas op het Eiland van Dordrecht

Organisatie

Waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Er werken ruim 550 medewerkers en de begroting bedraagt circa 157,5 miljoen euro. De hoofdvestiging vindt u in Ridderkerk.

Bestuur

Net als gemeenten en provincies zijn waterschappen overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heet de Verenigde Vergadering en het dagelijks bestuur wordt het college van Dijkgraaf en Heemraden genoemd.

Bestuur van WSHD

Werkgebied van waterschap Hollandse Delta

Een geografische kaart waarop het werkgebied van waterschap Hollandse Delta wordt weergegeven