Organisatie

Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Er werken circa 650 medewerkers. De begroting bedraagt circa 245 miljoen euro. De hoofdvestiging is in Ridderkerk.

Twee waterschappers werken samen en overleggen bij de bezinkplas op het Eiland van Dordrecht

Waterschap Hollandse Delta in cijfers

Meer weten over wat wij precies doen op het gebied van voldoende water, waterkeringen, waterketen en wegen, bijvoorbeeld hoeveel kilometer dijk en fietspaden we beheren? Bekijk de kengetallen

Bestuur

Net als een gemeente is een waterschap een overheidsinstantie met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heet de Verenigde Vergadering en het dagelijks bestuur wordt het college van dijkgraaf en heemraden genoemd.

Bestuur van WSHD

Werkgebied van waterschap Hollandse Delta

Een geografische kaart waarop het werkgebied van waterschap Hollandse Delta wordt weergegeven

Gebruik van ons logo

Ons logo is een exclusief onderscheidingsteken van waterschap Hollandse Delta. Wil je gebruik maken van ons logo, lees dan eerst goed de voorwaarden.