Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Er werken ruim 550 medewerkers. De begroting bedraagt circa 157,5 miljoen euro. De hoofdvestiging is in Ridderkerk.

Twee waterschappers werken samen en overleggen bij de bezinkplas op het Eiland van Dordrecht

Bestuur

Net als een gemeente is een waterschap een overheidsinstantie met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heet de Verenigde Vergadering en het dagelijks bestuur wordt het college van dijkgraaf en heemraden genoemd.

Bestuur van WSHD

Werkgebied van waterschap Hollandse Delta

Een geografische kaart waarop het werkgebied van waterschap Hollandse Delta wordt weergegeven