Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Op deze pagina vind je alle informatie over de Compenserende Maatregelen die verschillende instanties hebben genomen naar aanleiding van het Kierbesluit.

Kier in de Haringvliet sluizen

In 2013 besloot de overheid dat de Haringvlietsluizen open moesten gaan. Daardoor stroomt zout water het Haringvliet in. Om te voorkomen dat het zoute water de drinkwaterproductie zou beïnvloeden of dat boeren zout water op hun akkers zouden krijgen, zijn er diverse maatregelen genomen. Die noemen we Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Dit project is een samenwerking van drinkwaterbedrijf Evides, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en waterschap Hollandse Delta.

Alles over het Kierbesluit