Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gekozen en draagt de naam Verenigde Vergadering. Het dagelijks bestuur wordt het College van dijkgraaf en heemraden genoemd.

Jeugdbestuur

Wist je dat waterschap Hollandse Delta ook een jeugdbestuur heeft? Judith Meurs en Mick Kruijff zetten zich in om het werk van het waterschap bekendheid te geven bij jongeren. 

Lees meer over het jeugdbestuur

Jeugdbestuurders van WSHD: links Judith Meurs, rechts Mick Kruijff