Een waterschap heeft, net als een gemeente, een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en bijvoorbeeld belangenverenigingen. Het algemeen bestuur wordt Verenigde Vergadering genoemd. Het dagelijks bestuur heet bij het waterschap het college van dijkgraaf en heemraden.

Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat uit 30 bestuursleden. 21 leden worden direct gekozen door inwoners van het gebied. Dit gebeurt elke vier jaar bij de waterschapsverkiezingen. De andere 9 zetels worden verdeeld onder bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties.

Lees de besluiten en volg de vergaderingen

College van dijkgraaf en heemraden

Uit de leden van de Verenigde Vergadering wordt een dagelijks bestuur gevormd. Dit noemen we het college van dijkgraaf en heemraden. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat uit 1 dijkgraaf en 4 heemraden.

Bekijk de huidige samenstelling en lees de besluiten

Jeugdbestuur

Wist je dat waterschap Hollandse Delta ook een jeugdbestuur heeft? Judith Meurs en Mick de Kruijff zetten zich in om het werk van het waterschap bekendheid te geven bij jongeren. 

Lees meer over het jeugdbestuur

Jeugdbestuurders van WSHD: links Judith Meurs, rechts Mick Kruijff
Judith Meurs en Mick de Kruiff