Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gekozen en draagt de naam Verenigde Vergadering. Het dagelijks bestuur wordt het College van dijkgraaf en heemraden genoemd.

Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering (VV) van waterschap Hollandse Delta bestaat uit 30 bestuursleden. 21 Leden worden direct gekozen door inwoners van het gebied. Dit gebeurt een keer in de 4 jaar tijdens de waterschapsverkiezingen. De overige 9 zetels worden verdeeld onder bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties.

Op 27 november 2019 heeft de VV het bestuursprogramma 2019 - 2023 unaniem vastgesteld.

College van dijkgraaf en heemraden

college van dijkgraaf en heemraden

Uit de leden van de Verenigde Vergadering wordt een dagelijks bestuur gevormd. Dit noemen we het college van dijkgraaf en heemraden. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Het dagelijks bestuur van WSHD bestaat uit 1 dijkgraaf en 5 heemraden.

Adviescommissies

De leden van de Verenigde Vergadering zijn verdeeld in drie vaste adviescommissies. Elke adviescommissie heeft een eigen thema. Moeilijke onderwerpen worden vaak eerst behandeld in de betreffende adviescommissie. Daarna geeft de commissie een advies aan de Verenigde Vergadering.

Jeugdbestuur

Wist je dat waterschap Hollandse Delta ook een jeugdbestuur heeft? Judith Meurs en Mick Kruijff zetten zich in om het werk van het waterschap bekendheid te geven bij jongeren. 

Lees meer over het jeugdbestuur

Jeugdbestuurders van WSHD: links Judith Meurs, rechts Mick Kruijff