Een waterschap heeft, net als een gemeente, een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en bijvoorbeeld belangenverenigingen. Het algemeen bestuur wordt Verenigde Vergadering genoemd. Het dagelijks bestuur heet bij het waterschap het college van dijkgraaf en heemraden.

In maart 2023 zijn er verkiezingen voor een nieuw bestuur van ons waterschap. Kijk op onze speciale verkiezingspagina voor meer informatie. Bijvoorbeeld hoe u als partij/kandidaat kunt meedoen. 

stempotlood

Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat uit 30 bestuursleden. 21 leden worden direct gekozen door inwoners van het gebied. Dit gebeurt elke vier jaar bij de waterschapsverkiezingen. De andere 9 zetels worden verdeeld onder bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties.

Lees de besluiten en volg de vergaderingen

College van dijkgraaf en heemraden

Uit de leden van de Verenigde Vergadering wordt een dagelijks bestuur gevormd. Dit noemen we het college van dijkgraaf en heemraden. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat uit de dijkgraaf en drie heemraden.

Bekijk de huidige samenstelling en lees de besluiten