Een waterschap heeft, net als een gemeente, een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangenverenigingen. Het algemeen bestuur wordt Verenigde Vergadering genoemd. Het dagelijks bestuur heet bij het waterschap het college van dijkgraaf en heemraden. Op 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur.

Waterschapsverkiezingen

Op 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor een nieuw bestuur van ons waterschap. Het nieuwe bestuur is gekozen voor een periode van vier jaar. 

Meer informatie over de verkiezingen 

College van dijkgraaf en heemraden

Uit de leden van de Verenigde Vergadering wordt een dagelijks bestuur gevormd. Dit noemen we het college van dijkgraaf en heemraden. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta bestaat uit de dijkgraaf en drie heemraden.

Bekijk de samenstelling en lees de besluiten

Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat uit 30 bestuursleden. Op dit moment zijn 21 leden direct gekozen door inwoners van het gebied. De andere 9 zetels zijn verdeeld onder bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties. 
Op 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Het nieuwe bestuur treedt aan op 29 maart 2023. 

Meer informatie / Openbare vergaderingen

 

De Verenigde Vergadering kent de volgende vaste adviescommissies:
Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water);
Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV);
Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).