Waterschap Hollandse Delta moderniseert het Rioolgemaal Brabant. Deze schakel in het rioolsysteem ligt ter hoogte van de kruising Schenkelweg – Maaswijkweg in Spijkenisse. Deze renovatie doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Nissewaard en aannemer GMB. Het rioolgemaal Brabant verpompt het lokale rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Spijkenisse. Na de renovatie moeten de installaties zeker weer 15 jaar meegaan.  

Motoren rioolgemaal Brabant in Slijkenisse

Waarom doen we het? 

Deze modernisering is noodzakelijk omdat het rioolgemaal Brabant vooral op mechanisch en elektrotechnisch gebied aan het eind van de technische levensduur is. Dit vormt de aanleiding voor de renovatie van Rioolgemaal Brabant. 

Wat houdt het project in? 

De mechanisch en elektrotechnische installatie wordt compleet vervangen. Daarnaast wordt het gebouw zelf gerenoveerd, waaronder het dak. Ook wordt de buitenruimte heringericht. Duurzame maatregelen worden in het ontwerp meegenomen. 

Achterkant van het gebouw rioolgemaal Brabant

Planning

 1. Afgerond: Voorbereiding

  Tijdvak: 2021 t/m 2de kwartaal 2022 

  De verkenningen voor het project zijn in 2020 gestart. Het investeringskrediet is in de Verenigde Vergadering (VV) van februari 2021 vrijgemaakt. Medio 2021 is het project aanbesteed en is GMB gekozen als (hoofd)aannemer. 

  In 2021 wordt het programma van eisen opgesteld. Met het programma van eisen wordt in 2022 het ontwerp vormgegeven naar een definitief ontwerp. 

 2. Afgerond: Uitvoering renovatie

  Tijdvak: 3de kwartaal 2022 t/m 3de kwartaal 2023 

  Verwacht wordt dat in het najaar 2022 de realisatiefase start. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. 

  Het rioolgemaal blijft ook tijdens de werkzaamheden de functie vervullen. Tijdens de realisatiefase zal er dan ook een tijdelijke pompinstallatie ingezet worden. 

 3. Nog te doen: In gebruikname

  Tijdvak: 4de kwartaal 2023 

  De planning is dat het gemaal uiterlijk in het 3e kwartaal van 2023 is gerenoveerd en weer normaal in gebruik is, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2024.

Nieuwe werkwijze 

Bijzonder in de aanpak van Renovatie Rioolgemaal Brabant is dat drie partijen al in de ontwerpfase een bouwteam vormen. De gemeente Nissewaard is eigenaar van de persleidingen die aansluiten op het rioolgemaal. Tevens draagt zij bij in de kosten zoals is vastgelegd in het Afvalwaterakkoord. Het waterschap is eigenaar en beheerder van het rioolgemaal en de afvalwaterzuivering Spijkenisse waar het afvalwater uiteindelijk verwerkt wordt. De aannemer GMB, de derde partij, is voortgekomen uit de aanbesteding. Door tijdens ontwerp- en bouw nauw samen te werken, streven wij naar een afgewogen besluitvorming en goede kwaliteit.   

Meer informatie

Als je een vraag, idee of opmerking hebt over de renovatie van rioolgemaal Brabant kun je per mail (info@wshd.nl) of  telefoon (088 9743000) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem daarbij het project “Renovatie rioolgemaal Brabant”.

Rioolgemaal Brant in beeld