Hollandse Delta beheert wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde en Voorne-Putten. Op al deze wegen gelden regels. Als je hiervan wilt afwijken, dan moet je hier een ontheffing voor aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Voor de meeste wegen vraag je een algemene verkeersontheffing aan. Voor de Slotsedijk in Rhoon en de Spuidijk in Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland gelden afwijkende regels.

Algemene ontheffing aanvragen

Als je op een weg van het waterschap wilt rijden met een voertuig dat buiten de geldende beperkingen valt, dan heb je een ontheffing nodig. 

RVV-ontheffing aanvragen

Ontheffingen Slotsedijk Rhoon en Spuidijk Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland

Er gelden speciale regels voor de Slotsedijk in Rhoon en de Spuidijk in Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland.

Instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Bij de uitvoering van werkzaamheden op of nabij een weg is het soms nodig tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) in te stellen. Bijvoorbeeld voor de doorstroming of voor de verkeersveiligheid. Mogelijke maatregelen zijn het afsluiten van een weg, het instellen van eenrichtingsverkeer of het in werking stellen van een omleidingsroute. Wil je een tijdelijke verkeersmaatregel instellen op een weg van het waterschap, dan heb je toestemming nodig van het waterschap. 

Toestemming TVM aanvragen

Evenement melden

Je wilt een evenement organiseren, bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. En je wilt daarvoor gebruik maken van de wegen van het waterschap. Dan is een melding van het evenement vaak voldoende. Doe deze melding minimaal drie weken voor aanvang van het evenement.

Melding evenement op wegen