Waterschap Hollandse Delta verwelkomt en is blij met de betrokkenheid en reacties van gebruikers op onze social media platforms. Deze platforms geven ons de kans om informatie te delen, en bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen en samen gesprekken te voeren over waterbeheer en andere activiteiten van ons waterschap. Om ervoor te zorgen dat onze platforms veilig, respectvol en informatief blijven, zijn er een aantal spelregels, die je in deze gedragscode terugvindt.

Met deze gedragscode creëren we een vriendelijke, veilige en respectvolle online community, waarin iedereen zich welkom voelt. We moedigen betrokkenheid, verschillende standpunten en constructieve discussies aan, maar vragen onze gebruikers om zich te houden aan een aantal basisprincipes.

Op die manier creëren we samen een omgeving waarin we ideeën kunnen uitwisselen, elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. We vertrouwen erop dat onze gebruikers respectvol met elkaar omgaan, de privacy van anderen respecteren en bijdragen aan een positieve en opbouwende online ervaring.

We nodigen iedereen uit om deze gedragscode zorgvuldig door te lezen voordat je deelneemt aan gesprekken op onze social media platforms. Samen kunnen we ervoor zorgen dat waterschap Hollandse Delta's online community een plek is waar iedereen zich veilig voelt en waar we gezamenlijk werken aan duurzaam water- en wegenbeheer in ons mooie gebied.

Verstandig gebruik van social media draagt bij aan een optimale online ervaring. Laten we samen deze gedragscode naleven en zo een positief verschil maken.

Dank je voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

waterschap Hollandse Delta

Gedragscode voor gebruikers van waterschap Hollandse Delta's social media platforms


1. Respectvolle communicatie:

 • Wees respectvol en beleefd in al je interacties op onze social media platforms.
 • Vermijd discriminerende, beledigende, bedreigende, haatdragende en kwetsende taal.
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 • Toon respect voor verschillende meningen en vermijd het gebruik van stereotypen en bevooroordeelde opmerkingen.

2. Houd rekening met privacy:

 • Respecteer de privacy van anderen en deel geen persoonlijke informatie van andere gebruikers zonder hun toestemming.
 • Bescherm je eigen privacy en deel geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie in openbare discussies.

3. Constructieve bijdragen:

 • Maak constructieve en inhoudelijk relevante bijdragen op onze social media platforms.
 • Verspreid geen desinformatie en nepnieuws.

4. Respecteer auteursrechten en intellectueel eigendom:

 • Deel geen inhoud waarvan je niet de rechtmatige eigenaar bent, tenzij je hiervoor toestemming hebt gekregen.
 • Geef altijd de juiste bronvermelding en erkenning voor gedeelde inhoud.

5. Rapporteer ongepast gedrag:

 • Als je ongepast gedrag tegenkomt op onze social media platforms, zoals haatdragende taal, bedreigingen of stalken, rapporteer dit dan onmiddellijk via info@wshd.nl.
 • Blijf zelf respectvol en ga niet in op provocaties of negatieve interacties.

6. Naleving van wet- en regelgeving:

 • Houd je aan alle toepasselijke wetten en regels bij het gebruik van onze social media platforms.
 • Plaats geen schadelijke, illegale, obscene of lasterlijke inhoud.
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)

7. Naleving van platformregels en communityrichtlijnen:

 • Volg de regels en richtlijnen van het specifieke social media platform waarop je deelneemt.
 • Respecteer de communityrichtlijnen en moderatiebeslissingen van het betreffende platform.

Door onze social media platforms te gebruiken, ga je akkoord met deze gedragscode en stem je ermee in om de principes van respect, verantwoordelijkheid en positieve betrokkenheid na te leven.

Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot verwijdering van inhoud, schorsing of verbanning van de social media platforms van waterschap Hollandse Delta.

Bedankt voor je deelname en bijdrage aan het creëren van een constructieve en veilige online community rondom waterschap Hollandse Delta.

Medewerker van Hollandse Delta kijkt op een tablet.