Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze ook in de toekomst aan de eisen voldoen. Via een speciale website kunt u reacties geven en vragen stellen over dit project.

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsingen worden waar dat nodig is dijken versterkt. Uit toetsingen is nu gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken en in het uiterste geval leiden tot het wegzakken van een dijk.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaan we op deze vijf plekken de dijk versterken:

 • Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet
 • Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse
 • Hartelkanaal
 • Haringvliet ter hoogte van Middelharnis
 • Grevelingen ter hoogte van Ouddorp
Dijken langs het Hartelkanaal

Uw inbreng is van belang

Wij willen graag alle belanghebbenden goed informeren over de onderwaterdijkversterkingen. Ook vinden we het belangrijk uw mening te horen over bijvoorbeeld de manier van uitvoer, verkeershinder, geluidsaspecten en andere zaken die u en de omgeving aangaan. Met verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten zitten we al om tafel. Ook bewoners en ondernemers in de omgeving willen we om hun inbreng vragen. Daarvoor is een speciale website gemaakt, waar u reacties kunt geven, vragen kunt stellen en kunt inzoomen op specifieke locaties. De tool werkt het beste met Google Chrome; in Internet Explorer 11 of Edge Legacy wordt de tool helaas niet ondersteund.

Planning

Uit onderzoek en eerder uitgevoerde projecten blijkt dat de enige oplossing om deze delen van de dijken weer op sterkte te krijgen, het aanbrengen van stortsteen is. Daarmee wordt het talud van de dijk verflauwd en kan er geen zand meer wegstromen.

 1. Momenteel bezig: Ontwerpfase - 2020

  Op dit moment werken we aan het ontwerp voor het project. Door gesprekken met diverse stakeholders (zoals Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de beroepsscheepsvaart), bevoegde gezagen (zoals gemeenten en provincie) en aanvullende onderzoeken zoals geotechnische en flora & fauna-onderzoeken, komen we tot een uiteindelijk technisch ontwerp en ontwerp-projectplan Waterwet.

 2. Nog te doen: Besluit over uitvoeringsplan - 2021

  In 2021 neemt de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, een definitief besluit over het uiteindelijke ontwerp en het bijbehorende plan van aanpak.

 3. Nog te doen: Uitvoering - 2022 en 2023

  De uitvoeringswerkzaamheden staan vervolgens voor 2022 in de planning en zullen in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De duur van de werkzaamheden varieert per locatie van 3 tot 19 maanden. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind 2023 afgerond en daarmee zal het mogelijk optreden van zettingsvloeiing op die locaties voorkomen worden.

Blijvend in gesprek

Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onderwater plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. We komen daarom via de online tool graag in gesprek met alle betrokkenen om de diverse belangen mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp. Ook houden we gedurende het project en de uiteindelijke uitvoer contact en houden we de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in de omgeving. Foto: Falko Oestmann (Fugro)

Waterweg met uitzicht op flats