Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze ook in de toekomst aan de eisen voldoen. Via een speciale website kunt u reacties geven en vragen stellen over dit project.

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsingen worden waar dat nodig is dijken versterkt. Uit toetsingen is nu gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken en in het uiterste geval leiden tot het wegzakken van een dijk.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaan we op deze vijf plekken de dijk versterken:

 • Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet
 • Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse
 • Hartelkanaal
 • Haringvliet ter hoogte van Middelharnis
 • Grevelingen ter hoogte van Ouddorp
Dijk langs de Grevelingen

Goed geïnformeerd

Wij willen graag alle belanghebbenden goed informeren over de onderwaterdijkversterkingen. Ook vinden we het belangrijk uw mening te horen over bijvoorbeeld de manier van uitvoer, verkeershinder, geluidsaspecten en andere zaken die u en de omgeving aangaan. Daarvoor is een speciale website gemaakt, waar u reacties kunt geven, vragen kunt stellen en kunt inzoomen op specifieke locaties. De tool werkt het beste met Google Chrome; in Internet Explorer 11 of Edge Legacy wordt de tool helaas niet ondersteund.

Planning

Uit onderzoek en eerder uitgevoerde projecten blijkt dat de enige oplossing om deze delen van de dijken weer op sterkte te krijgen, het aanbrengen van stortsteen is. Daarmee wordt het talud van de dijk verflauwd en kan er geen zand meer wegstromen.

 1. Momenteel bezig: Ontwerpfase - 2020/begin 2021

  Op dit moment werken we aan het ontwerp voor het project. Door gesprekken met diverse stakeholders (zoals Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de beroepsscheepsvaart), bevoegde gezagen (zoals gemeenten en provincie) en aanvullende onderzoeken zoals geotechnische en flora & fauna-onderzoeken, hebben we nu de referentieontwerpen gereed. Op basis van dit alles wordt het ontwerp-projectplan Waterwet samengesteld.

 2. Nog te doen: Besluit over uitvoeringsplan - in de loop van 2021

  In 2021 neemt de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, een definitief besluit over het uiteindelijke ontwerp en het bijbehorende plan van aanpak.

 3. Nog te doen: Uitvoering - 2022 en 2023

  De uitvoeringswerkzaamheden staan vervolgens voor 2022 in de planning en zullen in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De duur van de werkzaamheden varieert per locatie van 3 tot 19 maanden. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind 2023 afgerond en daarmee zal het mogelijk optreden van zettingsvloeiing op die locaties voorkomen worden.

Duikteam in beeld

Hoe ligt de dijk er onder water bij? Dat bracht een duikteam in maart 2021 voor ons in beeld. Zoals hier in de Grevelingen. Ze inventariseerden hoe de dijk er onder water bij lag en keken ook naar de waterdieren en -planten die er leven. Zo weten we waar rekening mee moeten houden als we met de werkzaamheden aan de slag gaan.

Blijvend in gesprek

Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onderwater plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. Heeft u vragen, aandachtspunten of suggesties over dit project? Laat het ons weten via de online tool. Hier vindt u de laatste stand van zaken en kunt u per projectlocatie de referentieontwerpen bekijken. We komen graag in gesprek met alle betrokkenen, om de diverse belangen mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp. Ook houden we gedurende het project en de uiteindelijke uitvoer contact en blijven we alert op actuele ontwikkelingen in de omgeving. Foto: Falko Oestmann (Fugro)

Waterweg met uitzicht op flats