Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst. De plekken waar we aan de dijken gaan werken zijn: Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet en Spijkenisse, Hartelkanaal, Haringvliet ter hoogte van Middelharnis en Grevelingen ter hoogte van Ouddorp.

Online informatieavond 22 november

Het goedgekeurde projectplan ZV3T ligt van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ter inzage. Deze kan digitaal worden in gezien via www.zuid-holland.nl/terinzage(externe link). Om belanghebbenden de gelegenheid te geven verdere toelichting op het project te krijgen, organiseert het waterschap een online informatieavond. Op 22 november vanaf 19:00 uur bent u van harte uitgenodigd en welkom op de informatieavond. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier(externe link)

Dijk Grevelingen

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsingen worden waar dat nodig is dijken versterkt. Uit toetsingen is gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken en in het uiterste geval leiden tot het wegzakken van een dijk. Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaan we op deze plekken de dijk versterken.

Dijk langs de Grevelingen

Planning

Uit onderzoek en eerder uitgevoerde projecten blijkt dat de enige oplossing om deze delen van de dijken weer op sterkte te krijgen, het aanbrengen van stortsteen is. Daarmee wordt het talud van de dijk verflauwd en kan er geen zand meer wegstromen.

 1. Afgerond: Ontwerpfase - medio 2022

  Door gesprekken met diverse stakeholders (zoals Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de beroepsscheepsvaart), bevoegde gezagen (zoals gemeenten en provincie) en aanvullende onderzoeken zoals geotechnische en flora & fauna-onderzoeken, hebben we de referentieontwerpen gemaakt. Op basis van dit alles is een ontwerp-projectplan Waterwet samengesteld. 

 2. Momenteel bezig: Besluit over uitvoeringsplan - eind 2022

  Voor het uitvoeren van de onderwaterdijkversterking hebben we een ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld. Dit projectplan met alle bijbehorende bijlagen lag van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage. In die periode konden er ook zienswijzen (reacties) op worden ingediend. Tijdens een online informatieavond gaven we uitleg over het ontwerp Projectplan en konden vragen worden gesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Na het afronden van het inspraaktraject heeft het college van waterschap Hollandse Delta op 13 april 2022 het projectplan ZV3T vastgesteld. Op 15 juli 2022 is heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland goedkeuring verleend op het projectplan ZV3T.

  Het goedgekeurde projectplan ZV3T ligt van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ter inzage. Deze kan digitaal worden in gezien via www.zuid-holland.nl/terinzage(externe link). Om belanghebbenden de gelegenheid te geven verdere toelichting op het project te krijgen, organiseert het waterschap een online informatieavond. Op 22 november 19:00 uur bent u van harte uitgenodigd en welkom op de informatieavond. U kunt zich aanmelden via deze MS Teams-link(externe link)

 3. Nog te doen: Uitvoering - vanaf 2023

  De uitvoeringswerkzaamheden staan vervolgens vanaf voorjaar 2023 in de planning en zullen circa 2 jaar in beslag nemen. De duur van de werkzaamheden varieert per locatie van 3 tot 19 maanden. 

Duikteam in beeld

Hoe ligt de dijk er onder water bij? Dat bracht een duikteam in maart 2021 voor ons in beeld. Zoals hier in de Grevelingen. Ze inventariseerden hoe de dijk er onder water bij lag en keken ook naar de waterdieren en -planten die er leven. Zo weten we waar rekening mee moeten houden als we met de werkzaamheden aan de slag gaan.

Werkschip en duiker in de Grevelingen
Krab, kreeft en schelpen onder water in de Grevelingen

Onderwaterecologie

Onder water in de Grevelingen is vanalles te zien. En dat houden we graag zo. Daarom bekeken we in juni 2021 samen met onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Beroepsvissers De Grevelingen, Oestervissers en Rijkswaterstaat hoe we bij onze werkzaamheden het beste rekening kunnen houden met de planten en dieren onder water en ze mogelijk kunnen helpen. Ook voor alle andere locaties waar we aan de slag gaan betrekken we de onderwaterecologie in onze plannen. Zodat we het rijke onderwaterleven in stand kunnen houden en er nog lang veel te zien blijft.

Blijvend in gesprek

Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onderwater plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. Heeft u vragen, aandachtspunten of suggesties over dit project? Laat het ons weten via de online tool(externe link). Hier vindt u de laatste stand van zaken en kunt u per projectlocatie de referentieontwerpen bekijken. We komen graag in gesprek met alle betrokkenen, om de diverse belangen mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp. Ook houden we gedurende het project en de uiteindelijke uitvoer contact en blijven we alert op actuele ontwikkelingen in de omgeving. Foto: Falko Oestmann (Fugro)

Waterweg met uitzicht op flats