Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst. De plekken waar we aan de dijken gaan werken zijn: Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet en Spijkenisse, Hartelkanaal, Haringvliet ter hoogte van Middelharnis en Grevelingen ter hoogte van Ouddorp.

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsingen worden waar dat nodig is dijken versterkt. Uit toetsingen is gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken en in het uiterste geval leiden tot het wegzakken van een dijk. Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaan we op deze plekken de dijk versterken.

Dijk langs de Grevelingen

Planning

Uit onderzoek en eerder uitgevoerde projecten blijkt dat de enige oplossing om deze delen van de dijken weer op sterkte te krijgen, het aanbrengen van stortsteen is. Daarmee wordt het talud van de dijk verflauwd en kan er geen zand meer wegstromen.

 1. Afgerond: Ontwerpfase - eind 2021

  Op dit moment werken we aan het ontwerp voor het project. Door gesprekken met diverse stakeholders (zoals Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de beroepsscheepsvaart), bevoegde gezagen (zoals gemeenten en provincie) en aanvullende onderzoeken zoals geotechnische en flora & fauna-onderzoeken, hebben we nu de referentieontwerpen gereed. Op basis van dit alles wordt het ontwerp-projectplan Waterwet samengesteld.

 2. Momenteel bezig: Besluit over uitvoeringsplan - begin 2022

  Voor het uitvoeren van de onderwaterdijkversterking hebben we een ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld. Dit projectplan met alle bijbehorende bijlagen lag van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage. In die periode konden er ook zienswijzen (reacties) op worden ingediend. Tijdens een online informatieavond gaven we uitleg over het ontwerp Projectplan en konden vragen worden gesteld.

  Na het afronden van het inspraaktraject wordt het Projectplan definitief vastgesteld door het waterschap, waarna de provincie Zuid-Holland een goedkeuringsbesluit neemt. Daarop worden de definitieve plannen nogmaals ter inzage gelegd. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de uitvoeringsfase.

 3. Nog te doen: Uitvoering - 2022 en 2023

  De uitvoeringswerkzaamheden staan vervolgens voor 2022 en 2023 in de planning en zullen in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De duur van de werkzaamheden varieert per locatie van 3 tot 19 maanden. Bij vertraging lopen de werkzaamheden mogelijk nog kort door in 2024.

Duikteam in beeld

Hoe ligt de dijk er onder water bij? Dat bracht een duikteam in maart 2021 voor ons in beeld. Zoals hier in de Grevelingen. Ze inventariseerden hoe de dijk er onder water bij lag en keken ook naar de waterdieren en -planten die er leven. Zo weten we waar rekening mee moeten houden als we met de werkzaamheden aan de slag gaan.

Werkschip en duiker in de Grevelingen
Krab, kreeft en schelpen onder water in de Grevelingen

Onderwaterecologie

Onder water in de Grevelingen is vanalles te zien. En dat houden we graag zo. Daarom bekeken we in juni 2021 samen met onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Beroepsvissers De Grevelingen, Oestervissers en Rijkswaterstaat hoe we bij onze werkzaamheden het beste rekening kunnen houden met de planten en dieren onder water en ze mogelijk kunnen helpen. Ook voor alle andere locaties waar we aan de slag gaan betrekken we de onderwaterecologie in onze plannen. Zodat we het rijke onderwaterleven in stand kunnen houden en er nog lang veel te zien blijft.

Blijvend in gesprek

Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onderwater plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. Heeft u vragen, aandachtspunten of suggesties over dit project? Laat het ons weten via de online tool. Hier vindt u de laatste stand van zaken en kunt u per projectlocatie de referentieontwerpen bekijken. We komen graag in gesprek met alle betrokkenen, om de diverse belangen mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp. Ook houden we gedurende het project en de uiteindelijke uitvoer contact en blijven we alert op actuele ontwikkelingen in de omgeving. Foto: Falko Oestmann (Fugro)

Waterweg met uitzicht op flats