Nederland is een waterrijk land waarbij goed waterbeheer essentieel is om te kunnen wonen, werken en recreëren. Dit wordt ook steeds uitdagender vanwege klimaatverandering. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt. De kans op extreem weer neemt toe zoals hevige regen en overstroming, droogte en hitte. Voldoende en schoon (drink)water staat onder druk. Dat betekent dat we op een andere manier moeten kijken naar de rol van water. Het vraagt om veel meer samenwerking met inwoners, bedrijven en gemeenten. Ook jij als inwoner en ondernemer hebt hiermee te maken. Ben jij je hier bewust van?

Het is heel waarschijnlijk dat jij in je leven steeds meer met weerextremen en watertekorten te maken krijgt. We moeten dit dan ook met z’n allen serieus nemen. Het waterschap roept alle inwoners, bedrijven en partners op om bewust(er) te zijn van mogelijke gevolgen van water en dat zij hier ook een belangrijke rol in hebben. Waterschappen kunnen dit niet alleen, water is van ons allemaal.