• Begin december start de uitvoering van het project ‘Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer’. We automatiseren een aantal installaties waarmee we het water regelen. Daardoor kunnen we het water nog efficiënter en op afstand sturen. Zo zorgen we, nu en in de toekomst, voor voldoende zoet water in de hele regio.
 • Sloten en singels zijn er in allerlei soorten en maten: lang, breed, kort, smal en alles daar tussenin. Martijn van der Torre van het waterschap komt ze allemaal tegen op zijn tochten als schouwmeester door de polder.
  Schouwmeester Waterschap Hollandse Delta aan het werk
 • In maart dit jaar hebben we ruim duizend wilgenstaken geplant op de oevers van de Bernisse. De komende weken worden ze geknot, zodat ze volgend voorjaar weer optimaal kunnen groeien.
 • Welke vissen leven er in ons water? Welke soorten komen veel voor en welke zijn zeldzaam? Dit soort informatie is belangrijk omdat het iets zegt over de waterkwaliteit.
  Visstandonderzoek
 • Samen met DCMR Milieudienst Rijnmond gaan we toezicht houden op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied.
 • Sinds de zomer van 2020 heeft waterschap Hollandse Delta het beleid om elke boom die gekapt wordt te herplanten. Hiermee houdt het waterschap het bomenoppervlak in de regio op orde.
  Aanplanten of herplanten van bomen
 • De komende weken is Hollandse Delta samen met de gemeente aan het werk in Oostvoorne. Op twee plaatsen vervangen wij duikers: aan de Zeedistellaan en de Gentianenlaan. Een duiker is een ondergrondse buis waar water doorstroomt.
  Duiker onder een dam
 • Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 bekend.
  huizen liggend aan een brede sloot of kanaal
 • In het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed - De kracht van het water!’ geopend. Precies 600 jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november, vond de Sint Elisabethsvloed plaats.
  Tentoonstelling in het Biesboschmuseum over de Sint-Elisabethsvloed
 • “Ik had niet verwacht dat de waterkwaliteit zo goed zou zijn," vertelt burgeronderzoeker Anton Schaap.
  Reijerpark eerste waterparel in werkgebied waterschap Hollandse Delta
 • Ieder jaar vinden in de maand november boeiende afdalingen plaats tijdens de Maand van de Ondergrond georganiseerd door de gemeente Rotterdam.
  Tekening van Rotterdam boven en onder de grond
 • Hollandse Delta heeft alle bijeenkomsten in november rond de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed afgelast. De huidige coronamaatregelen laten dat niet toe.
  Voorplaatje van het belevingscentrum De Kracht van het Water
 • Samen met onze partner Gemeente Nissewaard hebben we voor de renovatie van Rioolgemaal Brabant gekozen voor aannemer GMB.
  Bouwteam te Ridderkerk met de contracten voor zich. En slagroomtaart.
 • Als we niks doen, gaat de waterkwaliteit door de klimaatverandering steeds verder achteruit. Daarom nemen we maatregelen.
  natuurvriendelijke oever Hooge Nesse Devel
 • Wij planten nog dit jaar 800 bomen verspreid in ons werkgebied. Ook begin 2022 wordt nog volop geplant. Heemraad Henk van der Drift en wethouder Ralph Lafleur plantten vandaag in Hendrik-Ido-Ambacht symbolisch de eerste boom.
RSS feed