• Werkzaamheden Oud-Beijerlandse Kreek afgerond

  De afgelopen tijd heeft Hollandse Delta gewerkt langs de Oud-Beijerlandse Kreek. Daar hebben we met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden de waterkwaliteit verbeterd.

  Oud Beijerlandse Kreek
 • Waterschap en Buijtenland van Rhoon slaan handen ineen

  Het bestuur van waterschap Hollandse Delta en van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon kwamen bij elkaar. Samenwerken op het gebied van beheer en onderhoud stond centraal. 

  Het Buijtenland van Rhoon in beeld
 • Hollandse Delta krijgt nieuwe landkaart van een oud gebied

  Dijkgraaf Jan Bonjer en heemraad Harry Wagemakers bekijken het Canonboek van de Hoeksche Waard met daarin een landkaart van de Groote Waard van voor de Sint-Elisabethsvloed.

  Canonboek Hoeksche Waard
 • Werkzaamheden aan de Maasdijk in Zwartewaal

  Vanaf 30 mei tot en met begin juli wordt de duiker in de Maasdijk vernieuwd en geautomatiseerd.

  werkzaamheden aan de Maasdijk in Zwartewaal
 • Kinderkrant mei 2022 - Warmte uit slootwater halen

  Waterschapper Hans legt aan de leerlingen van groep 5A van basisschool De Kameleon uit hoe de temperatuur van water gebruikt kan worden om hun school te verwarmen.

  Gastles kinderkrant mei over aquathermie
 • Buiten gewoon groen: maaien van dijken

  Dijken zijn van vitaal belang, want ze beschermen ons tegen hoog water. Daarvoor moeten ze stevig zijn en blijven.

  Maaien van dijken, gefaseerd en ecologisch
 • Leerlingen delen groene plannen met burgemeester Aboutaleb en heemraad Geldhof

  Het schoolplein van basisschool Het Klavertje in Rotterdam verandert binnenkort van grijs naar groen.

  De Kalverstraat in Rotterdam
 • Woensdag 18 mei besluitvormende vergadering algemeen bestuur

  Op woensdag 18 mei komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Jaarrekening 2021, waarin wordt gerapporteerd over de in de begroting voorgenomen activiteiten en inspanningen, inclusief de daarbij behorende middelen en de rapportage Waterwerken, waarin gerapporteerd wordt of het waterschap met de uitgevoerde activiteiten op koers ligt om de (lange termijn) doelen uit de beleidsplannen te behalen.

 • Buiten gewoon groen: veiligheidsmaaien

  In mei zijn we weer begonnen met het zogeheten veiligheidsmaaien. We maaien dan veiligheidsstroken en zichthoeken langs onze wegen en fietspaden.

  Een versgemaaide veiligheidsstrook langs de weg
 • Spookbootjes verwijderd uit 't Waaltje

  In Heerjansdam heeft het waterschap vijf spookbootjes, enkele rotte steigers en wat zwerfvuil verwijderd uit het 't Waaltje.

  Verwijderen van wrakbootjes uit het water
 • Natuurlijke plastic-vervanger een stap dichterbij

  Er is een belangrijke stap gezet om een nieuwe natuurlijke plastic-vervanger te maken. We openen een demonstratiefabriek op het terrein van HVC in Dordrecht, waarin we de grondstof voor deze plastic-vervanger gaan maken uit natuurlijke reststoffen.

  natuurlijke plastic vervanger op de hand
 • Woensdag 11 mei oordeelsvormende vergadering algemeen bestuur

  Op woensdag 11 mei komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Jaarrekening 2021 de rapportage Waterwerken, waarin gerapporteerd wordt of het waterschap met de uitgevoerde activiteiten op koers ligt om de (lange termijn) doelen uit de beleidsplannen te behalen.

 • Hollandse Delta en gemeente Rotterdam maken afspraken over afvalwater

  Waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam ondertekenden op 3 mei 2022 een gezamenlijk afvalwaterakkoord voor de rioolwaterzuiveringen Dokhaven, Rozenburg en Oostvoorne.

  Schoon water stroomt uit nabezinktank
 • Opening groenblauw schoolplein Dordtse Vrije School

  Moestuintjes, een klimwand en een wadi van boomstammen: zo ziet het nieuwe schoolplein van de Dordtse Vrije School er tegenwoordig uit. Op donderdag 21 april is het groenblauwe schoolplein van de school feestelijk geopend. Om een deel van de kosten vergoed te krijgen, loopt er een subsidieaanvraag van de school bij Waterschap Hollandse Delta.

  Tegels zijn vervangen door plantjes in dit groenblauwe schoolplein
 • Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

  Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen. Onze integrale aanpak van maatregelen zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving van weidevogels.

RSS feed