• Gemaal Oudenhoorn straks duurzaamste gemaal van het waterschap

  Gemaal Oudenhoorn wordt vernieuwd. De komende maanden gaat aannemer Van Hattum en Blankevoort voor waterschap Hollandse Delta aan de slag.

 • Delfland, Havenbedrijf en Hollandse Delta samen voor zoet water

  Havenbedrijf Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta doen samen onderzoek naar de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische zoet waterbuffer.

 • Waterstoftractor voor waterschap Hollandse Delta

  Sinds kort beschikt Hollandse Delta over een tractor die op waterstof en HVO-diesel rijdt. Dat maakt onze CO2-voetafdruk weer een stukje kleiner.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen

  De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor waterschap Hollandse Delta is bekend.

 • Waterschap plaatst eerste bankje in de polder

  Er komen dit jaar extra zitbanken in de polders van waterschap Hollandse Delta. Vandaag plaatsten initiatiefneemster en bestuurslid Petra van Nes-de Man en heemraad Henk van der Drift namens het waterschap het eerste bankje op de Oostmolendijk in de polder bij Ridderkerk.

 • Kinderkrant maart 2023 - 'Veilige wegen'

  Op basisschool De Klaver Carnisse in Rotterdam kregen leerlingen van groep 5 een gastles over wegbeheer en verkeersborden. Jacqueline en Jaco van waterschap Hollandse Delta vertelden de kinderen dat hun waterschap voor de wegen buiten de bebouwde kom zorgt.

 • Toetsingsronde dijken gereed: 72% voldoet aan normen voor toekomst

  Met de lage ligging van ons land en het veranderende klimaat blijft waterveiligheid topprioriteit voor de waterbeheerders. De waterkeringen in Nederland worden permanent door waterschappen of Rijkswaterstaat geïnspecteerd en onderhouden. Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe normen van kracht en in 2050 moeten alle primaire waterkeringen in ons land aan die normen voldoen.

 • Openbare bestuursvergadering 13 maart 2023

  De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta komt op 13 maart 2023 in een extra openbare vergadering bijeen.

 • Rapport Waterwerken

  Het algemeen bestuur stelde onlangs rapport Waterwerken vast. Benieuwd wat het waterschap allemaal doet? Lees het in het rapport Waterwerken.

 • Onderhoud griend bij Heerjansdam

  Deze week onderhoudt waterschap Hollandse Delta een zogeheten griend langs het Borgmanpad bij Heerjansdam. Een griend is een vochtig stuk land, vaak buitendijks langs een rivier, in dit geval langs de Oude Maas.

 • Klimaatonderlegger helpt bij gebiedsontwikkeling

  Sommige delen van Zuid-Holland zijn door klimaatverandering op termijn meer of juist minder geschikt voor woningen, landbouw en natuur. De klimaatlegger helpt bij nieuwe plannen maximaal rekening te houden met het veranderde klimaat.

 • Waterpeil Brielse Meer even iets lager

  Wij verlagen het waterpeil tussen 3 en 12 maart met ongeveer 20 centimeter. Dan kunnen eigenaren het onderhoud aan steigers en havens gemakkelijker uitvoeren.

 • Vishotels haven Middelharnis geopend

  Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta openden gisteren twee zogeheten vishotels in het water van de haven van Middelharnis.

 • Met renovatie wordt gemaal Stellendam toekomstbestendig

  Het gemaal Stellendam wordt de komende maanden gerenoveerd. Hiermee wordt het gemaal toekomstbestendiger. Onder meer de pompen worden vernieuwd en visvriendelijk gemaakt.

 • Renovatie Sluisjesdijk kan van start

  De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta heeft groen licht gegeven voor de grootschalige renovatie van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk te Rotterdam.