• Liveblog droogte 2022

  Het is al langere tijd erg droog. Daarom nemen wij verschillende maatregelen. In dit blog geven we updates over wat we doen tijdens deze droogteperiode.

  droogte op dijk
 • Protestvlaggen en spandoeken niet aan waterschapseigendommen

  Ook waterschap Hollandse Delta volgt de maatschappelijke discussie over het stikstofbeleid met grote belangstelling. Het recht van groepen in onze samenleving om te protesteren is een groot democratisch goed. Publieke eigendommen, zoals die van een waterschap, kunnen daarvoor echter niet worden ingezet.

  protestvlag boeren aan lantaarnpaal
 • Tijdelijke pomp geplaatst in Piershil

  Het is de afgelopen tijd lang droog geweest. Daardoor is het waterpeil op sommige plaatsen gezakt. In Piershil werd daarom een extra pomp neergezet.

  Noodpomp bij sloot zorgt voor extra water
 • Storing Voornse Sluis verholpen

  De softwarestoring is verholpen. De sluis is weer gewoon open. 

  Voornse Sluis
 • Beregenen? Geef tijdig een seintje

  Onze peilbeheerders hun uiterste best om ervoor te zorgen dat in de sloten voldoende water staat. Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen.

  Beregeningsinstallatie op een landbouwakker
 • Buiten gewoon groen: glasaal bekent kleur

  Wij doen – samen met andere waterbeheerders - mee aan een grootschalig onderzoek naar vismigratie in de Rijn-Maasmonding. We volgen babypalinkjes op hun weg van zee naar polder.

  Gemerkte glasaaltjes
 • De nieuwe waterschapsverordening ligt ter inzage

  De nieuwe Waterschapsverordening ligt ter inzage. In deze ‘verordening’ staan regels hoe we activiteiten mogelijk maken.

  Nieuwe waterschapsverordening uitleg
 • Maaien Bernisse voor betere doorstroming

  Het groeiende relatieve hoogteverschil tussen het Spui en het Brielse Meer is de reden voor deze maaiwerkzaamheden. We halen een deel van de planten weg. Zo willen we de doorstroming van water naar het Brielse Meer zo hoog mogelijk houden.

  Maaiboot in de Bernisse
 • Droogte en blauwalg

  De afgelopen tijd is het erg droog en zijn er hoge temperaturen. Een van de problemen die dan kan ontstaan is blauwalg.

  Meer met blauwalg
 • Wegonderhoud in Achthuizen

  In september groot onderhoud aan de Achthuizensedijk en Schaapsweg tussen de grens van het dorp Achthuizen en de rotonde aan de N498.

  Dijk bij Achthuizen
 • Extra dijkinspecties vanwege aanhoudende droogte

  Vanwege de aanhoudende droogte worden de komende periode extra dijkinspecties uitgevoerd.

  droogteinspectie van een boezemkade
 • Parkeerverbod Oostmolendijk in Ridderkerk

  Het parkeren van auto's in bermen en bochten van de Oostmolendijk in Ridderkerk levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Daarom wordt er een parkeerverbod ingesteld.

  Oostmolendijk met links de Paradijshoeve
 • Veelgestelde vragen in verband met droogte

  Deze zomer hebben we te maken met langdurige droogte. Lees hier de veelgestelde vragen.

  weiland met verdroogd gras
 • Kinderkrant juni 2022 - Veilig en schoon water

  Waterschappers Bram en Richard waren in juni een dagje gastdocent bij de Minister Marga Klompéschool. Aan een groepje van 8 leerlingen vertelden zij hoe ze in de gaten houden dat het water veilig en schoon blijft

  Gastdocenten van het waterschap doen testjes met kinderen om de waterkwaliteit te meten
 • Buiten gewoon groen: wanneer is een sloot gezond?

  Het water in een gezonde sloot bevat voldoende zuurstof, laat het zonlicht door en bevat voldoende voedingsstoffen voor planten en dieren.

  Brielsemeer onderwater waterplanten
RSS feed