• Openbare bestuursvergaderingen juni 2024

  In juni vinden er vergaderingen plaats van het algemeen bestuur. Deze zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. De vergaderingen zijn op 3,4,5 en 19 juni.

 • Waterschapsbelastingen voor 6 gemeenten

  Eind mei verstuurt SVHW voor waterschap Hollandse Delta de aanslagen watersysteemheffing- en/of wegenheffing eigenaren 2023 in de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.

 • Renovatie rioolgemaal in Spijkenisse voltooid

  Het rioolgemaal Brabant in Spijkenisse heeft een grondige renovatie ondergaan. Vandaag vond de officiële (her)opening van het rioolgemaal plaats door wethouder Jan-Willem Mijnans van de Gemeente Nissewaard en Heemraad Anne Mollema van het waterschap Hollandse Delta. Met de renovatie zorgen het waterschap en de gemeente ervoor dat het afvalwater de komende jaren op de juiste wijze afgevoerd en gezuiverd kan worden.

 • Windmolenpark Herkingen wordt wateropvang

  Als de windmolens plat liggen, kan Cornelis van Eck beginnen met zijn plan.

  Windmolenpark Herkingen
 • Schouw op overhangend hout en beschermingszones

  In juni inspecteert het waterschap weer op takken die te ver over de sloot hangen en of de beschermingszones goed toegankelijk zijn. Snoei daarom nu al de takken en maak de strook langs jouw sloot obstakelvrij. Meer info? Klik hier

  Overwoekerde sloot
 • RIVM doet 'handreikingen’ voor oppervlaktewater

  Het RIVM gaf onlangs richtlijnen over oppervlaktewater en PFAS. De 'handreikingen' helpen bij het inschatten van de risico's van PFAS.

  Visser
 • Sloten en oevers van Hollandse Delta voor opgave GLB

  Sloten en oevers van waterschapssloten kunnen ook meetellen voor de 4%-regeling. Aanmelden kan tot en met 14 mei 2024.

  Bloemenrand langs een sloot
 • Start buiten-zwemseizoen

  Wil je heerlijk zwemmen in een zwemplas in de buitenlucht en in de natuur? Check eerst waar dat veilig kan.

  Zwemplas Oosterpark Ridderkerk
 • Lekkage persleiding Oude-Tonge

  Er zit een lek ik de persleiding die het afvalwater van Oude-Tonge naar de rioolwaterzuivering brengt.

  ruigrockstraat in oude-tonge
 • Hollandse Delta heeft oog voor de toekomst

  Het algemeen bestuur stemde op 24 april unaniem in met kaders voor de Programmabegroting 2025 die in november wordt vastgesteld. Het waterschap gaat de komende jaren fors investeren.

 • Week van Ons Water 27 april t/m 12 mei

  Tijdens de Week van Ons Water worden er door heel Nederland allerlei leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. Er is van alles te ontdekken en leren over water in de regio.

  decoratief
 • Waterschap werkt aan waterkwaliteit Zuiderdiep

  Waterschap Hollandse Delta onderzoekt nieuwe kansen voor het Zuiderdiep bij de Haringvlietdam op Goeree-Overflakkee. Wij onderzoeken of het Zuiderdiep zoet kan blijven of kan worden omgevormd tot brak water. Meer info? Klik hier

  Zuiderdiep
 • Groen-blauw schoolplein voor De Repelaer-school in Dordrecht

  Sinds vrijdag 11 april heeft De Repelaer in Dordrecht een groen-blauw schoolplein. Het groeningerichte schoolplein kwam tot stand mede dankzij subsidie van waterschap Hollandse Delta.

 • Hollandse Delta staat de komende jaren gesteld voor onderhoud wegen

  Recent tekende het waterschap met twee aannemers een overeenkomst. Met deze overeenkomst borgt het waterschap de komende zes jaar het onderhoud van duurzaam en veilige wegen buiten de bebouwde kom.

 • Verlengde samenwerking met het Fieldlab

  Op 12 april hebben de Gemeente Voorne aan Zee, Rabobank en waterschap Hollandse Delta getekend voor een verlenging van samenwerking met het Fieldlab voor de periode 2024 - 2026.

  decoratief