• Achterzeedijk in Barendrecht deels afgesloten

  Een vrachtwagen is in het water geraakt en er is olie gelekt. We zijn samen met politie op locatie om het zo snel mogelijk op te lossen. Het advies is om een andere route te nemen. Het is nog onbekend hoelang deze stremming gaat duren.

 • Waterpeil Brielse Meer tijdelijk lager

  Eigenaren van recreatiebootjes kunnen dan voor het vaarseizoen begint onderhoud uitvoeren aan steigers en havens.

  Steiger aan het Brielse Meer
 • Waterschap sluit fietspaden in Spijkenisse vanwege hoogwater

  Er is veel regen gevallen en daardoor stijgt het water in de rivieren. Daarom sluit het waterschap uit voorzorg de fietspaden van Zuidland tot aan de Beerenplaat in Spijkenisse vanaf vrijdag 23 februari tot en met maandag 26 februari.

  Het fietspad in Hekelingen staat onderwater
 • Baggeren Binnenbedijkte Maas

  De voorbereidingen voor het baggeren van de Binnenbedijkte Maas in de Hoeksche Waard zijn begonnen. Baggeren zorgt voor een betere waterkwaliteit.

  Oeverlandjes Binnenbedijke Maas
 • Veilig met de bever samenleven

  De bever kan door zijn graverijen en aanleg van dammen, holen of burchten een gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Een voorbeeld van wat bevers kunnen aanrichten is o.a. bij de Oude Maas nabij Hoogvliet.

 • Aanslagen waterschapsbelasting op de mat

  In februari ontvangen inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapbelastingen.

  SVHW
 • Verenigde Vergadering 14 februari 2024

  Je bent van harte welkom om de openbare vergadering van ons algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) op 14 februari aanstaande bij te wonen. Dat kan ook online via de livestream.

  Verenigde Vergadering (foto juni 2023)
 • Ook in de toekomst willen we een leefbare en veilige delta

  We herdenken de slachtoffers die 71 jaar geleden omkwamen tijdens de watersnoodramp. Het college van dijkgraaf en heemraden is aanwezig bij diverse herdenkingen op de Zuid-Hollandse eilanden.

 • Muskus- en beverratten op de Zuid-Hollandse Eilanden

  In 2023 zijn er door de 21 waterschappen meer muskus- en beverratten gevangen in Nederland, zo vertelde de Unie van Waterschappen. Hoe zit dit op de Zuid-Hollandse Eilanden?

 • Waterschap verbetert regels voor regenwaterafvoer

  Waterschap Hollandse Delta past, vanwege de klimaatverandering, de regels aan voor regenwaterafvoer bij aanleg van verhard oppervlak.

  Stortbui
 • Openbare bestuursvergaderingen januari 2024

  Binnenkort zijn er weer openbare vergaderingen van de adviescommissies en de Verenigde Vergadering.

  Vergaderhamer
 • Hollands glorie in de polder

  De geschiedenis van het baggeren begint in Sliedrecht.

  Baggermuseum
 • De modder ligt op straat

  Wie had gedacht dat bagger grondstof kan zijn voor iets nieuws? Wies van Lieshout en Eva Aarts van Waterweg in ieder geval wel.

  Eva en Wies leggen tegels neer
 • Wat doet die modderschuit daar?

  Sommige sloten en singels zijn soms wel meer dan zes meter breed. Daar kun je niet vanaf de kant baggeren.

  Medewerker in boot baggert een sloot
 • Wat is bagger?

  Bagger is een laag modder die op de bodem van een sloot, een singel of een meer ligt.

  Een tractor legt bagger op de kant