Jouw waterschap zorgt voor voldoende en schoon water en zuivering van rioolwater. Wij zorgen ervoor dat je veilig achter de dijken kunt wonen, werken en recreëren. Inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden in ons werkgebied kunnen er op rekenen dat we dat op een professionele en klantgerichte manier doen. Onze servicenormen geven aan waar je op mag rekenen.

Kwaliteit van de dienstverlening

Wij behandelen jou zoals wij zelf behandeld willen worden. Wij behandelen je persoonlijk, deskundig, vriendelijk en correct.

Contactmogelijkheden

Bij een goede dienstverlening hoort ook dat we optimaal bereikbaar zijn. Hier vind je onze contactmogelijkheden.

Internet

Onze website is actueel en geeft je de mogelijkheid om dingen zelf te regelen. Hier vind je informatie over onze diensten en producten.

E-mail

Alle mailberichten worden binnen 3 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Wanneer binnen 3 dagen geen inhoudelijk antwoord mogelijk is, krijg je een bericht waarin staat aangegeven op welke termijn je een inhoudelijk antwoord kunt verwachten.

Telefoon

  • Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren (van 08.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer 088 974 3000. In geval van calamiteiten, kun je ook dit nummer bellen. Buiten kantooruren word je doorgeschakeld naar ons noodnummer.

Brieven

  • Wij sturen je binnen 3 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging waarin staat welke afdeling jouw brief behandelt.
  • Inhoudelijk beantwoorden wij alle brieven binnen 4 werkweken na ontvangst. Wanneer er sprake is van een (wettelijk bepaalde) afwijkende reactietermijn dan geven we dat in de ontvangstbevestiging aan.

Langskomen

  • Je bent welkom op ons kantoor in Ridderkerk. Ons kantoor is geopend van 08.00 uur tot 17.30 uur.
  • Wanneer je een afspraak met één van onze medewerkers heeft gemaakt, dan word je vriendelijk ontvangen. Indien je aan de balie komt met een vraag of probleem, dan regelen we een afspraak met de behandelend medewerker. Soms kan dat meteen. Lukt dat niet, dan wordt een afspraak gemaakt voor een ander tijdstip.

Meldingen

Uiterlijk binnen 3 werkdagen melden wij je terug wat er met jouw melding gebeurt. In urgente gevallen, bijvoorbeeld bij gevaar, kans op schade en letsel, ondernemen we zo spoedig mogelijk actie. 

Social media

Je kunt Hollandse Delta volgen op social media. Wij streven ernaar om binnen 1 werkdag te reageren op vragen, opmerkingen, klachten die binnen komen via Facebook, X en Instagram.

Wat vind je van onze dienstverlening?

Wij horen graag van jou! Kunnen we iets aan onze dienstverlening verbeteren of ben je juist erg tevreden? Laat het ons weten! Jouw aanwijzingen of ideeën zijn welkom! We vinden het belangrijk dat we onze afspraken nakomen. We onderzoeken met regelmaat de tevredenheid onder onze klanten en zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Laat het ons weten via:

  • Contactformulier
  • Per post: waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC RIDDERKERK

Klachten

Ben je niet tevreden over de wijze waarop het waterschap zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, dan kun je mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het waterschap.