U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.

Op de Zuid-Hollandse eilanden beheren we zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades, waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhoudt. De waterkeringen moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren. Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatveranderingen.

Om het gebied te beschermen toetsen we elke zes jaar de dijken op hun veiligheid. Aan de hand van deze resultaten worden dijken waar nodig versterkt. Daarnaast onderhouden we alle dijken, waarvoor we in het voorjaar en het najaar ook inspecties van onze waterkeringen doen. Bij hoog water in de herfst en winter monitoren we de dijken met onze dijkwachtorganisatie, die naast waterschappers uit ruim 500 vrijwilligers bestaat. Deze dijkbewakingsorganisatie maakt deel uit van de calamiteitenorganisatie van het waterschap die iedere dag paraat staat en uitstekend voorbereid is op calamiteiten. 100% veiligheid kunnen we nooit garanderen, maar we doen er alles aan om u te beschermen tegen hoog water.

Zelf kunt u ook bijdragen aan de veiligheid van dijken. Zo kunt u bijvoorbeeld rekening houden met de regels die gelden voor het bouwen op en rond dijken. Bouwwerken, maar ook bijvoorbeeld bomen, kunnen een dijk namelijk verzwakken. Ziet u schade aan een dijk? Meldt dat dan aan het waterschap via 0900 2005 005. En in de dijkwachtorganisatie is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers.

Zo zorgen we samen voor veilige dijken, duinen en kades.

Help mee om de dijk heel te houden

Dijken houden onze voeten droog. Daarom zorgen we als waterschap voor goed onderhoud van de dijken. Ook u kunt daarbij helpen, namelijk door de dijken heel te houden. Laat bijvoorbeeld de hond niet graven in een dijk. Door het gegraaf beschadigt de grasmat, terwijl deze belangrijk is om de grond van de dijk bij elkaar te houden. Ook crossen met een motor of quad over een dijk is slecht voor de dijk. De banden beschadigen het gras, waardoor grond van de dijk kan wegspoelen.

En ‘tegel eruit, plant erin’? Een goed idee in een gewone straat, maar als u op of langs een primaire waterkering woont dan mag dat niet. Bestrating van een dijk weghalen heeft tot gevolg dat bij hoogwater hier als eerste grond uit de dijk wegspoelt. Dat maakt de dijk minder sterk. Laat de stenen van een dijk daarom altijd op hun plek liggen.

Dijk Bernisse met schapen