U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland.

Op de Zuid-Hollandse eilanden beheren we zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Deze dijken moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren. Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatveranderingen.

Om het gebied te beschermen toetsen we elke zes jaar de dijken op hun veiligheid. Aan de hand van deze resultaten worden dijken versterkt. Zo versterken we momenteel zo'n 60 kilometer dijk. Daarnaast onderhouden we alle dijken om problemen te voorkomen en inspecteren we bij hoog water in de herfst en winter de dijken met onze dijkwachtorganisatie die grotendeels bestaat uit vrijwilligers. Meer dan 500. Deze organisatie maakt deel uit van de calamiteitenorganisatie van het waterschap die iedere dag paraat staat en uitstekend voorbereid is op calamiteiten. 100% veiligheid kunnen we nooit garanderen, maar we doen er alles aan om u te beschermen tegen hoog water.

Zelf kunt u ook bijdragen aan de veiligheid van dijken. Zo kunt u bijvoorbeeld rekening houden met de regels die gelden voor het bouwen rondom dijken. Bouwwerken, net als bijvoorbeeld bomen, kunnen een dijk verzwakken. Ook kunt u schade aan dijken melden aan het waterschap via 0900 2005 005. En in de dijkwachtorganisatie is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers.

Zo zorgen we samen voor veilige dijken, duinen en kades.

Dijkbewaking