Weet jij wat er gebeurt nadat je de wc hebt doorgetrokken? Of hebt gedoucht? Waar het water uit jouw huis naartoe gaat?

Route van het afvalwater

Afvalwater gaat door allerlei rioolbuizen en komt uit bij een zuiveringsinstallatie (rwzi). Dat is de plek waar 24/7 het vuile water wordt schoongemaakt. Dit gebeurt met behulp van bacteriën. Zij eten het afval als het ware op en zetten het om in slib. Het schone water komt daarna weer in sloten en rivieren terecht. Waterschap Hollandse Delta heeft 20 van dit soort installaties.

Samenwerking met gemeenten

Het waterschap werkt op het gebied van afvalwater samen met gemeenten. Zij zorgen ervoor dat al het vuile water door de riolering naar een zuiveringsinstallatie gaat. Wij zorgen er vervolgens voor dat het water wordt schoongemaakt. Om die samenwerking goed te laten verlopen hebben we diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Lees meer over de samenwerking met gemeenten op het gebied van afvalwater

Hergebruik van grondstoffen

In de zuiveringsinstallaties halen we allerlei stoffen uit het afvalwater. Sommige hiervan kunnen we goed hergebruiken. Bijvoorbeeld:

  • metalen, zoals goud en zink
  • fosfaat, als meststof voor boeren
  • slib, waar bioplastic van wordt gemaakt en waaruit biogas wordt gewonnen.

Hier zijn diverse links met meer informatie over innovatieprojecten waar WSHD aan deelneemt: