Weet u wat er gebeurt nadat u de wc heeft doorgetrokken of heeft gedoucht? Waar gaat het water uit uw huis eigenlijk naar toe?

Route van uw afvalwater

Afvalwater gaat door allerlei rioolbuizen en komt uit bij een zuiveringsinstallatie. Dat is de plek waar 24 uur per dag en 7 dagen per week het vuile water wordt schoongemaakt. Dit gebeurt met bacteriën. Zij eten het afval op en zetten het om in slib. Het schone water komt daarna weer in sloten en rivieren terecht. Waterschap Hollandse Delta heeft 20 van dit soort installaties.
 

Hergebruik van grondstoffen

In de zuiveringsinstallaties blijft bijna alles wat niet wordt afgebroken door de bacteriën, achter in het zuiveringsslib. Sommige grondstoffen kunnen we hergebruiken. Dit zijn de stoffen die we uit slib kunnen winnen:

  • fosfaat, als meststof voor boeren of als fosforzuur voor de industrie
  • metalen, als ijzer en aluminium, kunnen weer worden hergebruikt in het zuiveringsproces
  • biogas, biogas maken uit zuiveringsslib is mogelijk via een gistingstank.

Wat er daarna nog van het slib overblijft, wordt verbrand. Uit de as van het slib kunnen we nog fosfaat en metalen terugwinnen. Onze ketenpartner HVC is bezig met de ontwikkeling van een fosfaatfabriek waarin dit gaat gebeuren.

Daarnaast willen we zuiveringsslib inzetten voor het maken van bioplastics. In 2022 start het waterschap een proeffabriek in Dordrecht om dit te doen.

We werken samen met gemeenten

We werken op het gebied van afvalwater samen met gemeenten. Zij zorgen ervoor dat al het vuile water door de riolering naar een zuiveringsinstallatie gaat. Wij maken het water daarna schoon. Om goed samen te werken, werken we ook samen in verschillende regio’s. Lees meer over regionale samenwerking afvalwaterketen. Ook maken we inwoners en bedrijven ervan bewust dat sommige (afval)stoffen milieubelastend zijn en apart afgevoerd moeten worden, zoals oude medicijnen.

Overzicht rioolwaterzuiveringen

Alle rioolwaterzuiveringen in het werkgebied van Hollandse Delta vindt u in het overzicht rioolwaterzuiveringen