Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken. 

  • Maaien van bermen

    Hollandse Delta maait de bermen langs wegen die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.
    Een groene tractor met rode aanhanger op een land vol gemaaid gras
  • Maaien van slootkanten

    Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Wij werken hiervoor samen met een aantal aannemers die de slootkanten maaien.
    Bloembollenveld op Goeree-Overflakkee