Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken. 

  • Een groene tractor met rode aanhanger op een land vol gemaaid gras
    Hollandse Delta maait de bermen langs wegen die in beheer zijn van het waterschap. Er zijn twee redenen om te maaien: voor de verkeersveiligheid en voor regulier onderhoud.
  • Logo WSHD
    Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Waterschap Hollandse Delta werkt hiervoor samen met een aantal aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.