Waterschap Hollandse Delta maait wegbermen, slootkanten en dijken.