De Verenigde Vergadering is het algemeen bestuur van het waterschap. De dijkgraaf is voorzitter van de Verenigde Vergadering. De Verenigde Vergadering kent drie vaste adviescommissies, die voorafgaand aan de besluitvormende vergadering advies uitbrengen over de thema's waar zij voor zijn aangesteld:
- de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)
- de commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)
- de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).
De commissies worden bemenst door VV- en (beëdigde) steunfractieleden. 

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft dertig leden. Samen nemen zij besluiten over wat het waterschap doet en hoe we onze taken uitvoeren. De inwoners en bedrijven kiezen de leden van de Verenigde Vergadering. Dat gebeurt elke vier jaar bij de waterschapsverkiezingen. Op 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. In het bestuurlijke informatiesysteem vind je de besluiten die de Verenigde Vergadering de afgelopen periode heeft genomen. 

Verenigde Vergadering per 29 maart 2023
Verenigde Vergadering per 29 maart 2023
 • Komende openbare vergaderingen

  De adviescommissies en de Verenigde Vergadering zijn openbaar. Bekijk de actuele data.

 • Schriftelijk bericht aan de VV

  Als je een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kun je een officieel bericht schrijven aan de Verenigde Vergadering.

 • Spreekrecht aanvragen

  Tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur mag iedereen tijd vragen om iets te zeggen. Dit heet spreekrecht. Hieronder lees je hoe je dit kunt aanvragen.

 • Vergaderingen bijwonen of terugkijken

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Iedereen met interesse in het werk van het waterschap mag er bij aanwezig zijn.

Samenstelling Verenigde Vergadering en steunfractieleden bestuursperiode 2023-2027 (klik door op de naam voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld nevenfuncties) 

 LedenPartij
W.A. Sjoukes (Wim), Oostvoorne
(fractievoorzitter)
Waterschapspartij Hollandse Delta                  
C.L.K. Rijsdijk (Cicilia), Barendrecht
(heemraad)
Waterschapspartij Hollandse Delta
F. Kumas (Fatih), DordrechtWaterschapspartij Hollandse Delta
J.H. Kalle (Hans), HerkingenWaterschapspartij Hollandse Delta
A.A. Wesdorp (Arie), DirkslandWaterschapspartij Hollandse Delta
P.J. van der Eijk (Piet), Dordrecht 
(heemraad)
BBB
J. Lagerwaard (Han), RidderkerkBBB
C. Sommeling (Cor), Rockanje
(fractievoorzitter)
BBB
M.N. Hage-Barendrecht (Maaike), GoudswaardBBB
B.B.T.T. Winkels (Branco), Hoogvliet Rotterdam
(fractievoorzitter)
CDA
J.J.M. van Oorschot (Frank), Achthuizen
(heemraad)
VVD
T.E. van Ditmars (Terry), Zwijndrecht
(fractievoorzitter)
VVD
T.A.G. Peeterman (Theo), RotterdamVVD
H.H. Wiersma-den Dulk (Hennie), Hellevoetsluis
(heemraad)
PvdA
J. van Lammeren (Joris), Rotterdam
(fractievoorzitter)
PvdA
W. de Jong (Wim), Hendrik-Ido-Ambacht
(fractievoorzitter)
SGP
B. Staat (Bert), DordrechtSGP
B. Canton (Bart), Hendrik-Ido-Ambacht
(fractievoorzitter)
Partij voor de Dieren
L.M. Klompenhouwer (Lisa), HellevoetsluisPartij voor de Dieren
A. Mollema (Anne), Dordrecht  
(heemraad)
Water Natuurlijk
K.R. Wilkens-van Geloven (Konnie), Maasdam
(fractievoorzitter)
Water Natuurlijk
S.M. Roos (Servaas), Oud-Beijerland 
(fractievoorzitter)
JA21
H.J.P. Scheermeijer (Harry), Ooltgensplaat
(fractievoorzitter)
ChristenUnie
M.J. de Sutter-Besters (Ria), Rozenburg
(fractievoorzitter)
Hollandse Delta Natuurlijk
A.N.M. van Scheijndel (Nico), Rotterdam
(fractievoorzitter)
50PLUS
M.J. van Buuren (Meindert), Rockanje
(fractievoorzitter)
Belang van Nederland (BVNL)

Categorie ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen (agrariërs)

LEDEN
E.A. Struik (Lies), Dirksland (fractievoorzitter)           
L.D. de Geus (Leen), Mookhoek 

Categorie Natuurterreinen

Leden
C.P. Groshart (Christa), Ridderkerk (fractievoorzitter)          
F. van Zijderveld (Frans), Zuid-Beijerland

Steunfractieleden