Jan Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.

Ik heb iets met water, omdat...

"Ik op mijn manier wil bijdragen aan de enorme klimaatopgaven waar we als Nederland en in de Hollandse Delta voor staan. We hebben een grote klus te klaren. Waterschappen werken eigenlijk al jaren aan het aanpassen van het waterbeheer en de dijken aan het klimaat.”

Dijkgraaf Jan Bonjer