Jan Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.

Jan Bonjer is per 1 mei 2020 dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.

Portefeuille

Jan Bonjer is verantwoordelijk voor:

  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Calamiteitenzorg
  • Communicatie
  • Dienstverlening
  • Digitale transformatie
  • Juridische Zaken
  • Organisatieontwikkeling
  • Personeel en Organisatie
  • Toezicht/ Handhaving
  • Vergunningverlening

Contactgegevens

Ik heb iets met water, omdat...

"Ik op mijn manier wil bijdragen aan de enorme klimaatopgaven waar we als Nederland en in de Hollandse Delta voor staan. We hebben een grote klus te klaren. Waterschappen werken eigenlijk al jaren aan het aanpassen van het waterbeheer en de dijken aan het klimaat.”

Dijkgraaf Jan Bonjer

Nevenfuncties

Instantie/ bedrijf / beroep Betaald / onbetaald
Voorzitter Raad van Toezicht HMC, Hout- en Meubileringscollege (MBO) B
Lid Raad van Advies Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming B

 

 

Laatste nieuws uit de portefeuille van de dijkgraaf