Jan Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.

Jan Bonjer is per 1 mei 2020 dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.

Portefeuille

Jan Bonjer is verantwoordelijk voor:

 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Calamiteitenzorg
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Digitale transformatie
 • Juridische Zaken
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel en Organisatie
 • Toezicht/ Handhaving
 • Vergunningverlening

Contactgegevens

Ik heb iets met water, omdat...

"Ik op mijn manier wil bijdragen aan de enorme klimaatopgaven waar we als Nederland en in de Hollandse Delta voor staan. We hebben een grote klus te klaren. Waterschappen werken eigenlijk al jaren aan het aanpassen van het waterbeheer en de dijken aan het klimaat.”

Dijkgraaf Jan Bonjer

Nevenfuncties

Instantie/ bedrijf / beroep Betaald / onbetaald
Voorzitter Raad van Toezicht HMC, Hout- en Meubileringscollege (MBO) B
Lid Raad van Advies Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming B

 

 

Laatste nieuws uit de portefeuille van de dijkgraaf

 • Extra inzet op lozingen van plastic korrels

  Zo'n 8 biljoen plastic korrels worden er jaarlijks gemorst door de industrie. Die komen in het water en milieu terecht en zorgen daar voor vervuiling. Om het water schoon te houden, gaan we hier extra aandacht aan besteden.
  Handhaver van het waterschap op de rioolwaterzuivering Hoogvliet
 • Vergunning verleend voor stortingen in Plas van Heenvliet

  Waterschap Hollandse Delta heeft een vergunning verleend aan de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet. Met deze vergunning kan de aannemer de werkzaamheden aan het verondiepen van de plas verder voortzetten.
 • Denk mee met onze doelen voor 2022 – 2027

  Welke rol speelt water in jouw leefomgeving? Welke doelen moet het waterschap bereiken? Kom naar de online participatiebijeenkomst over het Waterbeheerprogramma en laat van je horen!
  Waterberging Waalbos in Ridderkerk. Op de voorgrond water waarin de weerspiegeling van enkele schapenwolken te zien is.