Jan Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.

Jan Bonjer is per 1 mei 2020 dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.

Portefeuille

Jan Bonjer is verantwoordelijk voor:

 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Calamiteitenzorg
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Digitale transformatie
 • Juridische Zaken
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel en Organisatie
 • Toezicht/ Handhaving
 • Vergunningverlening

Contactgegevens

Ik heb iets met water, omdat...

"Ik op mijn manier wil bijdragen aan de enorme klimaatopgaven waar we als Nederland en in de Hollandse Delta voor staan. We hebben een grote klus te klaren. Waterschappen werken eigenlijk al jaren aan het aanpassen van het waterbeheer en de dijken aan het klimaat.”

Dijkgraaf Jan Bonjer

Nevenfuncties

Instantie/ bedrijf / beroep

Betaald / onbetaald

Voorzitter Raad van Toezicht HMC, Hout- en Meubileringscollege (MBO)

B

Lid Raad van Advies Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

B

Gemeentelijke lijstadviescommissie D66 Zeeland

O

Team Verantwoord Gedrag D66

O

Voorzitter Convenant Transitie Mosselsector, op voordracht mosselvissers

B

Laatste nieuws uit de portefeuille van de dijkgraaf

 • Waterveiligheid hefboom voor duurzame stadsontwikkeling in Dordrecht

  Wie met een brede blik naar de omgeving kijkt, creëert kansen. Dat bleek ook weer tijdens het debat ‘Klaar voor De Staart’ in Dordrecht

 • 600 jaar Sint-Elisabethsvloed

  Maandag 10 mei heeft dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Historische Atlas van de Biesbosch’. In deze atlas staan 79 kaarten die het ontstaan van dit gebied laten zien.

 • Extra inzet op lozingen van plastic korrels

  Zo'n 8 biljoen plastic korrels worden er jaarlijks gemorst door de industrie. Die komen in het water en milieu terecht en zorgen daar voor vervuiling. Om het water schoon te houden, gaan we hier extra aandacht aan besteden.