De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Iedereen mag meeluisteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw mening te geven over een onderwerp. Dit heet spreekrecht. Hieronder leest u hoe u dit kunt aanvragen.

Spreekrecht 

U kunt uw mening geven over een onderwerp dat op de vergaderagenda staat in het oordeelsvormende vergaderdeel van de maandelijkse Waterschapsdag. U kunt tijdens de vergadering inspreken. Elke spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd en per vergadering kunnen maximaal 6 sprekers spreektijd aanvragen. Wilt u uw mening geven en inspreken? U kunt dit uiterlijk één dag voor de vergadering doorgeven via de knop hieronder. Vermeld in uw bericht het onderwerp waarover u uw mening wilt geven.

Vraag spreekrecht aan

Audioverslagen