De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Iedereen mag meeluisteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw mening te geven over een onderwerp. Dit heet spreekrecht. Hieronder leest u hoe u dit kunt aanvragen.

Spreekrecht 

Wanneer u uw mening over één van de onderwerpen die op de agenda’s van de Verenigde Vergadering staan wilt laten horen, kunt u dit tijdens de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering doen. Hiervoor zijn per spreker 5 minuten per agendapunt uitgetrokken. Dit spreekrecht kunt u, onder vermelding van het onderwerp en naam van inspreker, tot 24 uur voor het begin van de vergadering aanvragen via de voorzitter van de Verenigde Vergadering, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk of per e-mail naar vvhollandsedelta@wshd.nl. Omdat de vergadering op dit moment digitaal plaatsvindt, geldt dit ook voor het inspreken. Na ontvangst van uw inspreekverzoek nemen wij contact met u op om uit te leggen hoe dit praktisch in zijn werk gaat.

Vraag spreekrecht aan

Audioverslagen