Op 15 maart 2023 zijn er in Nederland weer Waterschapsverkiezingen. Ook bij ons waterschap. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in ons beheergebied kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen (verenigingen of stichtingen) deelnemen. U kunt zich kandidaat stellen.  

Op deze pagina vindt u meer informatie over de komende waterschapsverkiezingen. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar waterschapsverkiezingen@wshd.nl

Waarom stemmen?

Als waterschap zorgen we ervoor dat u kunt blijven wonen en werken in de laaggelegen polders. Bovendien werken we aan onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, circulaire economie en de Omgevingswet. Voor nu en voor de toekomstige generaties. Hoe we dat doen en in welke volgorde, beslist het algemeen bestuur. En u kunt stemmen voor het algemeen bestuur. Op 15 maart 2023 is het weer zover. 

Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen, met een eigen belasting én een eigen bestuur. Omdat u waterschapsbelasting betaalt, heeft u ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn? Hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat ons bestuur. Belangrijke vragen die uw stem verdienen.

Hoe kunt u meedoen?

Groeperingen/politieke partijen, die zich registreren bij het waterschap, kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. In de digitale 'Brochure voor partijen' staat beschreven hoe deelname aan de waterschapsverkiezingen voor partijen/kandidaten in zijn werk gaat. 

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(externe link) staat meer informatie over de integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen. De handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Politieke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werving en selectie van deze politieke ambtsdragers.