• Vergadering algemeen bestuur in januari en februari 2020

  Het investeren van bijna 3 miljoen euro in het beluchtingscircuit van RWZI Dordrecht staat onder andere op de agenda van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta in januari. Daarnaast besluit het bestuur over het proces en het betrekken van onze partners in de volgende beleidsplannen: WaterBeheerProgramma 2022-2027, StroomGebiedBeheerPlan 3 en programma Wateropgave.

 • Grote opknapbeurt voor rioolwaterzuivering Dordt

  Deze week start het waterschap met de renovatie van de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Er wordt ruim € 5 miljoen euro geïnvesteerd.

 • Besluiten algemeen bestuur 15 januari 2020

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 15 januari de volgende besluiten:

 • Jan Bonjer nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

  Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft Jan Bonjer (62 jaar) unaniem voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf.

 • Collegebesluiten 14 januari 2020

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 14 januari de volgende besluiten:

 • Start graven natuurvriendelijke oevers Piershilsche Gat en Delta Hoeve

  Deze week is gestart met het graven van ongeveer 3,3 km aan natuurvriendelijke oevers langs het Piershilsche Gat en de West-Binnenhaven in de kern Korendijk. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind maart zijn uitgevoerd.

 • Subsidie voor waterinitiatieven

  Met de stimuleringsregeling voor waterinitiatieven kunnen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden subsidie aanvragen bij waterschap Hollandse Delta. Met deze regeling wil het waterschap iedereen oproepen om mee te helpen de regio klimaatbestendiger te maken! Het waterschap startte in 2019 deze regeling die een groot succes werd. Na vier maanden was de subsidiepot voor 2019 al uitgeput. Dankzij deze regeling kunnen burgers en bedrijven ook in 2020 - met een bijdrage van het waterschap - klimaatinitiatieven nemen zoals de tuin watervriendelijk maken of een groen dak realiseren.

 • Aanvoer zoet water Westplaat in Middelharnis verbeterd

  De afgelopen weken is er gewerkt bij de Westplaat in Middelharnis. Er is gezorgd voor een betere waterkwaliteit en zoetwateraanvoer.

 • Tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’

  In Numansdorp hebben wethouder Steen en de heemraden Van Driel en Stehouwer vandaag de tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’ geopend. Deze tentoonstelling in het Nationaal Landschap Centrum laat zien hoe je zelf een steentje kunt bijdragen door je tuin klimaatbestendig te maken.

 • Waterkant Strijense Haven aanpassen

  Bij de Strijense haven (Hoeksche Waard) passen we de waterkant aan. We graven daar een natuurvriendelijke oever (NVO). Deze oever komt parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven in Strijen te liggen. Het graafwerk startte 16 december.

 • Waar baggert Hollandse Delta in 2020

  Het baggeren van sloten en singels is nodig om de hoeveelheid en kwaliteit van het water op peil te houden.

 • Vrachtwagen blokkeert Panneweg in Oostvoorne

  Tussen de Panneweg en de Groenweg in Oostvoorne is een betonauto van de weg afgegleden. Het is een smalle weg waar twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. Dirk van der Weide, handhaver bij waterschap Hollandse Delta vertelt: "Je maakt wat mee. Ik reed daar toen ik een betonmixer in de sloot aantrof. De chauffeur kwam gelukkig met de schrik vrij ! De slootkant is flink beschadigd, maar het water is niet vervuild.”

 • Collegebesluiten 17 december 2019

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 17 december de volgende besluiten genomen:

 • Natuurvriendelijke oever Vierambachtenboezem in Spijkenisse

  In juni 2018 is het besluit genomen om in Spijkenisse 280 meter natuurvriendelijke oever (nvo) aan te leggen. Nu, iets meer dan één jaar later, is het project afgerond. Mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente Nissewaard is het project voorspoedig verlopen. Het aanpassen van de oever is goed voor zowel de waterkwaliteit als het leven in het water.

 • Waterschap Hollandse Delta medeondertekenaar overeenkomst ‘doelen voor overige wateren’

  Heemraad Van Driel ondertekende op 12 december de overeenkomst ‘doelen voor overige wateren’, namens waterschap Hollandse Delta. Ook de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland doen dat en bijna alle in deze twee provincies gelegen waterschappen. De gezamenlijke overeenkomst zorgt voor uniforme afspraken en uitgangspunten voor de overige wateren.