• Waterschap start schouw

  Komende week starten we met de schouw op gewoon slootonderhoud. Deze was uitgesteld vanwege de neerslag.

 • Vernieuwen gemaal Cromstrijen

  Sinds maart vernieuwen we het gemaal in de Hoeksche Waard helemaal. Het gemaal krijgt pompen met meer capaciteit. Daarnaast maken we de watergang (sloot) langs de Torensteepoldersekade breder. Een mobiele pomp-installatie vervangt tijdelijk het gemaal. Door de situatie rond het Corona-virus is onduidelijk wanneer de vernieuwing klaar is.

 • Update maatregelen Coronavirus

  Waterschap komt ondernemers tegemoet. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om hun waterschapsbelasting gespreid te betalen of uitstel van betaling aan te vragen.

  In verband met de uitbraak van het coronavirus volgen wij de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid op. In dit bericht de laatste stand van zaken.

 • Waterschap wil beeldbepalende bomenrij behouden

  De 1.139 populieren langs het Volkerak blijven voorlopig staan. Aanleiding is een onderzoek naar de natuurwaarden dat altijd wordt gedaan bij voorgenomen bomenkap. De bomenrij blijkt van belang voor met name vleermuizen. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta besloot daarom om de bomenrij in stand houden.

 • Collegebesluiten

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 24 maart de volgende besluiten:

 • Waterstand Goeree-Overflakkee aangepast

  De gewassen op het land vragen binnenkort om zoet water. Daar houden we rekening mee. Daarom spoelen onze peilbeheerders de polders door. Dit vermindert brak water. De peilen worden hiervoor tijdelijk iets verhoogt, namelijk tussen winter- en zomerpeil in. Voor meer zoet water in de Zuiderdiepboezem, voeren onze peilbeheerders extra water af (spuien). Hierdoor zal het peil daar tijdelijk lager zijn dan normaal.

 • Aanpak Oudendijk Goudswaard

  Eind juni willen we de sloot langs de Oudendijk in Goudswaard aanpassen. Ook plaatsen we een klein gemaal (opvoer-pompje). Dit zorgt voor meer water in de watergang en vermindert het verzilten van water. Dat is beter voor het slootleven en de gewassen op het land. Het plan kun je nu online bekijken.

 • Basisscholen aan de slag met moestuin op schoolplein

  "In deze ton gaat iets meer water dan een mens elke dag gebruikt," zegt Leo Stehouwer. De heemraad van waterschap Hollandse Delta wijst naar de nieuwe regenton van de Koningin Julianaschool in Heerjansdam waar 150 liter water in kan. "Je kunt er bijvoorbeeld plantjes mee watergeven of de tuin sproeien. Dat bespaart drinkwater."

 • Schouw- 2 weken uitgesteld

  De schouw van het gewoon onderhoud is uitgesteld tot 30 maart. Dit is 1 week langer dan we eerst meldden. Dit komt omdat afgelopen week opnieuw heel veel regen is gevallen.

 • Rioolwater Hendrik-Ido-Ambacht duurzaam gezuiverd

  Waterschap Hollandse Delta zuivert het rioolwater van inwoners en bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht. Gemeente en waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Hierin staan afspraken over het zo duurzaam mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten zuiveren van het rioolwater.

 • Oude Diep in Numansdorp weer als nieuw

  Tussen de Middelsluissedijk en de A29 haalt een boot de overtollige bagger uit het Oude Diep weg. Rond 15 maart moet de brede singel in Numansdorp weer op de juiste diepte zijn. “Dan begint het broedseizoen,” zegt Gert Boon van Hollandse Delta.

 • De Natte Krat als waterbuffer

  De Natte Krat is een initiatief om regenwater op te vangen.

 • Vergaderingen algemeen bestuur in maart

  Deze maand zijn er diverse vergaderingen van het algemeen bestuur. Op de agenda staat onder andere het voorstel voor een investering van bijna 2,7 miljoen euro voor de renovatie van gemaal Stellendam met visvriendelijke pompen. Daarnaast besluit het bestuur over het Uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft duidelijkheid over de onderzoeken, onderhouds- en uitvoeringswerkzaamheden die we in 2020 willen gaan doen.

 • Vier kruispunten Rotterdamseweg aangepakt

  Waterschap Hollandse Delta gaat vier kruispunten van de Rotterdamseweg tussen de A15 en de Ringdijk in Ridderkerk aanpakken. Om het woon- werkverkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt alleen in het weekend gewerkt. Steeds een ander kruispunt wordt een weekend afgesloten.

 • Onderhoud Immanuel Kantstraat Rotterdam

  In Rotterdam in de Immanuel Kantstraat vervangen we vanaf augustus de persleiding van gemaal ‘Spinozaweg’. Gemeente Rotterdam vervangt tegelijkertijd het riool in deze buurt. Hierdoor hoeft de straat maar 1 keer open en duurt het overlast minder lang. Op dinsdag 3 maart kunt u vragen stellen aan het waterschap of de gemeente.

  Inloopavond

  Op dinsdagavond 3 maart leggen we aan u uit wat het waterschap en de gemeente gaan doen. Om 19.00 uur start de presentatie in De Oranjehof (Immanuel Kantstraat 2). Na de presentatie kunt u vragen stellen. Meer informatie over de inloopavond.

  Gemaal Spinozaweg

  Een gemaal pompt onder andere teveel water weg bij een regenbui. Een persleiding is een buis waardoor het gemaal water afvoert.

  Gemaal ‘Spinozaweg’ pompt teveel water weg in de ‘Molierebuurt’. Het gemaal heeft buizen liggen door de straten Bierens de Haanweg, de Schoppenhauerstraat en de Immanuel Kantstraat. De buizen komen uit in de sloot bij de Smeetlandsedijk.

  Voorbereiden op hevigere regenbuien

  In de toekomst verwachten deskundigen hevigere regenbuien en meer wateroverlast. Gemaal Spinozaweg moet dan in korte tijd meer water kunnen wegpompen. De persleiding in de Immanuel Kantstraat is daarvoor te smal. Door de persleiding te vervangen, is het gemaal en de Molierebuurt weer klaar voor de toekomst.