• Meer leven in Brielse Meer

  10 oktober 2019 startte waterschap Hollandse Delta met de aanleg van 7 vispaaiplaatsen rond het Brielse Meer. Deze komen tussen Spijkenisse en Oostvoorne. De vispaaiplaatsen geven vissen meer bescherming. Daarnaast biedt het ruimte aan meer verschillende water- en oeverplanten. De paaiplaatsen zorgen dus voor meer leven in en rond het meer.     

 • Collegebesluiten 8 oktober 2019

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 8 oktober de volgende besluiten:

 • Kwetsbaarheden Hoeksche Waard door klimaatverandering in beeld

  Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden dit jaar een klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. Met deze test komen de kwetsbaarheden in de Hoeksche Waard in beeld die voortkomen uit de veranderingen in ons klimaat. Denk hierbij aan overlast door water, hitte en droogte. Op 8 oktober hebben wethouder Harry van Waveren en heemraad Johan van Driel op symbolische wijze met gieters en water de resultaten online gezet. Dit gebeurde tijdens het klimaatatelier waarin een risicodialoog werd gevoerd met belanghebbende organisaties.

 • Kom langs bij de Veiligheidsdag Barendrecht

  Op zaterdag 12 oktober is het weer zover: De Veiligheidsdag op het gemeentehuisplein (Binnenhof, gemeentehuiszijde) in Barendrecht!

 • Plan: natuurvriendelijke oever Strijense haven

  Bij de Strijense haven (Hoeksche Waard) maken we een natuurvriendelijke oever (NVO). Deze oever komt parallel aan de Schenkeldijk in de Nieuwe Haven in Strijen te liggen. Dit gebeurt aan het einde van dit jaar. Het plan voor de NVO kunt u tot en met 12 november bekijken op www.overheid.nl. Tot en met 12 november kunt u mogelijk bezwaar maken.  

 • Vervuild slootwater in deel van Barendrecht

  In een gedeelte van Barendrecht zijn de sloten vervuild met rioolwater. Het gaat om een gebied tussen de Dierensteinweg - 1e Barendrechtseweg - de Binnenlandse Baan – het spoor. Waterschap en gemeente werken nauw samen om de vervuiling op te lossen.

 • Hollandse Delta zoekt eigenaren van spookbootjes

  Hollandse Delta is op zoek naar de eigenaren van twee plezierbootjes. Het ene bootje ligt al langere tijd onbeheerd  bij een van de eilandjes in het Brielse Meer. Het tweede bootje dobberde in het water rond. “Die hebben we ook maar vastgelegd om ongelukken te voorkomen”, zegt  een medewerker van het waterschap.

 • Lagere waterpeilen in de sloten

  Vanaf deze week verlagen we langzaamaan het waterpeil in de sloten. We gaan naar het zogenaamde winterpeil. Het winterpeil is lager dan het zomerpeil. Zo maken we meer ruimte in de sloten voor het opvangen van regen.

 • Rioolwaterzuivering Goedereede gerenoveerd

  Het beluchtingscircuit van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Goedereede is gerenoveerd. Waterschap Hollandse Delta heeft de binnenste betonnen ringen in een afvalwatertank vervangen. De rwzi aan de Teuntjesweg in Goedereede ligt op de kop van Goeree-Overflakkee.

 • Stormseizoen van start

  Vandaag begint het stormseizoen. Dat betekent dat het waterschap extra goed op de dijken let. 

 • Waterpeil Zoetwaterkanaal tijdelijk lager

  De komende tijd wordt het waterpeil van het Zoetwaterkanaal wat lager gezet. Dit is nodig om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 • Werkzaamheden Hofdijksweg Ouddorp en Goereeseweg in Goedereede

  Op maandag 30 september 06.00 uur starten de onderhoudswerkzaamheden aan de Hofdijksweg in Ouddorp en de Goereeseweg in Goedereede. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 november 18.00 uur.

  Voor de veiligheid wordt de weg in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand (fiets)verkeer kan gebruik maken van een omleidingsroute die met gele borden wordt aangegeven. De weg blijft zoveel mogelijk toegankelijk voor direct aanwonenden. Het kan voorkomen dat u even moet wachten op bijvoorbeeld een machine i.v.m. de werkzaamheden.

 • Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 25 september 2019

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 25 september de volgende besluiten:

 • Collegebesluiten 24 september 2019

  Onze dijken moeten veilig zijn, daarom zijn wij wettelijk verplicht om ze regelmatig te beoordelen en als nodig te versterken. Dit geldt voor de grote dijken (primaire dijken: langs zee en grote rivieren), maar ook voor de kleinere dijken meer landinwaarts (regionale dijken).

 • Hoogwatertest in Dordtse binnenstad

  Waterschap Hollandse Delta test op woensdag 25 september samen met de gemeente Dordrecht de waterdichtheid van de Dordtse binnenstad. De jaarlijkse vloedschottentest in het historisch hart van Dordrecht is bijzonder omdat alle waterkeringen worden getest. In het centrum van Dordrecht zijn er enkele straten die als primaire waterkering fungeren. Deze dijken worden op sommige plekken doorsneden door straten, stegen en voordeuren. Met het systeem van vloedschotten aan de Prinsenstraat, Voorstraat en de Riedijk beschermt het waterschap de historische binnenstad van Dordrecht bij extreem hoog water.