• Gemalen: onmisbare schakels in de polder

  Er hingen geen slingers op en ook de vlag werd niet gehesen bij gemaal Waleweg in Strijen, toen daar eind november een nieuw krooshek werd geplaatst.

 • Start met verbeteren water Bernisse

  Waterschap Hollandse Delta start vanaf 9 december met de eerste werkzaamheden uit het Ontwikkelplan Bernisse. De werkzaamheden zorgen voor beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse. Het Ontwikkelplan is vorig jaar in nauw overleg met inwoners, gemeente en natuurorganisaties samengesteld. 

 • Collegebesluiten 3 december 2019

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 3 december de volgende besluiten genomen:

 • Controle op onderhoud sloten en singels

  Jaarlijks voert Hollandse Delta in ons gebied een controleronde uit voor buitengewoon onderhoud. Op 2 januari 2020 starten we met deze zogenoemde baggerschouw.

 • Spoedreparaties asfalt Oostmolendijk Ridderkerk

  Woensdag 4 december worden spoedoperaties aan het asfalt uitgevoerd op de Oostmolendijk in Ridderkerk. De werkzaamheden bestaan uit het frezen en asfalteren van de asfaltverharding en scheuren worden gevuld.

 • Besluiten algemeen bestuur 27 november 2019

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 27 november de volgende besluiten:

 • Beter water voor De Westplaat in Middelharnis

  Waterschap Hollandse Delta en gemeente Goeree-Overflakkee zorgen samen voor grotere zoet wateraanvoer en betere waterkwaliteit in woonwijk ‘De Westplaat’. De werkzaamheden starten 2 december en duren tot half januari.

 • College besluit over nieuw afvalwaterakkoord Hendrik-Ido-Ambacht

  Het dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 19 november ingestemd met een nieuw afvalwaterakkoord met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Hoe maak je je tuin geschikt voor extreem weer?

  Kom daarvoor woensdag 20 november tussen 14.00 - 17.00 uur naar de Bibliotheek in Ridderkerk centrum.
  Gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta zijn aanwezig met mooie voorbeelden om jouw tuin geschikt te maken voor water, mens en dier. Hiervoor werken we samen met Operatie Steenbreek.

 • Kinderklimaattop Dordrecht vol ideeën

  Vrijdagochtend waren 250 basisschoolkinderen op bezoek bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hier presenteerden de 10 deelnemende scholen hun aanpak voor een klimaatprobleem. Leerlingen uit groep 6 deden lieten in zelfgemaakte video's zien hoe het volgens hen beter kon. Een deskundige jury prezen de deelnemers om hun aanpak en oplossingen. In de jury zaten de jeugdburgemeester van Dordrecht en jeugdbestuurders van waterschap Hollandse Delta en Rivierenland. Alle kinderen brulden enthousiast op het einde  dat ze zeker aan de slag gingen met hun probleem. En misschien ook wel met aanpakken van de andere problemen die ze langs hadden zien komen. 

 • Helledijk voorlopig dicht voor doorgaand verkeer

  De Helledijk in Oude-Tonge heeft veel te lijden van het bouwverkeer naar de bouwlocatie aan de Molenweg. De toestand van de weg is zo verslechterd, dat de veiligheid voor het verkeer in het geding is.

 • Waterschap deelt gratis LED fietsverlichting uit

  Om fietsers op de wegen van het waterschap te attenderen op hun zichtbaarheid, deelt heemraad Petra van Nes gratis LED fietsverlichting uit, inclusief batterij, tijdens de ochtendspits.

 • Vergaderingen algemeen bestuur in november

  Op 27 november staat er weer een vergadering van het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering gepland. Op de agenda staat onder meer de programmabegroting 2020 en de bijbehorende nieuwe belastingtarieven. Ook komt het Bestuursprogramma aan bod. Hierin staan de speerpunten van het algemeen bestuur voor de periode 2019-2023.

 • Nieuwe directieraad stelt zich voor

  Roland Vissers en Vincent Bergsma zijn de nieuwe directeuren van waterschap Hollandse Delta.

 • Jaarlijkse schouw slootonderhoud

  Ieder jaar voert het waterschap controle uit op het onderhoud van sloten en singels. Dit wordt de schouw genoemd. Op 1 december aanstaande starten we daarmee.