Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels is door water in te laten vanuit de rivieren. Bij vorst zal het waterschap het in- en uitlaten van water minimaliseren, binnen de wettelijke grenzen, om de aangroei van ijs mogelijk te maken. Op het moment dat het dooit, gebeurt dat geleidelijk en wordt het gesmolten ijs afgevoerd.

Gladheid

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan wij samen met gemeenten en provincie de strijd tegen gladheid aan, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kunt. Onze mensen gaan vaak 's nachts voor u op pad, langs de belangrijkste wegen, fiets- en busroutes.

Actuele strooiroutes

Duurzaamheid

Bij gladheid en sneeuwval strooit het waterschap de waterschapswegen om te zorgen dat u daar zo weinig mogelijk last van heeft. De doorgaande wegen, openbaar vervoer- en fietsschoolroutes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt of wegen waarvan het gebruik niet noodzakelijk is, zijn niet in het strooischema opgenomen. Er wordt ook niet gestrooid op toeristische fietspaden en op het Eiland van Dordrecht. De wegen en fietspaden zijn daar In beheer bij de gemeente Dordrecht.

In het kader van de duurzaamheid is er de nodige aandacht geweest voor een goede afstelling van het strooimaterieel en instructie aan de gladheidsbestrijders. Dit om onnodig zoutverbruik te voorkomen.

Wij houden u via twitter op de hoogte wanneer wij de wegen gaan strooien.

Tips bij gladheid

  • Pas uw snelheid aan.
  • Let extra op bij aansluitende wegen, of deze  wel of niet zijn gestrooid.
  • Let extra op kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers en motorrijders. 
  • Neem ruim de tijd voor uw reis.

Schaatsen

Het waterschap gaat niet over de kwaliteit van het ijs. Voor de betrouwbaarheid van het ijs kunt u het beste informeren bij uw plaatselijke ijsclub. Hollandse Delta adviseert dringend om nooit in de buurt van gemalen te schaatsen. Het is daar altijd onbetrouwbaar, omdat het water in beweging blijft.

Dode vissen en watervogels

Dode vissen kunnen met name voorkomen bij een lange periode van extreme koude en voornamelijk in zeer ondiepe sloten en singels. Dode vissen en dode watervogels kunnen gemeld worden bij het waterschapsloket. Indien watervogels vastgevroren zitten in het ijs, belt u met de dierenambulance.

Eendjes voeren

Indien u eendjes wilt voeren, doe dit dan op het land. Zorg ervoor dat het brood niet in het water beland. Teveel brood in het water zorgt er voor dat er veel voedsel in het water zit, waardoor bacteriën en planten sneller kunnen groeien.

Waterkeringen

Dijkwachtorganisatie

De dijken in het gebied van Hollandse Delta zijn gemaakt om het slechte weer te weerstaan. Als het echt heel slecht weer is, kunt u vertrouwen op de calamiteitenorganisatie van het waterschap. Deze organisatie bestaat uit meer dan 700 dijkwachten die in deze omstandigheden de dijken inspecteren. Ze zijn dan de ogen en oren van het waterschap.

Stormseizoen

Vanwege de kans op slecht weer mogen er na 1 oktober geen werkzaamheden worden gedaan die de dijken kunnen verzwakken. Bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen of het bouwen van een huis tegen de dijk. In de winter inspecteren we de dijken natuurlijk wel om te kijken of er bijvoorbeeld geen bomen zijn omgewaaid. Omgewaaide bomen kunnen grote kuilen veroorzaken die de dijk kunnen verzwakken. Ziet u iets vreemds aan de dijk? Meld dat dan bij ons waterschapsloket.

Zuiveren

Het zuiveren van rioolwater is een biologisch proces. Door daling van de watertemperatuur wordt dit proces vertraagd. Ook plotselinge temperatuursdalingen door smeltwater dat periodiek op de zuivering komt, hebben effect op het zuiveringsproces. Daarnaast komt strooizout via het riool in de zuivering terecht. Het gevolg is dat het afvalwater minder wordt gezuiverd. Door meer bacteriën aan het afvalwater toe te voegen, die het water zuiveren, zorgt Hollandse Delta ervoor dat het afvalwater weer voldoende wordt gezuiverd.

Oliebollenvet

In december lozen burgers wel eens oliebollenvet in het riool. Door gestold oliebollen- en frituurvet kunnen echter de persleidingen naar de zuiveringen verstopt raken. Ook kunnen onderdelen van de zuivering door het vet vastlopen waardoor de zuiveringsinstallatie niet voldoende functioneert. Het advies is dan ook om oliebollen/frituurvet aan te bieden aan milieuparken en -straten of in sommige supermarkten. Het vet wordt dan weer gerecycled en dat is milieuvriendelijker. Ook kan het vet in de afvalcontainer worden aangeboden.