Over de dijkbewaking

Bij storm, hoogwater en hevige regenval zijn we als waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, komen we in actie.

Inspectie van dijken en duinen

Het klimaat verandert. Daarom moeten we de kwaliteit van de dijken en duinen goed in de gaten houden. Medewerkers van Hollandse Delta inspecteren deze waterkeringen. Als het nodig is, zorgen ze ervoor dat ze worden versterkt. Zij inspecteren dijken en duinen op onvolkomenheden en 1 keer in de 12 jaar wordt heel uitgebreid gekeken naar de veiligheid. 

Bij een hoge waterstand van bijvoorbeeld de grote rivieren kan er onverwacht iets gebeuren dat slecht is voor het functioneren van dijken en duinen. Het is belangrijk om schade door een hoge waterstand zo snel mogelijk op te merken. Daarom inspecteert Hollandse Delta dijken en duinen als het water hoog staat. Daarbij worden we geholpen door vrijwillige dijkwachten.
 

Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis

Dijkwachtorganisatie

De dijkwachten gaan bij extreem weer op pad om dijken en duinen te inspecteren. Dijkwachten zijn vrijwilligers die in het gebied van Hollandse Delta wonen. Zij zorgen ervoor dat de Zuid-Hollandse Eilanden ook in barre weersomstandigheden leefbaar zijn en blijven. Het water in de grote rivieren en vanuit zee moet een extreem hoge waterstand bereikt hebben, voordat we overgaan op dijkbewaking. Dat komt gelukkig zelden voor.

Informatie voor dijkwachten

Dijkringen houden water tegen van grote rivieren en vanuit zee

Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in 7 dijkringen, die het land beschermen tegen water. Een dijkring is een gebied dat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zo aangelegd dat ze een zeer hoge waterstand kunnen keren.