Vullen van de strooiwagen

Stopt het waterschap met strooien bij lage temperaturen? 

 
Hollandse Delta blijft strooien zolang dat nodig is. Bij wegdektemperaturen beneden de -7 à -8 graden werkt het zout nagenoeg helemaal niet. Het blijven strooien heeft op dat moment geen effect meer. Bovendien wordt het zout niet goed ingereden als er minder verkeer op de weg is. Het blijven strooien heeft hierdoor minder effect. Ondanks het strooien kan er dus sprake zijn van verraderlijke gladheid. Hollandse Delta vraagt de weggebruiker alert te zijn en voorzichtig te rijden.

Waarom strooit het waterschap 'nat'?  

Door het zout, vlak voordat het op de weg wordt gestrooid, nat te maken met een zoutoplossing blijft het zout beter op de weg liggen. Hierdoor verwaait het ook veel minder, kan nauwkeuriger worden gestrooid. Door nat te strooien besparen we op kosten en wordt het milieu minder belast.

Wanneer gaat het waterschap strooien?  

Rijkswaterstaat krijgt een automatische melding via sensoren langs de rijkswegen. Wanneer de strooiploegen van Rijkswaterstaat op pad gaan, wordt ook het waterschap ingelicht. Op dat moment gaat Hollandse Delta de waterschapswegen strooien.


Wat voor strooimethode gebruikt Hollandse Delta?

Hollandse Delta strooit preventief met nat zout. Voordat we verwachten dat het glad gaat worden, wordt er gestrooid. Het waterschap probeert op die manier het ontstaan van gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk te voorkomen. Bij veel sneeuw of ijzel is alleen een strooiactie vooraf niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moet er vaker gestrooid worden, of bij hevige sneeuwval in korte tijd met sneeuwschuivers gewerkt worden.

Actuele strooiroutes per regio

Hollandse Delta houdt de doorgaande wegen, routes van het openbaar vervoer routes en fietsschoolroutes berijdbaar. Deze routes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt of wegen waarvan het gebruik niet noodzakelijk is, zijn niet in het strooischema opgenomen. Het waterschap strooit geen toeristische fietspaden. Voor elke regio is een actueel strooischema te zien op onderstaande kaart.

Bekijk de strooiroutes in ons gebied