Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels is door water in te laten vanuit de rivieren. Bij vorst zal het waterschap het in- en uitlaten van water minimaliseren, binnen de wettelijke grenzen, om de aangroei van ijs mogelijk te maken. Op het moment dat het dooit, gebeurt dat geleidelijk en wordt het gesmolten ijs afgevoerd.