Het algemeen bestuur van een waterschap heet de Verenigde Vergadering (VV). De VV van waterschap Hollandse Delta heeft 30 leden. De voorzitter van de VV is de dijkgraaf. De leden worden gekozen door de inwoners en bedrijven van de Zuid-Hollandse eilanden. Om de 4 jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden.