De water- en wegenbeheerprogramma bevatten het meerjarige beleid en de doelen van waterschap Hollandse Delta. Beide plannen gelden voor de periode 2022-2027. 

Het water- en wegenbeheerprogramma heeft betrekking op 4 kerntaken

  • veilige dijken en duinen
  • voldoende en schoon water
  • het schoonmaken van afvalwater
  • wegen en fietspaden

Om deze taken ook in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, houden we rekening met klimaatverandering, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit.

Lees de samenvatting van het water- en wegenbeheerprogramma

Het Waterbeheerprogramma

Het Wegenbeheerprogramma

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je samenwerken met het waterschap?

Voortgang op de doelen

Jaarlijks rapporteren we de voortgang op onze doelen. Dit doen we door middel van de rapportage Waterwerken. 

Bekijk de rapportage Waterwerken