Openheid en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten voor het inkoopbeleid van waterschap Hollandse Delta. Het beleid sluit aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

Waterschap Hollandse Delta is verplicht om opdrachten, waarvan de waarde boven een bepaald drempelbedrag komt, (Europees) aan te besteden. De drempelbedragen voor de periode van 2020 en 2021 zijn:

  • Leveringen en diensten: € 214.000,-- (ex. BTW)
  • Werken: € 5.350.000,-- (ex. BTW)

Aanbestedingen 

Zowel Europese als nationale openbare aanbestedingen worden aangekondigd via de website http://www.tenderned.nl.

Klachten bij aanbestedingen

De klachtenregeling van waterschap Hollandse Delta is gebaseerd op de standaard voor klachtafhandeling door aanbestedende diensten en ondernemers. Deze uniforme klachtenregeling is tot stand gekomen in samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers en draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

U kunt uw klacht sturen naar aanbestedingsklacht@wshd.nl.

Vragen 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke Zaken, vakgroep Inkoopdoor een e-mail te sturen naar aanbesteding@wshd.nl.