Openheid en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten voor ons inkoopbeleid. Dit sluit aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en behoorlijk bestuur. Wij zijn verplicht om opdrachten waarvan de waarde boven een bepaald drempelbedrag komt (Europees) aan te besteden.

De drempelbedragen voor 2024 en 2025 zijn:

  • Leveringen en diensten: €221.000 (exclusief BTW)
  • Werken: €5.538.000 (exclusief BTW)

Europese en nationale openbare aanbestedingen van Hollandse Delta worden aangekondigd op Tenderned(externe link)

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of vragen stuur een mail naar aanbesteding@wshd.nl.

Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.