Openheid en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten voor het inkoopbeleid van waterschap Hollandse Delta. Het beleid sluit aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.