Missie, strategie en beleid

Onze missie, strategie en beleid geven richting aan wat wij doen en hoe wij werken.

Missie

"Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever."

Strategie en beleid

De strategie en het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op:

  • het bieden van veiligheid tegen wateroverlast
  • veilige (vaar)wegen
  • voldoende en schoon oppervlaktewater

Ook werken we actief aan de ruimtelijke inbedding van "water", met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen.

We werken nauw samen met bijvoorbeeld gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, natuur- en belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling en open houding wegen we belangen tegen elkaar af en maken we keuzes die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak.

Kunst en historische collectie

Wist je dat we een uitgebreide kunstcollectie beheren? De collectie bestaat uit onder andere historische glazen, stembussen, peilstokken, schilderijen en meubilair. 

Bezoek het online museum

Oude landkaart gemaakt door Melchior Bolstra (na 1741) De titel is: KAART VAN DE BENEEDEN RIVIER DE MAAS EN DE MERWEDE VAN DE NOORDZEE TOT GORINCHEM Gecopieerd na de Kaart van den Landmeter M. Bolstra