De inhoud is geladen.

Home

Nieuws

  • Nieuwe lekkage aan persleiding bij rioolwaterzuivering Zwijndrecht

    Vrijdagochtend 12 juli werd geconstateerd dat de persleiding naar de rioolwaterzuivering Zwijndrecht nabij de Lindtsedijk lekt.

  • Waterschap start met emissiecoaches

    Speciale emissiecoaches gaan boeren op de Zuid-Hollandse eilanden helpen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Minder van deze middelen in de sloot is beter voor de waterkwaliteit. De subsidie hiervoor is nu definitief toegekend.

  • Verenigde Vergadering 10 juli 2024

    Het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta vergadert vanavond. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Let op, de aanvangstijd is gewijzigd naar 17.15 uur.