Eind 2017 rondde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden in zijn gebied af. In ruim 12 jaar is binnen budget (300 miljoen) en planning ruim 66 km dijk in 13 projecten afgerond. Bewoners en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de Hollandse Delta beschermd is tegen het water. Ten minste tot 2050.

Maar werken aan waterveiligheid houdt nooit op, daarom kijken we nu alweer verder. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, hogere waterstanden deze zaken vragen om alertheid. Daarom zijn we gestart met een nieuwe toetsronde waarbij wij metingen doen volgens de laatste inzichten.

Omdat we als waterschap Hollandse Delta nog slimmer met onze dijken willen omgaan, gebruiken wij in onze nieuwe projecten de innovatieve combi-dijkscan. In een mix van verschillende meettechnieken brengen we de samenstelling en kwaliteit van het dijklichaam en de dijkondergrond in beeld. Hierdoor kunnen betere maatregelen nemen tegen minder kosten en met minder overlast voor de omgeving en omwonenden.

Wat wij geleerd hebben van onze afgelopen projecten delen wij graag via de spectaculaire en unieke Virtual Reality-beleving. Hierin nemen wij je mee langs een schat aan kennis over de dijkversterking op de Zuid-Hollandse eilanden. Vlieg als een vogel over het gebied, zoom in op interessante hotspots en laat je verrassen! Veel kijkplezier!

360 graden virtual reality dijkversterkingen

Alternatief
https://360vr-video.nl/wshd