Het wordt droger en warmer: wat kun jij doen?

Het wordt steeds droger en warmer. De kans op langdurige droogte neemt steeds toe. Ook hittegolven komen steeds vaker voor. Als het lange tijd achter elkaar niet of te weinig regent, kan er een watertekort ontstaan. Er is dan niet genoeg water voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur. Planten verdrogen, oppervlaktewater en grondwater kan verzilten, oogsten kunnen mislukken en boten kunnen bij lage waterstanden niet meer varen. 

Wat doet het waterschap?

In droge en warme tijden zorgt Hollandse Delta ervoor dat voldoende water beschikbaar is in sloten en singels en dat de kwaliteit van het water op orde is. Dit gebeurt door water vanuit de rivieren in te laten. Bij aanhoudende droogte wordt het water in sommige rivieren steeds zouter door water vanuit zee. Het water vanuit deze rivieren laten we normaal in de polders. Wanneer dit water te zout wordt (verzilting), kan dit niet meer omdat zout water slecht is voor de natuur. 

Het waterschap houdt ook de kades en dijken goed in de gaten in tijden van droogte omdat er scheuren kunnen ontstaan. Deze kunnen door uitdroging of inklinking minder stabiel worden. Deze scheuren worden met kleikorrels opgevuld en de kade wordt nat gehouden.

Lees hier meer over wat het waterschap doet in tijden van warmte en droogte 

Extreme droogte

Bij aanhoudende droogte kan het waterschap aan je vragen om zuinig aan te doen met water. Dit geldt voor iedereen. Als het extreem droog blijft en er bijna geen zoetwater meer voorhanden is, kan er een verdringingsreeks in werking treden (artikel 2.1 Waterbesluit). Hierin is wettelijk vastgelegd welke volgorde geldt voor de watervoorziening. 

De volgorde is grofweg: 
waterkeringen - nutsbedrijven (drinkwater en energie) - kleinschalig hoogwaardig gebruik - overige behoeften.

Hoe kun jij zelf de gevolgen van droogte beperken?

  • Zorg voor veel planten en bloemen in je tuin of op je balkon. 
  • Plant een boom die schaduw geeft en de lucht verkoelt. 
  • Vervang tegels in je tuin door groen en koppel je regenpijp af. Hiermee zorg je ervoor dat er meer water in de grond kan wegzakken en dat het grondwater wordt aangevuld. 
  • Ga zuinig om met drinkwater door water tijdens periodes van droogte te besparen.