Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Schoon water

We willen graag dat het water in alle sloten en singels schoon is. In een sloot met goede waterkwaliteit leven veel verschillende waterplanten en waterdieren. Het waterschap werkt op verschillende manieren aan de waterkwaliteit:

Voor een aantal grotere wateren gelden de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hollandse Delta heeft 41 van deze wateren in beheer. Deze moeten in 2027 allemaal een goede waterkwaliteit hebben.

We kunnen het niet alleen

Water stroomt. Dat betekent dat we het niet alleen kunnen. Om de waterkwaliteit te verbeteren werken we nauw samen met allerlei partners, bedrijven, organisaties en andere overheden. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen. 

Word een waterbaas

Het laatste nieuws

 • Wat te doen met het water in het zwembad of in de hottub buiten? Lees onze tips over verantwoord afvoeren van dit water.
  Kunststof zwembad waarin twee kinderen zwemmen met een opblaasbare dolfijn
 • In de afgelopen 30 jaar is het aantal uitheemse rivierkreeften in de Nederlandse sloten aanzienlijk toegenomen. Waar er elders in het land sprake is van overlast door de diertjes is deze in ons gebied nog niet vastgesteld.
  Rode Amerikaanse Rivierkreeft
 • Binnenkort gaan we aan de slag langs de Oud-Beijerlandse Kreek. Met het project verbeteren we de waterkwaliteit en ecologische waarde in het gebied. Het projectplan ligt tot 16 september ter inzage.
  Oud Beijerlandse Kreek
 • In augustus beginnen we met baggeren in Zwijndrecht. Het gaat om de sloten en singels aan de Devel, Lindenweg, Develsluis, Molenvliet en Nederhoven. In maart 2022 zijn de werkzaamheden klaar.
 • Met je supboard lekker van het water genieten? Zeker doen! Maar let op je veiligheid en de natuur.
  Suppen op het water vanuit de lucht gezien, wat zijn de regels bij supboarding
 • De bodem en het watersysteem, ze lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar.
 • Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft Hollandse Delta en een aantal organisaties de krachten gebundeld in de ‘Proeftuin Sediment Rijnmond’.
 • Jonge paling (glasaal) trekt vanuit zee naar de zoete en brakke polderwateren om daar op te groeien. Uit onderzoek van het project Samen voor de Aal blijkt dat ook bij de kunstwerken van Hollandse Delta volop glasaal voor komt. Dit onderzoek helpt ons bij het verbeteren van de visintrek.
  Glasalen
 • DNA in water, wat kunnen we daarmee? Nou, meer dan je denkt...