Deskundige medewerkers van waterschap Hollandse Delta zorgen ervoor dat er schoon water is op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Schoon water

We willen graag dat het water in alle sloten en singels schoon is. In een sloot met goede waterkwaliteit leven veel verschillende waterplanten en waterdieren. Het waterschap werkt op verschillende manieren aan de waterkwaliteit:

Voor een aantal grotere wateren gelden de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hollandse Delta heeft 41 van deze wateren in beheer. Deze moeten in 2027 allemaal een goede waterkwaliteit hebben.

We kunnen het niet alleen

Water stroomt. Dat betekent dat we het niet alleen kunnen. Om de waterkwaliteit te verbeteren werken we nauw samen met allerlei partners, bedrijven, organisaties en andere overheden. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen. 

Word een waterbaas

Het laatste nieuws

 • De ijsvogel is een razendsnelle oranje en blauwe verschijning. Je kunt ze zien zitten op laaghangende takken boven het water loerend naar visjes.
  IJsvogel
 • Begin december start de uitvoering van het project ‘Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer’. We automatiseren een aantal installaties waarmee we het water regelen. Daardoor kunnen we het water nog efficiënter en op afstand sturen. Zo zorgen we, nu en in de toekomst, voor voldoende zoet water in de hele regio.
 • In maart dit jaar hebben we ruim duizend wilgenstaken geplant op de oevers van de Bernisse. De komende weken worden ze geknot, zodat ze volgend voorjaar weer optimaal kunnen groeien.
 • Welke vissen leven er in ons water? Welke soorten komen veel voor en welke zijn zeldzaam? Dit soort informatie is belangrijk omdat het iets zegt over de waterkwaliteit.
  Visstandonderzoek
 • Samen met DCMR Milieudienst Rijnmond gaan we toezicht houden op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied.
 • “Ik had niet verwacht dat de waterkwaliteit zo goed zou zijn," vertelt burgeronderzoeker Anton Schaap.
  Reijerpark eerste waterparel in werkgebied waterschap Hollandse Delta
 • Halverwege november start waterschap Hollandse Delta met het ophogen van een aantal grinddammen aan de Noordoever van het Oostvoornse Meer.
  Grinddammen bij het Oostvoornse Meer
 • Vispaaiplaatsen, stapstenen, rustplekken en ijsvogelwanden, we maken van de Bernisse een prachtige plek waar natuur, recreatie, biodiversiteit en waterbeheer hand in hand gaan.
 • Waterkwaliteit en biodiversiteit alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig niet!
  Libel