Zoektocht naar bevers met sonarboot

We hebben steeds meer in beeld waar bevers op de Zuid-Hollandse eilanden leven. Soms leven bevers op plekken waar we ze niet goed kunnen zien wat ze aan het doen zijn. En dan met name wat ze onder water aan het doen zijn. Daarom gebruikten we recent een sonarboot om beverholen die onder water zitten beter in beeld te krijgen. Zo houden we de situatie scherp en kunnen we eventueel maatregelen nemen om de openbare veiligheid te waarborgen. 

Maatregelen die bijvoorbeeld genomen kunnen worden zijn het plaatsen van gaas, damwand(en) of stenen waardoor de bever niet verder kan graven. Voor het bepalen van welke maatregel voor welke situatie nodig is, werken we volgens het beverprotocol. Dit is eerder in samenwerking met diverse waterbeheerders zoals provincies, waterschappen, de Zoogdiervereniging, de Faunabeheereenheid, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen opgesteld. 

Wat is een sonar en hoe werkt het? 

Sonar is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven. Hiermee zoeken we onder de waterlijn naar beverholen. Met een boot varen we langs de oever. Aan de zijkant van de boot, onder water, hangt een sonar-antenne die een signaal uitzendt. Dit signaal wordt weerkaatst door de oever, waarna het weer door de sonar-antenne wordt opgepikt. Op plekken waar een beverhol in de oever zit, duurt het langer voordat dit signaal terugkomt. Dit wordt weergegeven op een kaart. Het voordeel van deze sonarmethode is dat je direct de onderwatersituatie in beeld hebt en het eenvoudig is te realiseren. Daarmee krijgen we beter beeld waar er bevers actief zijn in ons gebied en waar ze holen graven. 

Aan de zijkant van de boot, onder water, hangt een sonar-antenne die een signaal uitzendt. Dit wordt weergegeven op een kaart.

Over de bever

Het aantal bevers en de verspreiding ervan groeit. Onze inschatting is dat er in het beheergebied van Hollandse Delta zo’n 2000 bevers leven. De bever is een beschermde diersoort zonder natuurlijke vijanden waardoor de populatie alleen maar groeit. Daarmee krijgt de bever een grotere rol in het bevorderen van de biodiversiteit, maar zal ook het aantal conflicten met andere belangen, zoals waterveiligheid, toenemen. 

Veilig met de bever samen leven

Soms zitten bevers op plekken waar we ze niet willen hebben, zoals graverij nabij waterkeringen en wegen. Graverij in waterkeringen verzwakt de kering en zorgt ervoor dat er een verhoogd risico voor de openbare veiligheid ontstaat. Het waterschap zet veiligheid op nummer een en doet er alles aan om veilig met de bever samen te leven. 

Bekijk hier voorbeelden van beverschades en hoe wij daarmee omgaan