Hollandse Delta onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Deze lopen meestal door polders en over dijken. Regelmatig is er onderhoud aan de wegen nodig. Dit doen we veelal samen met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Waar en wanneer deze werkzaamheden zijn vind je op deze pagina. 

Projecten in uitvoering

 • Werkzaamheden rotonde Munnikensteeg/Lindeweg in Zwijndrecht

  Op maandag 28 november starten we met het vervangen van Duiker Munnikensteeg in Zwijndrecht. Om het werk uit te voeren is het nodig om één weghelft af te sluiten waardoor een omleiding nodig is. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zijn we tot medio december bezig.

 • Parkeerverbod Oostmolendijk in Ridderkerk

  Bezoekers van de Crezéepolder in Ridderkerk parkeren veelal hun auto in bermen en bochten van de Oostmolendijk. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op en er ontstaat schade aan bermen. In overleg met gemeente Ridderkerk en politie geldt er een parkeerverbod. Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein bij Hofstede de Paradijshoeve.

 • Werkzaamheden Nieuwe Veerdam in Zuidland uitgesteld

  Eerder hebben wij aangekondigd om werkzaamheden te doen aan de weg en de brug bij de Nieuwe Veerdam in Zuidland. Vanwege werkzaamheden in de nabije omgeving is bij nader inzien besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2023.

 • Werken aan de Stationsweg tussen Heenvliet en Abbenbroek

  Vanaf maandag 31 oktober gaan we aan het werk bij de Stationsweg tussen Heenvliet en Abbenbroek op Voorne-Putten. De huidige inlaat die daar zit wordt vervangen.

 • N217 in de Hoeksche Waard

  Vanwege de renovatie aan de Heinenoordtunnel vinden er aanpassingen plaats aan de kruisingen van de N217. Om de verkeerscapaciteit te vergroten past de provincie in 2022 de rotonde ’s-Gravendeel en kruising Polderweg aan.

 • Renovatie Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

  Rijkswaterstaat renoveert in 2023 de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 de Heinenoordtunnel. Voor de renovatie gaat de tunnel en de brug verschillende keren dicht. Dit gaat voor verkeershinder zorgen.