Hollandse Delta onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Deze lopen meestal door polders en over dijken. Regelmatig is er onderhoud aan de wegen nodig. Dit doen we veelal samen met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Waar en wanneer deze werkzaamheden zijn vind je op deze pagina. 

Projecten in uitvoering