De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) heeft op 24 mei 2023 de Watervisie WSDH 2050 vastgesteld. De Watervisie geeft antwoord op de vragen: waar stáát waterschap Hollandse Delta voor en waar gáát waterschap Hollandse Delta voor. 


De visie heeft een strategisch karakter en geeft richting aan de inhoud van onze samenwerking met partners en ook aan de beleidskaders van het waterschap. Met de in de visie uitgezette koers kunnen zowel het college van dijkgraaf en heemraden als de ambtelijke organisatie op pad om samen met de medeoverheden en andere stakeholders de opgaven in ons gebied handen en voeten te geven, maatwerk af te spreken en onze doelen te bereiken. 

 Naar 'Watervisie WSHD 2050'