Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

Het huidige (demissionaire) college bestaat uit: dijkgraaf Jan Bonjer, heemraad Henk van der Drift, heemraad Joke Geldhof, heemraad Dorenda Gerts en waarnemend secretaris-directeur Vincent Bergsma.

Hun onderlinge portefeuilleverdeling is als volgt:

Dijkgraaf Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken & Waterveiligheid

Bestuurlijke Zaken
Juridische Zaken
Calamiteitenzorg
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH)
Personeel & Organisatie
Communicatie
Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie ontwikkeling, inclusief

 • digitale transformatie
 • dienstverlening

Buitenlandbeleid

Waterkeringen, inclusief

 • HWBP
 • Dijkbewaking
 • Deltaprogramma
 • Muskus- en beverratbestrijding
Dijkgraaf Jan Bonjer

Heemraad Henk van der Drift, 1e loco

Portefeuille Financiën, Wegen & Groen

  Wegen, inclusief

  • Wegenbeheerprogramma
  • Duurzaam Veilig
  • Onderhoudsniveau’s
  • Wegcategorisering

  Transitie Wegen

  Groen, inclusief 

  • groenbeleid
  • groenbeheerplannen

  Domein Veiligheid, inclusief 

  • fysieke toegangsbeveiliging
  • cybersecurity
  • veiligheidscultuur

  Educatie

  Financiën, inclusief:

  • P&C-cyclus
  • Bestuurlijke rapportages
  • Aanpassing belastingstelsel
  • Alternatieve wegenheffing

  Bedrijfsvoering, inclusief:

  • Huisvesting
  • Eigendommenbeheer
  • Inkoopbeleid
  • Digitalisering
  Heemraad Henk van der Drift

  Heemraad Joke Geldhof, 2e loco

  Portefeuille Waterketen, Duurzaamheid & Omgeving

  Waterketen, inclusief

  • Zuiveren
  • Slibstrategie
  • ALM’s
  • onderhoud rwzi’s
  • Samenwerking afvalwaterketen

  Duurzaamheid

  Innovatie

  Koersdocument

  Omgeving (inclusief invoering Omgevingswet)

  Waterschapsverordening

  Omgevingsvisie

  Heemraad Joke Geldhof

  Heemraad Dorenda Gerts, 3e loco

  Portefeuille Watersysteem, Klimaat & Asset Management

  Watersystemen, inclusief

  • WBP
  • KRW
  • peilbesluiten
  • maaien
  • baggeren
  • beschoeiing

  Klimaatadaptatie, inclusief

  • klimaatmitigatie
  • stresstesten
  • etc.

  Asset Management, inclusief

  • sturingsfilosofie
  • bedrijfswaarden

  Cultureel erfgoed

  Heemraad Dorenda Gerts

  Waarnemend secretaris-directeur Vincent Bergsma

  Vincent Bergsma is waarnemend secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

  waarnemend secretaris-directeur Vincent Bergsma

  Besluiten College van Dijkgraaf en Heemraden

  Vanaf 23 maart 2021 zijn de officiële besluiten van het College van Dijkgraaf en Heemraden te vinden op de bestuurswebsite.

  Ga naar besluitenlijsten college(externe link)

  De besluiten die het college heeft genomen tot en met 9 maart 2021 zijn terug te lezen in het archief van de D&H-berichten.