College D&H

Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. Hieronder vindt u de besluiten van het dagelijks bestuur. Onderaan deze pagina stellen zij zich graag aan u voor.

Laatste besluiten dagelijks bestuur

 • Collegebesluiten 12 januari 2021

  Er is besloten om onder andere renovaties uit te voeren en dat de kleinere watergangen schoner moeten worden..
  Brug op een nabezinktank
 • Collegebesluiten 22 december 2020

  Om zoetwater uit het Brielse Meer te optimaliseren is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam en hoogheemraadschap van Delfland.
  Brielse meer planten met gedeelte onderwater
 • Collegebesluiten 8 december 2020

  Voor verdere verduurzaming van het waterschap worden de standaard openbare verlichting vervangen door LED.
  Plaatsen van led-lichtmasten lnags de Rotterdamseweg in Ridderkerk

Maak kennis met ons college

 • Dijkgraaf Jan Bonjer

  Jan Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.
  Jan Bonjer is per 1 mei 2020 dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.
 • Heemraad Johan van Driel

  "Ik zet mij in om als waterschap goed voorbereid te zijn op de extremen van het weer. Daarnaast vind ik waterkwaliteit en natuur belangrijk en zoek ik samenwerking met inwoners, agrariërs en overheid om deze te verbeteren."
  Heemraad Johan van Driel
 • Heemraad Leo Stehouwer

  "Ik vind het belangrijk dat we het afvalwater zuiveren tegen aanvaardbare kosten, met hergebruik van grondstoffen en energieterugwinning."
  Heemraad LEo Stehouwer op een rwzi
 • Heemraad Marjo van Maurik-de Graaff

  "Ik maak me sterk voor het waterbeleid van waterschap Hollandse Delta met sterke en stabiele dijken."
  Heemraad Marjo van Maurik staand op een met gras begroeide dijk
 • Heemraad Petra van Nes-de Man

  "Ik wil de kwaliteit van onze wegen en fietspaden op orde brengen. En ik focus mij op het ecologische onderhoud van ons groen."
  Heemraad Petra van Nes-De Man staand op een fietspad
 • Heemraad Piet Kome

  "Ik focus me bij waterschap Hollandse Delta op de financiën. Daaronder vallen de belastingen, maar ook het inkoop- en eigendommenbeleid."
  Heemraad Piet Kome zittend op een bankje naast een wandelpad
Portret Simone Steendijk, secretaris-directeur bij WSHD

Secretaris-directeur Simone Steendijk

Simone Steendijk is sinds 1 september 2020 secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta. Moeiteloos somt ze op: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast; zorgen voor schoon en voldoende water; we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.