Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. 

College van dijkgraaf en heemraden
College van dijkgraaf en heemraden van WSHD

De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon - de koning en de verantwoordelijke minister. De dijkgraaf is de voorzitter van het college van dijkgraaf en heemraden én van de Verenigde Vergadering, ofwel het algemeen bestuur. De heemraden worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. 

Het huidige college van dijkgraaf en heemraden bestaat uit (v.l.n.r.):

 • heemraad Piet Kome (Waterschapspartij Hollandse Delta)
 • waarnemend dijkgraaf Gerard Doornbos
 • secretaris-directeur Eric Jongmans
 • heemraad Marjo van Maurik-de Graaff (gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte)
 • heemaard Leo Stehouwer (CDA)
 • heemraad Petra van Nes-de Man (Waterschapspartij Hollandse Delta)
 • heemraad Johan van Driel (ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen)

Maak kennis met ons college

 • Heemraad Johan van Driel
  "Ik zet mij in om als waterschap goed voorbereid te zijn op de extremen van het weer. Daarnaast vind ik waterkwaliteit en natuur belangrijk en zoek ik samenwerking met inwoners, agrariërs en overheid om deze te verbeteren. "
 • Heemraad LEo Stehouwer op een rwzi
  "Ik vind het belangrijk dat we het afvalwater zuiveren tegen aanvaardbare kosten, met hergebruik van grondstoffen en energieterugwinning. "
 • Heemraad Marjo van Maurik staand op een met gras begroeide dijk
  "Ik maak me sterk voor het waterbeleid van WSHD met sterke en stabiele dijken. "
 • Heemraad Petra van Nes-De Man staand op een fietspad
  "Ik wil de kwaliteit van onze wegen en fietspaden op orde brengen. En met betrekking tot het groenbeleid focus ik me op ecologisch onderhoud. "
 • Heemraad Piet Kome zittend op een bankje naast een wandelpad
  "Ik focus me bij WSHD op de financiën. Daaronder vallen de belastingen, maar ook het inkoop- en eigendommenbeleid. "
 • Waarnemend dijkgraaf Gerard Doornbos
  Gerard Doornbos is sinds 1 maart 2019 waarnemend dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente.

Secretaris-directeur Eric Jongmans
Eric Jongmans, secretaris-directeur van WSHD

Secretaris-directeur Eric Jongmans

Eric Jongmans is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij vervult de rol van secretaris bij de Verenigde Vergadering en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is hij eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie. 

Hij is erg enthousiast over het werken bij een waterschap:  “We hebben een maatschappelijke opgave te vervullen, want water is in Nederland en in de wereld, heel erg belangrijk. Als je daaraan een bijdrage mag leveren, kan dat buitengewoon veel voldoening geven.”