Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

Het college bestaat uit: dijkgraaf Jan Bonjer en de heemraden Cicilia Rijsdijk (WPHD), Piet van der Eijk (BBB), Frank van Oorschot (VVD), Anne Mollema (Water Natuurlijk) en Hennie Wiersma-den Dulk (PvdA). Vincent Bergsma is secretaris-directeur.

De heemraden zijn op 28 juni 2023 door de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) benoemd.

college van dijkgraaf en heemraden
Foto vlnr: heemraad Anne Mollema, heemraad Hennie Wiersma, heemraad Piet van der Eijk, dijkgraaf Jan Bonjer, secretaris-directeur Vincent Bergsma, heemraad Cicilia Rijsdijk en heemraad Frank van Oorschot.

Dijkgraaf Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken

Aanvullende thema's:

 • Externe oriëntatie/Communicatie
 • Crisisbeheersing 
 • Personeel en organisatie (P&O)
 • Vergunningverlening
 • Handhaving
 • Concern Control

Nevenfuncties:

 • Raad van Toezicht HMC, Hout- en Meubileringscollege (MBO), voorzitter 
 • Raad van Advies van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Lid 
 • Convenant Transitie Mosselsector, op voordracht mosselvissers, voorzitter 
Dijkgraaf Jan Bonjer

Heemraad Cicilia Rijsdijk

Portefeuille Waterveiligheid

Aanvullende thema's:

 • Fysieke leefomgeving
 • Huisvesting
 • Eigendommenbeheer 
 • Inkoop
 • ICT 
 • 1e loco-dijkgraaf

Nevenfuncties:

 • Gemeente Barendrecht, gemeenteraadslid voor Echt voor Barendrecht
 • Belangenvereniging Bungalowpark Scheldeoord voorzitter
 • Cliëntenraad Oranjehof verzorgingshuis van De Lelie Zorggroep, voorzitter
 • Centrale cliëntenraad van De Lelie Zorggroep, lid
 • Ledenraad van VGZ zorgverzekeraar, lid
 • Waterschapspartij Hollandse Delta, penningmeester
heemraad Cicilia Rijsdijk

Heemraad Piet van der Eijk

​Portefeuille Watersysteem

Aanvullende thema's: 

 • Ruimtelijke adaptatie
 • Nationaal programma landelijk gebied (NPLG)
 • 2e loco-dijkgraaf

Nevenfuncties:

 • Grondkamer Zuidwest te Roosendaal, lid
 • Pachtkamer Rechtbank te Den Haag, lid, (slapend)
 • Pachtkamer Rechtbank Zeeland-West Brabant te Middelburg, lid, (slapend)
 • Adviseur pachtzaken h.o.d.n. Landbouwbedrijf P.J. van der Eijk, (slapend)
heemraad Piet van der Eijk

Heemraad Frank van Oorschot

Portefeuille Financiën

Aanvullende thema's:

 • Innovatie
 • Transitie Wegen
 • Strategische Samenwerkingsagenda's
 • Domein Veiligheid
 • Externe financiering/Europa
 • 3e loco-dijkgraaf

Nevenfuncties:

 • Landbouwbedrijf, eigenaar
 • Stichting Landbouwkundig Onderzoek Zuid West Nederland, lid bestuur
 • HAS Den Bosch, docent
 • STOWA, bestuurslid
heemraad Frank van Oorschot

Heemraad Anne Mollema

Portefeuille Waterketen

Aanvullende thema's:

 • Duurzaamheid
 • PFAS
 • Digitale transformatie
 • 4e loco-dijkgraaf

Nevenfuncties:

 • Gemeente Rotterdam, projectleider
 • Platform Duurzaamheid Dordrecht, coördinerend lid
 • KCAF (KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek), lid deskundigennetwerk
heemraad Anne Mollema

Heemraad Hennie Wiersma-den Dulk

Portefeuille wegen

Aanvullende thema's:

 • Groen
 • Biodiversiteit
 • Educatie
 • Buitenlandbeleid
 • Erfgoed
 • 5e loco-dijkgraaf

Nevenfuncties:

 • Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap, natuurgids
 • Werkgroep KNNV Voorne Putten, natuurbeleid
heemraad Hennie Wiersma-den Dulk

Secretaris-directeur Vincent Bergsma

Vincent Bergsma is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

Nevenfuncties:

geen 

wnd. secretaris-directeur Vincent Bergsma

Besluiten College van Dijkgraaf en Heemraden

De besluitenlijsten van het College van Dijkgraaf en Heemraden zijn online te lezen in het bestuurlijk informatiesysteem van Hollandse Delta.

Ga naar besluitenlijsten college