Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

Het college bestaat uit: dijkgraaf Jan Bonjer en de heemraden Cicilia Rijsdijk (WPHD), Piet van der Eijk (BBB), Frank van Oorschot (VVD), Anne Mollema (Water Natuurlijk) en Hennie Wiersma-den Dulk (PvdA). Vincent Bergsma is secretaris-directeur.

De heemraden zijn op 28 juni 2023 door de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) benoemd.

college van dijkgraaf en heemraden
Foto vlnr: heemraad Anne Mollema, heemraad Hennie Wiersma, heemraad Piet van der Eijk, dijkgraaf Jan Bonjer, secretaris-directeur Vincent Bergsma, heemraad Cicilia Rijsdijk en heemraad Frank van Oorschot.

Dijkgraaf Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken

 • Externe oriëntatie/Communicatie
 • Crisisbeheersing 
 • Personeel en organisatie (P&O)
 • Vergunningverlening
 • Handhaving
 • Concern Control
Dijkgraaf Jan Bonjer

Heemraad Cicilia Rijsdijk

Portefeuille Waterveiligheid

 • Fysieke leefomgeving
 • Huisvesting
 • Eigendommenbeheer 
 • Inkoop
 • ICT 
 • 1e loco-dijkgraaf
heemraad Cicilia Rijsdijk

Heemraad Piet van der Eijk

​Portefeuille Watersysteem

 • Ruimtelijke adaptatie
 • Nationaal programma landelijk gebied (NPLG)
 • 2e loco-dijkgraaf
heemraad Piet van der Eijk

Heemraad Frank van Oorschot

Portefeuille Financiën

 • Innovatie
 • Transitie Wegen
 • Strategische Samenwerkingsagenda's
 • Domein Veiligheid
 • Externe financiering/Europa
 • 3e loco-dijkgraaf
heemraad Frank van Oorschot

Heemraad Anne Mollema

Portefeuille Waterketen

 • Duurzaamheid
 • PFAS
 • Digitale transformatie
 • 4e loco-dijkgraaf
heemraad Anne Mollema

Heemraad Hennie Wiersma-den Dulk

Portefeuille wegen

 • Groen
 • Biodiversiteit
 • Educatie
 • Buitenlandbeleid
 • Erfgoed
 • 5e loco-dijkgraaf
heemraad Hennie Wiersma-den Dulk

Secretaris-directeur Vincent Bergsma

Vincent Bergsma is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

wnd. secretaris-directeur Vincent Bergsma

Besluiten College van Dijkgraaf en Heemraden

De besluitenlijsten van het College van Dijkgraaf en Heemraden zijn online te lezen in het bestuurlijk informatiesysteem(externe link) van Hollandse Delta.

Ga naar besluitenlijsten college(externe link)