Op 15 maart 2021 hebben de vijf heemraden, de heer Van Driel, de heer Stehouwer, de heer Kome, mevrouw Van Nes en mevrouw Van Maurik, per direct hun functie als heemraad ter beschikking gesteld. Met het vertrek van de vijf heemraden is artikel 41, lid 6 van de Waterschapswet in werking getreden. Voorlopig vervangt dijkgraaf Jan Bonjer als voorzitter van het college voorlopig het dagelijks bestuur. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 16 maart.

 

Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. Hieronder vindt u de besluiten van het dagelijks bestuur. 

Laatste besluiten dagelijks bestuur

 • Collegebesluiten 23 februari 2021

  Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering op dinsdag 23 februari het volgende besluit genomen: Samenwerking Fieldlab Green Economy Westvoorne
  Fieldlab Westvoorne
 • Collegebesluiten 9 februari 2021

  Besproken onderwerpen zijn onder andere de uitbreiding van het bedrijfsgebouw Sluisjesdijk en ook dit jaar zal er subsidie aangeboden worden voor ruimtelijke adaptatie.
 • Collegebesluiten 12 januari 2021

  Er is besloten om onder andere renovaties uit te voeren en dat de kleinere watergangen schoner moeten worden..
  Brug op een nabezinktank
Portret Simone Steendijk, secretaris-directeur bij WSHD

Secretaris-directeur Simone Steendijk

Simone Steendijk is sinds 1 september 2020 secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta. Moeiteloos somt ze op: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast; zorgen voor schoon en voldoende water; we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.