Het College van Dijkgraaf en Heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. 

De leden van het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta

De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon - de koning en de verantwoordelijke minister. De dijkgraaf is de voorzitter van het College van Dijkgraaf en Heemraden én van de Verenigde Vergadering, ofwel het algemeen bestuur. De heemraden worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. 

Het huidige college van Dijkgraaf en Heemraden bestaat uit waarnemend dijkgraaf Gerard Doornbos en de heemraden Johan van Driel (ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen), Marjo van Maurik-de Graaff (gebouwde onroerende zaken in gebruik als bedrijfsruimte), Piet Kome (Waterschapspartij Hollandse Delta), Petra van Nes-de Man (Waterschapspartij Hollandse Delta) en Leo Stehouwer (CDA).

Portefeuilleverdeling

NaamFunctieTakenGebiedsportefeuilleAanspreekpunt voor
Gerard Doornboswaarnemend dijkgraafBestuurlijke vernieuwing, Calamiteitenzorg, Communicatie, Dienstverlening, Digitale transformatie, Juridische Zaken, Organisatieontwikkeling, Personeel en Organisatie, Toezicht/Handhaving en Vergunningverlening
Johan van Drielheemraad water & klimaat, 1e loco-dijkgraafDeltaprogramma, Klimaatadaptatie (inclusief stresstesten), Kaderrichtlijn Water, Ruimtelijke Adaptatie, Selectiecommissie nieuwe dijkgraaf, Waterbeheerprogramma en Watersystemen

Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwjndrecht

Waterschap Rivierenland
Leo Stehouwerheemraad waterketen & duurzaamheid, 2e loco-dijkgraafAfvalwaterzuivering, ALM+ (Asset Lifecycle Management), Circulair, Cultureel erfgoed, Duurzaamheid, Educatie, Energietransitie, onderhoud Onderhoud rioolwaterzuiveringen, Regionale Energiestrategieën en Samenwerking afvalwaterketenHoeksche WaardWaterschap Brabantse Delta
Piet Komeheemraad financiën & asset management, 3e loco-dijkgraafAanpassing belastingstelsel, Asset Management, Basis op orde, Eigendommenbeleid, Financiën, Inkoopbeleid, Veiligheid en Wegen RidderkerkVoorne-PuttenHoogheemraadschap van Delfland
Marjo van Maurik-de Graaffheemraad waterveiligheid & omgeving, 4e loco-dijkgraafDeltaprogramma (algemeen), Dijkleger, Hoogwater Beschermingsprogramma, Muskusrattenbestrijding, Omgevingswet, Public Affairs en WaterkeringenGoeree-OverflakkeeWaterschap Scheldestromen
Petra van Nes-de Manheemraad wegen & groen, 5e loco-dijkgraafGroenbeleid, Innovatie, Recreatie, Transitie wegen en Wegen (exclusief wegen Ridderkerk)Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Secretaris-directeur

De heer Eric Jongmans is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij is secretaris van het bestuur en heeft als directeur tevens de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie. 

Hoofdlijnenakkoord 2019-2023

Downloads