Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. Onder de samenstelling van het college vindt u de besluiten van het dagelijks bestuur. 

Het college kent de volgende samenstelling:

Dijkgraaf Jan Bonjer:

 • Bestuurlijke Zaken
 • Juridische Zaken
 • Calamiteitenzorg
 • Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Organisatie ontwikkeling
Jan Bonjer is per 1 mei 2020 dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.
Dijkgraaf Jan Bonjer

Heemraad Hans Kalle:

 • Waterkeringen, inclusief HWBP, dijkbewaking, Deltaprogramma en muskus- en beverratbestrijding
 • Groen, inclusief groenbeleid en groenbeheerplannen
 • Domein Veiligheid, inclusief fysieke toegangsbeveiliging en veiligheidscultuur
   Heemraad Hans Kalle

   Heemraad Anne Mollema:

   • Watersystemen, inclusief WBP, KRW, peilbesluiten, maaien, baggeren, beschoeiing
   • Wegen, inclusief Duurzaam Veilig, onderhoudsniveaus, wegcategorisering, transitie wegen
   • Klimaat, inclusief klimaatadaptatie, stresstesten, etc.
   • Omgeving, inclusief de invoering Omgevingswet, opstellen Waterschapsverordening en de Omgevingsvisie
   Heemraad Anne Mollema

   Heemraad Conny Verbaas:

   • Waterketen, inclusief zuiveren, slibstrategie, ALM’s, onderhoud rwzi’s, samenwerking afvalwaterketen
   • Duurzaamheid
   • Energietransitie
   • Circulariteit
   • Asset Management
   • Bedrijfswaarden
   Heemraad Conny Verbaas

   Heemraad Lies Struik:

   • Financiën, inclusief P&C-cyclus, bestuurlijke rapportage, aanpassing belastingstelsel, alternatieven wegenheffing
   • Bedrijfsvoering, inclusief huisvestingsplannen, eigendommenbeleid, inkoopbeleid en digitale transformatie
   Heemraad Lies Struik

    

   Portret Simone Steendijk, secretaris-directeur bij WSHD

    

    

   Secretaris-directeur Simone Steendijk

   Simone Steendijk is sinds 1 september 2020 secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

   Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta. Moeiteloos somt ze op: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast; zorgen voor schoon en voldoende water; we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.

    

    

    

   Besluiten dagelijks bestuur tot en met 9 maart 2021

   Besluiten vanaf 23 maart 2021 in het bestuurlijke informatiesysteem
   • In 2020 zijn ondanks corona de meeste werkzaamheden van waterschap Hollandse Delta gewoon doorgegaan. Dat staat in de Impactanalyse COVID-crisis.
    coronavirus
   • Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering op dinsdag 23 februari het volgende besluit genomen: Samenwerking Fieldlab Green Economy Westvoorne
    Fieldlab Westvoorne
   • Besproken onderwerpen zijn onder andere de uitbreiding van het bedrijfsgebouw Sluisjesdijk en ook dit jaar zal er subsidie aangeboden worden voor ruimtelijke adaptatie.
   Besluitenlijsten D&H in bestuurlijk informatiesysteem