Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders. Onder de samenstelling van het college vindt u de besluiten van het dagelijks bestuur. 

Het college kent de volgende samenstelling:

Dijkgraaf Jan Bonjer

Jan Bonjer

Portefeuille Bestuurlijke Zaken:

Bestuurlijke Zaken
Juridische Zaken
Calamiteitenzorg
Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving (VTH)
Personeel & Organisatie
Communicatie

en

Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie ontwikkeling
Buitenlandbeleid

 

Heemraad Henk van der Drift

Portefeuille Waterveiligheid en Wegen

Waterkeringen, inclusief 
- HWBP
- Dijkbewaking
- Deltaprogramma
- Muskus- en beverratbestrijding

Wegen, inclusief
-Duurzaam Veilig, onderhoudsniveau’s, wegcategorisering,
-Transitie Wegen

en

Groen inclusief groenbeleid en groenbeheerplannen
Domein Veiligheid, inclusief fysieke toegangsbeveiliging en veiligheidscultuur (trede 2 naar 3)
Educatie

Portefeuille Waterketen

Waterketen, inclusief
-Zuiveren
-Slibstrategie
-ALM’s
-onderhoud rwzi’s
-Samenwerking afvalwaterketen

en

Duurzaamheid inclusief
-Energietransitie,
-Circulariteit
-Omgeving incl. de invoering Omgevingswet, opstellen Waterschapsverordening en de Omgevingsvisie
-Innovatie

 

Heemraad Harry Wagemakers

Portefeuille Watersysteem

Watersystemen, inclusief
-WBP
-KRW
-peilbesluiten
-maaien
-baggeren
-beschoeiing

en

Klimaat, inclusief klimaatadaptatie, stresstesten, etc.
Cultureel Erfgoed

Portefeuille Financiën

Financiën, inclusief
- P&C cyclus
- bestuurlijke rapportage
- aanpassing belastingstelsel
- alternatieven wegenheffing

Bedrijfsvoering, inclusief
-huisvestingsplannen,
-eigendommenbeleid,
-inkoopbeleid,
Digitalisering, inclusief digitale transformatie
Asset Management inclusief sturingsfilosofie en bedrijfswaarden.

 

Naast deze twee heemraden zijn er nog 2 vacatures voor heemraad.

 

Portret Simone Steendijk, secretaris-directeur bij WSHD

Secretaris-directeur Simone Steendijk

Simone Steendijk is de secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze vervult de rol van secretaris bij het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) en bij het college van dijkgraaf en heemraden. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 

Ze is erg enthousiast over het werken bij waterschap Hollandse Delta. Moeiteloos somt ze op: “We beschermen de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast; zorgen voor schoon en voldoende water; we zuiveren het afvalwater en zorgen voor veilige wegen. Dat doen we in een zeer gevarieerde omgeving: van dichtbevolkte en agrarische gebieden tot industrie en natuurgebieden. Dat zorgt voor veel afwisseling. We staan de komende tijd voor grote maatschappelijke opgaven, waarin het waterschap een belangrijke rol speelt.

 

 

 

Besluiten dagelijks bestuur tot en met 9 maart 2021

Besluiten vanaf 23 maart 2021 in het bestuurlijke informatiesysteem
  • In 2020 zijn ondanks corona de meeste werkzaamheden van waterschap Hollandse Delta gewoon doorgegaan. Dat staat in de Impactanalyse COVID-crisis.
    coronavirus
  • Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering op dinsdag 23 februari het volgende besluit genomen: Samenwerking Fieldlab Green Economy Westvoorne
    Fieldlab Westvoorne
  • Besproken onderwerpen zijn onder andere de uitbreiding van het bedrijfsgebouw Sluisjesdijk en ook dit jaar zal er subsidie aangeboden worden voor ruimtelijke adaptatie.
Besluitenlijsten D&H in bestuurlijk informatiesysteem